Textgenrer

TEXTGENRER | DAGBOK

Tips på hur du skriver dagbok

Dagboken har flera användningsområden men är oftast en personlig text med personliga reflektioner.