Textgenrer

TEXTGENRER | INSÄNDARE

Tips på hur du skriver en insändare

Om du har en åsikt du vill framföra kan du skicka in en insändare till en tidning, sedan är det upp till tidningen om de väljer att publicera texten eller inte.