Textgenrer

TEXTGENRER | KRÖNIKA

Tips på hur du skriver en krönika.

Krönikan är en kortare tidningstext där du delar med dig av dina tankar och åsikter kring ett ämne.