Textgenrer

TEXTGENRER | NOTIS

Tips på hur du skriver en notis.

En notis är en kort och koncis sammanfattning av information.