Textgenrer

TEXTGENRER | NYHETSARTIKEL

Hur skriver man en nyhetsartikel?

I den här filmen får du tips på hur du skriver en nyhetsartikel. Nyhetsartikeln är en redogörande text som beskriver en händelse.