Plugga språk

Träna glosor med hjälp av association

När du ska lära dig nya ord och begrepp hjälper det om du associerar till andra ord eller saker som du redan känner till.

Det en kan relatera till lär en sig nämligen enklare, eftersom det blir mer verkligt. Associera fritt, men tänk på att dina associationer inte får vara för långsökta, då kan du råka tappa bort vad du skulle lära dig!