Digitala begrepp

Vad är molnet?

Du har säkert hört talas om molnet och så kallade molntjänster där du kan spara till exempel bilder och annat.

Men vad är molnet egentligen?