Hitta rätt mindset

Växande tankesätt | Vill du bli smartare?

Det går att likna vår hjärna vid en muskel, ju mer du tränar, desto starkare blir den.

Växande tankesätt handlar bland annat om hur du ser på utmaningar, genom att träna och utmana din hjärna så kommer den att bli starkare.

 

Videons innehåll är baserat på forskning av bland annat Carol Dweck.