Så blir det program

UR gör program för alla - för barn, unga och vuxna, för förskola, skola, studiecirklar och högskola. Programmens form skiljer sig åt förstås. De ska ju passa för så många olika ändamål.

”Vi vill lyfta samhälls- och demokratifrågor utifrån ungas perspektiv”

Saskia Oljelund om Tänk till som är en kanal på Youtube.

Visa mindre

Hur gör ni era program?

- Vi har testat olika sätt, att producera direkt för Youtube men även att anpassa det som sänds i TV efter våra plattformar.


Hur många är ni som gör programmen?

- Det finns en kärna av personer med kompetens inom foto, redigering och sociala medier. Så samarbetar vi också med redaktionerna som gör de aktuella projekten som ska ut på våra plattformar.


Hur snabbt blir ett program klart?

- Det är olika. Ibland väldigt snabbt, det är en av framgångsfaktorerna med vår produktion. Vi kan åka ut en dag och publicera nästa.


Vad vill ni åstadkomma med programmen?

- Vi vill lyfta samhälls- och demokratifrågor utifrån ungas perspektiv och få dem att känna att deras röster är viktiga.


Om du fick ändra nåt - vad skulle det vara?

- Som det ser ut nu så produceras/bearbetas TV-program för Tänk till. Jag skulle vilja testa tvärtom – att vi fick producera för TV.

Stäng

”När man intervjuar ett barn måste man vara i dess miljö”

Antonio de la Cruz om Barnaministeriet dokumentär, ett radioprogram med tydligt barnperspektiv, om barn för föräldrar.

Visa mindre

Hur gör ni era program?

- Det är alltid en reporter som åker tiill barnet, där det är. När man intervjuar ett barn måste man vara i dess miljö, så att barnet känner sig tryggt och kan berätta sin historia. Vi träffar barnen flera gånger och ser till att träffa barn från olika delar av Sverige.

Hur många är ni som gör programmen?

- Vi är fyra personer jobbar på redaktionen. Vi tar också in frilansreportage.

Hur snabbt blir ett program klart?

- Det varierar förstås. Ibland tar det ett år, ibland tre veckor.

Vad är det ni vill åstadkomma med programmen?

- Vi vill ge barnen en röst, så att vi vuxna förstår deras värld och deras situation i vårt samhälle.

Om du fick ändra något - vad skulle det vara?

- Vi skulle gärna vilja att producenter från fler ställen i landet gjorde program om och med barn.

Stäng

Video

Filippa Ordet är mitt - Tänk till

Ordet är mitt är en serie där ungdomar läser upp opinionsbildande texter de själva har skrivit.

Citat

Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll.

”Vi spelade in avsnitten i en klass under två terminer”

Camilla Johansson om Pluggkoden, en serie om studieteknik som publicerades 2015 i tv och på webb.

Visa mindre

Hur tänkte ni när ni gjorde serien?

- Två saker: Dels var det viktigt att programinnehållet vilade på vetenskaplig grund. Vi ville ge strategier som verkligen fungerar, inte bara allmänna tips, så vi hade ett brett kontaktnät av forskare knutna till projektet. Dels ville vi ha ett snyggt visuellt uttryck som elever skulle gilla att titta på. Till exempel jobbade vi mycket med grafik och animationer.

Hur många var ni som gjorde programmen?

- Totalt tolv personer. Producent, inslagsproducenter, projektkoordinator, fotografer, ljudtekniker, redigerare och så efterbearbetningen av ljud och färgkorrigering.

Hur snabbt blev serien klar?

- Produktionen sträckte sig över ett år från idé till färdig serie. Skälet till att det tog sån tid var att vi spelade in avsnitten i en klass under två terminer. Vi fick begränsa inspelningsdagarna i klassen eftersom eleverna också behövde arbetsro till sina studier.

Vad vill ni åstadkomma med programmen?

- Vi ville ge alla elever i högstadiet bra lärstrategier! Programidén bygger på att bra resultat i skolan framför allt handlar om att kunna plugga smartare med rätt strategi.

Om du fick förbättra arbetssättet - hur skulle du gjort då?

- Vi skulle arbetet med halvklass istället. Det är en utmaning att skapa bra teve och stort engagemang med nästan 30 elever i klassrummet.

Stäng

”Vi vill ge lärare inspiration om lärande och yrkesrollen”

Andreas Viklund om Didaktorn, en lärarfortbildande poddserie.

Visa mindre

Vad utmärker er podd?

- Vi är UR:s första renodlade podd och riktar oss direkt till lärare med kollegialt lärarande. Programmen sänds inte alls, utan finns bara på UR Play och där man hittar poddar.

Hur många är ni som gör ett program?

- Vi är två - projektledare/producent och programledare/reporter.

Hur snabbt blir ett program klart?

- Vi gör ett program i veckan. Men oftast jobbar vi med flera idéer samtidigt.

Vad vill ni åstadkomma med programmen?

- Vi vill ge lärare inspiration om lärande och yrkesrollen. Varje avsnitt är 15 minuter långt och ambitionen är att det ska vara smalt, nördigt och viktigt!

Om du fick förbättra något vad skulle det vara?

- Ännu snabbare publicering!

Stäng

Video

Scen ur serien Pluggkoden

”Strategier för minnet” från serien Pluggkoden.

Era behov styr vad vi producerar

För att vara säkra på att programmen blir användbara undersöker vi vilka behov olika utbildningar har av film och radio. I förskolan kan program fylla vissa sorters behov, i gymnasiet eller studiecirklar helt andra. Det som är gemensamt är att programmen måste vara relevanta och ha hög kvalitet. Därför samarbetar vi också med dem som ska ha nytta av programmen. Vi vill vara säkra på att både form och innehåll kan fungera i undervisning och lärande.

Bild

Så här många program finns det för skolvärlden: 4 251 för elever i grundskolan, 3 036 för studenter i högskolan, 2 061 för barn i förskolan, 1 533 allmänbildande, 1 279 för pedagoger, 1 145 för elever i gymnasiet, 666 för studieförbund och folkhögskola, 112 för särskola. Siffrorna är från maj 2019.

Så här många program finns det för skolvärlden. Siffrorna är från maj 2019.

Var med och skapa framtidens UR

Samhället förändras hela tiden. Vad betyder det för oss människor? Vilka behov leder det till när man vill lära sig, utvecklas och förstå världen? Och vad innebär ny teknik för hur vi använder medier i framtiden?

Bild

Så här många program finns det på UR Play: 1 256 barnprogram, 761 föreläsningar, 474 samhällsprogram, 350 program om kultur och historia, 173 dokumentärer, 141 program om vetenskap, 114 reality- och livsstilsprogram. Siffrorna är från maj 2019.

Så här många program finns det per kategori. Program siffror från maj 2019.