Välkommen till UR:s skrivaktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka!

Här finns utmaningarna som ökar din skrivstyrka

Har du elever som behöver öva sig i formellt skrivande?

Här kan du som är lärare i årskurs sju öka elevernas skrivstyrka tillsammans med författaren och programledaren Clara Henry, sportjournalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale.

 

Clara, Johanna och Nadim har gjort tio olika skrivutmaningar. Med dessa får eleverna öva förmågan att skriva objektivt, få en röd tråd i texten, variera meningar, skriva nyanserat med mera. Kort sagt – förmågor som gör att eleverna får ökad skrivstyrka. 

Bild

Nadim, Clara och Johanna

Foto: Karin Alfredsson

Här börjar utmaningarna!

Video

Clara Henry utmanar dig

Clara Henry utmanar dig!

Utmaning: Skriv en jobbansökan

Författaren, programledaren och skådespelaren Clara Henry ska bemanna Melodifestivalen! Eller ja, hon delar ut en utmaning som går ut på att skriva ett personligt brev. Det ska vara formellt men personligt med ett korrekt språk som ger ett bra intryck.

 

Som hjälp för att klara utmaningen finns Skrivutmaningen och avsnittet Skriv proffsigt utan talspråk samt tillhörande lärarhandledning. Även avsnitten Skriftspråk och talat språk, Huvudsatser och bisatser, Röd tråd, Skriva stycken och Uttryck som nyanserar från Skrivjouren kan vara till stöd.

 

Se utmaningen med undertexter. 

 

Video

Johanna Frändén utmanar dig

Johanna Frändén utmanar dig!

Utmaning: Skriv en hyllningstext

Sportjournalisten Johanna Frändén berättar om sina idoler och ger exempel på hur en hyllningstext till Leo Messi skulle kunna låta. Utmaningen är att skriva en kortare hyllningstext. Texten ska ha en röd tråd och varierat språk i form av varierad meningsbyggnad, och stycken ska knytas till varandra med hjälp av sambandsord.

 

Som hjälp för att lösa utmaningen finns en mall för en hyllningstext. Även avsnitten Variera meningar och Röd tråd från serien Skrivjouren som kan vägleda.

Video

Nadim Ghazale utmanar dig

Nadim Ghazale utmanar dig!

Utmaning: Samla bästa tipsen för att skriva en utredande text

En stor del inom polisyrket är skrivandet. Polisen Nadim Ghazale skriver både i jobbet och under sin fritid. Här ger han en utmaning i att samla tips för vad en behöver tänka på för att skriva ett utredande inlägg med för- och nackdelar för en Instagram-post.

 

Som hjälp för att göra utmaningen finns Skrivjouren och avsnitten Skriftspråk och talat språk, Skriva objektivt, Uttryck som nyanserar, Skriva stycken, Huvudsatser och bisatser och Variera meningar.

Video

Clara Henry utmanar dig

Clara Henry utmanar dig!

Utmaning: Samla bästa tipsen för att skriva en reklamation

Clara Henry ger utmaningen att skriva en text för att föra fram ett klagomål – en reklamationstext. Här gäller det att skriva språkligt korrekt och hänvisa till källor för att stärka texten.

 

Som hjälp finns Skrivutmaningen – skriv som en jurist! Och även avsnitten  Skriftspråk och talat språk, Huvudsatser och bisatser, Variera meningar, Källor och referatmarkörer, Bindeord och resonemang, Skriva stycken och Röd tråd från Skrivjouren


Se utmaningen med undertexter. 

Video

Nadim Ghazale utmanar dig

Nadim Ghazale utmanar dig!

Utmaning: Skriv ett referat

Polisen Nadim Ghazale berättar om när han såg ett brott under sin fritid, och utmaningen är att återberätta det i ett referat.

 

Använd Skrivjouren som stöd, bland andra avsnittet Källor och referatmarkörer och Skriva objektivt. Avsnittet Skriv objektivt som en polis! från Skrivutmaningen är även till hjälp för denna utmaning. 

Video

Johanna Frändén utmanar dig

Johanna Frändén utmanar dig!

Utmaning: Samla bästa tipsen för att skriva en utredande text

Vad ska man tänka på när man vill skriva formellt, objektivt och resonerande? Sportjournalisten Johanna Frändén förklarar och exemplifierar med att lyfta frågan om det är så att idrott och politik hänger ihop eller inte. Här är utmaningen att samla de bästa tipsen utifrån alla avsnitt av Skrivjouren och arbetsblad för formellt, resonerande skrivande.

Video

Clara Henry utmanar dig

Clara Henry utmanar dig!

Utmaning: Skriv objektivt och formellt

Clara Henry som är programledare, författare och skådespelare är även aktiv i sociala medier. Här ger hon en utmaning som går ut på att ”rätta” och förbättra en text som innehåller bra fakta men är skriven slarvigt och med olika felaktigheter.

 

Claras text 

 

Som hjälp passar Skrivjouren och avsnitten Skriftspråk och talat språk, Huvudsatser och bisatser, Röd tråd, Skriva objektivt, Uttryck som nyanserar, Variera meningar och Skriva stycken.

 

Se utmaningen med undertexter. 

Video

Johanna Frändén utmanar dig

Johanna Frändén utmanar dig!

Utmaning: Skriv ett referat

Här berättar sportjournalisten Johanna Frändén om sitt minne av VM-finalen i damfotboll 2003 och ger utmaningen att skriva ett referat av hennes berättelse. Det blir en övning i att skriva objektivt, skriva stycken, skriva nyanserat och att använda sig av källor och referatmarkörer.

 

Skrivjourens avsnitt Skriva stycken, Uttryck som nyanserar, Skriva objektivt, Källor och referatmarkörer är bra hjälp på vägen.

Video

Clara Henry utmanar dig

Clara Henry utmanar dig!

Utmaning: Skriv en resonerande text

Hur kan en lösa ett personligt dilemma? Det är inte alltid lätt, till exempel om två ungefär lika roliga fritidsaktiviteter ställs mot varandra men tiden bara räcker för en av dem. Här ber Clara Henry om hjälp med att skriva ett utredande svar till en ung person med just ett sådant dilemma. Texten ska vara objektiv och utredande.

 

Som stöd för utmaningen kan Skrivjourens avsnitt Röd tråd, Skriva stycken, Uttryck som nyanserar, Skriva objektivt och Källor och referatmarkörer användas.

 

Se utmaningen med undertexter.

Video

Johanna Fränden utmanar dig

Johanna Fränden utmanar dig!

Utmaning: Skriv en resonerande text

Vilka för- och nackdelar finns det med att det spelas fler och fler fotbollsmatcher? Sportjournalisten Johanna Fränden ger en utmaning som handlar om att öva på att skriva en resonerande text.

 

Som stöd för utmaningen finns en mall i arbetsbladet till Skrivjourens avsnitt Röd tråd. Dessutom kan Skrivjourens avsnitt Skriva stycken, Uttryck som nyanserar, Skriva objektivt och Källor och referatmarkörer vara till hjälp.

Här hittar du skrivstyrka på UR Play