Tablå

UR:s program i Radio & TV 4 - 10 juni

Torsdag 7 juni

 • 07:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Grej och Mojäng

  Grej och Mojäng

  Del 4 av 8: Spara och lagra

  Repris

  Saga har fått två stora korgar med apelsiner av tant Jaffa. Hur ska hon kunna äta upp alla innan de börjar ruttna? Kanske Bengt och Saga kan komma på något bra sätt att spara apelsinerna på? Agamen under diskhon funderar över att mat håller längre om man kyler ner den och i källaren sparar de praktiska prinsessorna en sång.

 • 07:22

  BARNKANALEN

  Bild ur Superhemligt

  Superhemligt

  Del 4 av 19: Stinkbombsbuset - Hur sprids en gas?

  Repris

  Busgänget vill busa med Alindes storkusiner som vägrar att tvätta deras strumpor och har strumpor som stinker. De bestämmer sig för att skapa en egen stinkbomb med hjälp av en surströmmingsburk. Men hur sprider sig en gas och vem av kusinerna kommer att känna lukten av surströmming först?

 • 12:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Imse och Vimse - romani chib/arli

  Imse och Vimse - romani chib/arli

  Del 1 av 6: Flyg fina fluga, flyg

  Repris

  Medan Vimse tar en tupplur är Imse hungrig och väntar på att något ska fastna i deras spindelnät. Plötsligt nappar det och middagen är serverad! Men till Imses förtret känner Vimse medkänsla och är inte alls särskilt intresserad av att äta upp de insekter som fastnat i nätet.

 • 12:05

  BARNKANALEN

  Bild ur Imse och Vimse - romani chib/arli

  Imse och Vimse - romani chib/arli

  Del 2 av 6: Kaffe med dopp

  Repris

  Vimse får syn på ett bord som är dukat till ett läckert kaffekalas. Tillsammans med fröken Fluga mumsar han på alla de goda sötsakerna. Efter tolv sockerbitar blir kaffet precis lagom sött. Imse blir avundsjuk och gör ett misslyckat försök att förstöra kalaset.

 • 14:00

  KUNSKAPSKANALEN

  UR Samtiden - Vinjett och bumprar

  Vinjett

  Repris

  Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor - vetenskap och kunskap. UR

 • 14:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Hotad mångfald i odlingslandskapet

  Jordbrukslandskapet är den landskapstyp där det står sämst till när det gäller andelen rödlistade arter. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi och tillförordnad chef för Artdatabanken vid SLU, berättar om vad som har lett till att flera arter som är beroende av jordbrukslandskapet har minskat i antal och om vad som behöver göras för att främja en större biologisk mångfald. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 14:12

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Situationen för fjärilar i odlingslandskapet

  Många av de arter av fjärilar som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv har blivit alltmer lokala, och på flera ställen har de försvunnit helt. Lars Pettersson, forskare vid Lunds universitet och koordinator Svensk dagfjärilsövervakning, ger här en lägesbeskrivning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Han lyfter också fram insatser som kan främja områden som gynnar fjärilar. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 14:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  En larmrapport om hotade vildbin

  De senaste hundra åren har Sverige förlorat flera arter av vildbin. En tredjedel är i dagsläget starkt hotade, vilket är problematiskt då färre arter innebär att ekosystemet får sämre motståndskraft mot förändringar. Niklas Johansson, entomolog vid Artdatabanken, SLU, berättar om svenska pollinatörers status och minskning och hur man kan motverka effekten av naturtypernas förändring. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 14:39

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Levande fäbodkultur i Schweiz

  Hur kan staten göra för att säkra god landskapsskötsel och biologisk mångfald? I Schweiz har man en blomstrande fäbodkultur med ett lönsamt lantbruk. Fabian Mebus, landskapsvårdsutredare på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur fäbodkulturen fungerar i Schweiz och vad Sverige kan lära av det. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 14:53

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Vad gör regeringen för den biologiska mångfalden?

  Sveriges jordbrukslandskap måste bli en mer variationsrik livsmiljö för att bryta den negativa trenden för den biologiska mångfalden. Stefan Berggren, departementsråd på naturmiljöenheten vid miljö- och energidepartementet, berättar om regeringens livsmedelsstrategi för att främja odlingslandskapets biologiska mångfald, våtmarker och gröna infrastruktur. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 15:10

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Värdetrakter i odlingslandskapet

  Utan ett rikt odlingslandskap kan vi inte ha ett rikt växt- och djurliv. Nuvarande stöd till jordbruket räcker inte till för att bevara och hantera de värdefullaste markerna och landskapsavsnitten. Det konstaterar Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket. Han berättar om vilka styrmedel som behövs för att främja biologisk mångfald i odlingslandskapet. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 15:24

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Grön infrastruktur

  En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är att förbättra förutsättningarna för arter i gräsmarker. Helena Rygne och Ida Lilja från länsstyrelsen i Örebro län berättar om hur de har samordnat det regionala arbetet för att bibehålla och stärka de biologiska värdena. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 15:37

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Bonden och den levande landsbygden

  Betesdjuren spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden, men av Sveriges 290 kommuner har 127 för få betande djur för att betesmarkerna ska hållas öppna. Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen, berättar om vilka de största hoten mot den biologiska mångfalden är, varför jordbruket ser ut som det gör idag samt vad som behöver göras för att gynna mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 15:50

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Odlingslandskapet i skogen

  I stora delar av Sverige var skogen en del av odlingslandskapet till långt in på 1900-talet, vilket har format den biologiska mångfalden. Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och naturvårdare vid Upplandsstiftelsen, berättar om vad vi kan lära oss av det historiska nyttjandet av skogen för att skydda biotopen i framtiden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 15:59

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Skogen i odlingslandskapet

  Många biologiska arter är beroende av miljön som finns mellan odlingslandskapet och skogslandskapet. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, anser att gränsen mellan landskapstyperna är för skarp, vilket försvårar arbetet med att skydda dem. Han berättar om skogsägarens ansvar för odlingslandskapets arter i skogen och om var utmaningarna och kunskapsluckorna finns. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 16:11

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Landskapsperspektiv för ett hållbart jordbruk

  Hur ska vi restaurera och bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet? Emelie Waldén, forskare vid institutet för naturgeografi vid Stockholms universitet, berättar om vikten av landskapsperspektiv, långsiktighet och kommunikation. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 16:23

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

  Make mångfalden great again

  Sju sorters blommor borde vara allas rättighet. Det anser Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän, som värnar om den biologiska mångfalden. Hon berättar bland annat om vikten av att nå ut och beröra för att skydda och främja den biologiska mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

 • 17:35

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Extrema äktenskap

  Extrema äktenskap

  Del 1 av 3: Kenya

  Repris

  Kuriafolket i sydvästra Kenya har behållit mycket av sin traditionella kultur intakt. Här stannar sönerna kvar i hemmet och tar hand om sina föräldrar. Änkor och kvinnor utan söner kan gifta sig med en yngre kvinna för att få praktisk och ekonomisk hjälp, och män kan ha flera fruar. Sedan 2011 är det förbjudet med kvinnlig könsstympning i Kenya, ändå fortsätter traditionen, trots protester. Kate Humble undersöker kvinnans roll, och belyser och ifrågasätter samhällsstrukturer, värderingar och traditioner.

 • 18:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Cirkuskiosken

  Cirkuskiosken

  Hittepånamnsdag & Mitt mysiga jag

  Repris

  Håkansson tycker att Dinos kaffekopp är det finaste hon sett. Hon hittar på att hon har namnsdag och får den i present, men så får man väl inte ljuga? Gordon har uppfunnit en spray som gör nya frisyrer på Tiggy och Håkansson.

 • 18:10

  BARNKANALEN

  Bild ur Doktor Karins stetoskop

  Doktor Karins stetoskop

  Del 2 av 10: Huden

  Repris

  Sol hälsar på doktor Karin med sin docka Benjamin som ramlat och skrapat sig så det gått hål på huden. Doktor Karin berättar vad huden egentligen är bra för och vad som händer när det går hål på den. Sedan får Sol hjälpa doktor Karin att sy ihop ett sår.

 • 18:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Tiggy testar

  Tiggy testar

  Del 24 av 40: Sockerbiten som försvann

  Repris

  Hur kan en sockerbit bara försvinna när man stoppar ner den i vatten? Tiggy undersöker lösningar och molekyler.

 • 18:20

  BARNKANALEN

  Bild ur Skrutts flora

  Skrutts flora

  Del 4 av 5: Blå blommor

  Repris

  Skrutt har samlat bilder, ritat och skrivit flera fina blomböcker. I dag tycker jag att vi tittar i den med blå blommor. Det är fint.

 • 18:25

  BARNKANALEN

  Bild ur Äta löv och bajsa jord

  Äta löv och bajsa jord

  Del 1 av 3: Vad är jord?

  Repris

  Jord är inte något dött gråbrunt som bara ligger där. Jord är levande. Där samarbetar växter och jorddjur. Ett jobb som gör vår mat både nyttig och frisk.

 • 18:28

  SR P4

  Bild ur Universum, skolan och jag

  Universum, skolan och jag

  Del 2 av 3: Hur långt är det till rymden?

  Repris

  Liselott är sju år och går i ettan. En dag i skolan, när Liselott är alldeles själv i korridoren, kommer alla stora tvåor springandes. Liselott tycker de är läskiga så hon blundar. När hon öppnar ögonen igen står en tjej i tvåan framför henne. Tjejen ler och säger att Liselott är söt. Söt? tänker Liselott. Är jag söt? På lektionerna pratar fröken om rymden, stjärnor och planeter. Liselott tycker synd om alla planeterna, de åker ju bara runt ensamma i universum hela tiden. De får aldrig gå fram till solen och säga: Hej, du är också söt. Del 2 av 3. Med Anna Sjöberg och Alma Rosendahl. Manus, regi och produktion: Laura Wihlborg.

 • 18:30

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Till fots i Himalaya

  Till fots i Himalaya

  Del 4 av 5: Pokhara och Katmandu

  Repris

  Efter en operation och sex veckors återhämtning efter bilolyckan är Levison Wood tillbaka i Nepal och redo att fortsätta vandringen. Nästa stopp är Pokhara där han besöker Pariyars familj innan resan går vidare. På vägen till Katmandu möter han människor som riskerar livet för att samla hallucinogen honung, och han ser sviterna av jordbävningen år 2016.

 • 18:45

  BARNKANALEN

  Bild ur Skapelsemyter

  Skapelsemyter

  Del 4 av 5: Dykare från rymden

  Repris

  Vem skapade världen - och varför? Kanske kom livet med den som dök ned från himlen. Sköldpaddan, korpen eller vem det nu kunde vara. Om skapelsemyter från hela världen från olika tider och olika kulturer. Berättare: Lennart Jähkel.

 • 18:50

  BARNKANALEN

  Bild ur Så här tänker jag

  Så här tänker jag

  Del 4 av 5: Vad blir rättvist?

  Sofie, Ben och Karim ska ut på äventyr. De har en plan: att finna den mystiska gyllene fågeln som bor djupt, djupt inne i skogen. Det kommer att bli både spännande och lite farligt. Men redan innan de gett sig iväg får de problem. Hur ska de dela upp packningen? Ska den som är störst kanske bära mest? Eller den som tog mest med sig?

 • 18:55

  BARNKANALEN

  Bild ur Unga flyktingar

  Unga flyktingar

  Del 4 av 5: Navids berättelse

  Navid är 16 år gammal och kurdisk iranier. När han var liten var hans pappa tvungen att lämna Iran. Så här berättar Navid: "min pappa gillade inte hur saker och ting sköttes, han höll inte med systemet, och jag minns att det var därför han var tvungen att lämna landet. Självklart var hans liv i fara när han stack". Några år efter pappans flykt till Storbritannien påbörjar Navid och hans mamma en farofylld resa för att försöka återförenas med honom.

 • 19:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Dröm om demokrati

  Dröm om demokrati

  Del 4 av 6: Hundra år i Sverige

  Hur gick det till när Sverige införde allmän rösträtt? Under första världskriget faller kejsardömen och gamla maktstrukturer samman, i Ryssland görs revolution. Det här påverkar makten i Sverige, och efter att ha stått på randen till revolution med hungerkravaller och upplopp införs allmän rösträtt även här. Historikern Håkan Blomqvist guidar tittaren från hungerkravaller via skotten i Ådalen genom folkhemsbygge, folkomröstningar och kvinnokamp fram till idag. Demokratiminister Alice Bah Kuhnke pratar om hur viktigt det är att värna om demokratin och om vilka krafter som vill undanröja den.

 • 19:55

  BARNKANALEN

  Bild ur Berg på riktigt

  Berg på riktigt

  Del 4 av 6: Gotland

  Repris

  På Gotland har vattnets krafter mejslat fram raukar och grottor i kalkstenen och format stränderna. I programmet får du reda på mer om Gotlands geologiska historia, du får följa med och leta urgamla fossil på stranden och titta på masklika droppstensformer i Lummelundagrottorna. Dessutom får du hänga med och surfa på vågorna som slår in mot ön. Programledare: Daniel Fallde.

 • 20:10

  BARNKANALEN

  Bild ur Animated science - Magma

  Animated science - Magma

  Del 4 av 5: Jordklotets berättelse

  Repris

  Animerad film. Jordklotet berättar om sin födelse, hur solen bildades och hur månen kom till. Animation: Maria Beskow. Röst: Malin Halland. Manus: Helen Rundgren.

 • 20:15

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur 80-talets USA

  80-talets USA

  Del 6 av 8: Yuppies och girighet

  Repris

  Extrem rikedom för få, värdelösa obligationer, sanktioner och korruption på Wall Street präglade den ekonomiska situationen på 1980-talet i USA. Drömmar om ekonomiskt välstånd och materiella framgångar dominerade den amerikanska kulturen och politiken. Att jobba med aktier och ha en livsstil som yuppie hyllades. Vi ser en ung Donald Trump och affärsparet Harry och Leona Helmsley, som visar upp sina fastigheter och berättar om förmögenhet och framgångar.

 • 20:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Mytologerna

  Mytologerna

  Del 10 av 10: Vätten

  Repris

  Vätten är osynlig för de flesta vuxna. Men eftersom Mytologerna är barn passar de perfekt för uppdraget att tillfångata honom. Larmet kommer från en missnöjd bonde vars djur vätten skrämmer. Men ett litet väsen kan vara svårare att tillfångata än vad man kanske tror! Det märker Alex och Alexandra när vätten spelar dem spratt efter spratt. Hur ska de kunna hjälpa bonden denna gång?

 • 21:03

  SR P1

  Bild ur Lärarrummet

  Lärarrummet

  Del 16 av 16: Skolan i Bekaadalen

  En förlorad generation, så kallar Karolina Lindholm Billing på UNHCR de syriska barn som är på flykt och som aldrig eller mycket sporadiskt har tillgång till skola. 600.000 syriska barn mellan 3 och 18 år bor i flyktingläger i Libanon. Att ge dem skolgång är en uttalad ambition från de libanesiska myndigheterna. Reaching all children with education kallas den strategi som fått stöd av flera FN-organ och frivilligorganisationer, och som ska stärka de statliga skolorna i Libanon. Men det är en utmaning. Vi besöker en tältskola i Bekaadalen och träffar Hoda som är lärare och Hadeel som är elev. När Hadeel kommer hem försöker hon lära sina syskon, som inte har möjlighet att gå i skolan, lite av det hon lärt sig.

 • 23:20

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Banta på japanska

  Banta på japanska

  Repris

  Följ den australiske tv-kändisen Craig Anderson när han ska gå ner i vikt med hjälp av japansk kost. Craig är 38 år och väger 138 kg. Han lever på snabbmat, tränar inte och har ett stillasittande jobb. Vi följer honom på en resa till Japan, där han under två veckors tid får lära sig om japansk matlagning. Han går på te-ceremonier, besöker japanska familjer och får lära sig att laga japansk lunchlåda. Kommer han att lyckas behålla de sunda vanorna när han kommer hem till Australien igen?