Tablå

UR:s program i Radio & TV 20 - 26 maj

Lördag 25 maj

 • 09:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

  Repris

  Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 09:12

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

  Repris

  Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 09:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställda villkor inom skogsindustrin

  Repris

  Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 09:36

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställdhet i transportplaneringen

  Repris

  Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 09:47

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

  Repris

  Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 10:01

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

  Repris

  Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 10:13

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

  Repris

  I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 10:28

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Vem tar ansvar för klimatet?

  Repris

  Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 10:42

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Maskulinitet i vardagslivet

  Repris

  I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 10:55

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

  Repris

  Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 11:03

  SR P4

  Bild ur Kjellsorterat

  Kjellsorterat

  Del 1 av 8: Höghusbonden

  Kjell har bjudit in sig själv till Eva Källander, även kallad höghusbonden. Hon bor i en tvåa i Uppsala och odlar stora delar av den mat hon behöver, antingen i hemmet eller på en liten kolonilott. Kjell får odlingstips och provsmaka. Vi får också höra hur det går till när 45 000 måltider ska tillredas och serveras i Uppsala kommun. Och Ida från Agenda 2030-delegationen berättar om agendans första och andra globala mål: att utrota fattigdom och att utrota hunger.

 • 11:34

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Representationer av mäns våld mot kvinnor

  Repris

  För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 11:48

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Har sexuella trakasserier ökat?

  Repris

  Under hösten 2017 fick problemet med sexuella trakasserier mycket uppmärksamhet. En fråga som många ställde sig var om sexuella trakasserier ökat bland unga. Katja Gillander Gådin, professor vid institutionen för hälsovetenskap, berättar om hur vi genom att identifiera faktorer som kan ha medverkat till att sexuella trakasserier ökat också kan hitta strukturer som vi behöver arbeta med för att komma till rätta med problemen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 12:02

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

  Repris

  Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 12:12

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik

  Repris

  Sara Nyhlén, forskare vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, presenterar en studie om hur nationella riktlinjer används i vardagen på lokal och regional nivå för att arbeta mot genusrelaterat våld i svensk glesbygd. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 12:29

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Maskulinitet och våld i förändring

  Repris

  Studier från Skottland har visat att både dödligt och icke dödligt våld på offentliga platser mellan unga män har minskat över tid. Studier visar också att våld i relationer har ökat i relativa termer. Sara Skott, universitetslektor i kriminologi, berättar om hur vi kan förstå förändringar i våld över tid och hur det hänger ihop med ändrade normer om maskulinitet och genusstrukturer. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 12:40

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Heltid som norm

  Repris

  År 2018-2019 testade Sundsvalls kommun ett nytt sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Modellen innebar att de anställda skulle spendera en del av sin arbetstid som vikarie på andra verksamheter än den de var anställda på. Fredrick Jonsson, forskningsassistent, berättar om hur modellen fungerar i praktiken och vad man drar för lärdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 12:52

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Akademisk försthet och det glupska könet

  Repris

  Arbetet för att bredda rekryteringen av studenter från studieovana hem till universitet och högskolor utgår oftast från idén "den andre" som ska formas. Lovise Haj Brade, universitetslektor i genusvetenskap, fokuserar här istället på vad en re-orientering och mer normativitetskritisk ingång skulle kunna göra för skillnad. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 13:00

  SR P2

  Bild ur Vad ska vi göra idag? - engelska

  Vad ska vi göra idag? - engelska

  Del 1 av 6: Bengt och Bodil får besök

  Idag får Bengt och Bodil oväntat besök. Tvillingarna Love och Alina kommer med nybakta bullar.

 • 13:10

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Forskning och akademin som arbetsplats

  Repris

  2400 kvinnliga akademiker skrev på #akademikeruppropet mot sexuella trakasserier inom universitet och högskola. Akademins hierarkiska struktur angavs då som en av de viktigaste orsakerna till att trakasserier tystas ned. Ummis Jonsson, universitetsadjunkt och socionom, berättar om akademin som arbetsplats. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 13:12

  SR P2

  Bild ur Vad ska vi göra idag? - spanska

  Vad ska vi göra idag? - spanska

  Del 1 av 6: Bengt och Bodil får besök

  Idag får Bengt och Bodil oväntat besök. Tvillingarna Love och Alina kommer med nybakta bullar.

 • 13:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Lilla Aktuellt teckenspråk

  Lilla Aktuellt teckenspråk

  Del 18 av 18: 2019-05-24

  Repris

  Nyheter på teckenspråk för barn och ungdomar. Vi förklarar varför man ska rösta i EU-valet och vad EU egentligen är. Barnens Nobelpris hölls på Gripsholms slott i Mariefred. Vi var på plats för att se vem som blev årets barnrättshjälte. Bin har minskat i antal sista tiden då de har svårt att hitta någonstans att bo. Därför visar Lilla Aktuellt teckenspråk hur man bygger ett bihotell. Sesethu sitter med i World's Children's Prize-juryn. Hon har besökt Manillaskolan och träffat elever som var nyfikna på hennes uppdrag i juryn.

 • 13:22

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Att bli en skola för alla under nyliberalismen

  Repris

  I Sverige ska vi ha en skola för alla, men hur översätts det till praktik? Karin Larsson Hult berättar om hur arbetet med att skapa en inkluderande skola ibland hamnar i konflikt med ett nyliberalt utbildningssystem där fokus ofta ligger på konkurrens, mätbara prestationer och förväntningar på effektivitet. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 13:24

  SR P2

  Bild ur Vad ska vi göra idag? - polska

  Vad ska vi göra idag? - polska

  Del 1 av 6: Bengt och Bodil får besök

  Idag får Bengt och Bodil oväntat besök. Tvillingarna Love och Alina kommer med nybakta bullar.

 • 13:36

  SR P2

  Bild ur Vad ska vi göra idag? - ryska

  Vad ska vi göra idag? - ryska

  Del 1 av 6: Bengt och Bodil får besök

  Idag får Bengt och Bodil oväntat besök. Tvillingarna Love och Alina kommer med nybakta bullar.

 • 13:37

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - The Conference 2018

  UR Samtiden - The Conference 2018

  Hur tar vi oss till Mars?

  Repris

  Hur ska människan kunna flytta till Mars? Den frågan har astrobiologen Lynn Rothschild funderat på mer än andra. Och hur skulle vi kunna återskapa liv på en ny planet? Inspelat på Malmö opera den 5 september 2018. Arrangör: Media evolution.

 • 13:48

  SR P2

  Bild ur Vad ska vi göra idag? - kinesiska

  Vad ska vi göra idag? - kinesiska

  Del 1 av 6: Bengt och Bodil får besök

  Idag får Bengt och Bodil oväntat besök. Tvillingarna Love och Alina kommer med nybakta bullar.

 • 13:55

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

  UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

  Att lära barn lära sig själva

  Repris

  Använd inte historieböckerna som en bibel, utan som något eleverna kritiskt kan granska. Det säger Guy Claxton, professor och författare, och slår ett slag för kreativt och kritiskt lärande. Inspelat den 13 mars 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 • 14:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Vims i rymden - teckenspråkstolkat

  Vims i rymden - teckenspråkstolkat

  Del 3 av 6: Jupiter

  Repris

  Ti har kommit bort. Ingen, inte ens en rymdvarelse, kan landa på gasplaneten Jupiter. Men Jupiter har många månar att vimsa runt på och Ki och Pi kan ju inte åka hem till mamma utan lilla Ti.

 • 14:05

  BARNKANALEN

  Bild ur Vims i rymden - teckenspråkstolkat

  Vims i rymden - teckenspråkstolkat

  Del 4 av 6: Saturnus, Uranus, Neptunus

  Repris

  Nu är de små rymdvarelserna på väg förbi Saturnus. En stor gasplanet till. Det är en planet med många månar och en ring av grus runt sig. Vad kan en liten mångalen Ti hitta på där? Ki, Pi och Ti är på väg hem till sin egen stjärna, men fort går det inte.

 • 14:10

  BARNKANALEN

  Bild ur Arkeologens dotter - teckenspråkstolkat

  Arkeologens dotter - teckenspråkstolkat

  Del 7 av 8: Svärd av järn

  Del 7 av 8. I sista sekund har Nim och Fridolin lyckats ta sig vidare i tiden. När har de hamnat den här gången? Och ska de äntligen hitta några spår efter Nims mamma? De ser svärd av järn och Fridolin kan konstatera att de hamnat i järnåldern. Men varför är allt så mystiskt och varför vill ingen svara ordentligt när de frågar efter mamman? När de till slut får hjälp märker de att allt har tagit en riktigt kuslig vändning.

 • 15:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Island runt

  Island runt

  Del 5 av 8: Södra Västfjordarna

  Repris

  Lara Omarsdottir och hennes far Ómar Ragnarsson besöker Islands äldsta del, södra Västfjordarna. Området präglas av branta klippor, majestätisk natur och gyllene stränder. Här möter vi historier och myter om folk och väsen, och här bor landets mest kända monster och spöken.

 • 15:45

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Japansk teceremoni på väg

  Japansk teceremoni på väg

  Repris

  70-åriga Tsuruko lastar sin van med matlagningsutrustning och ger sig ut på en två år lång resa över hela Japan. Med lokala ingredienser lagar hon festmåltider som hon bjuder fattig som rik på, allt serverat enligt den uråldriga teceremoni-traditionen. Det blir en slags pilgrimsfärd där hon ständigt försöker förfina sina matlagningskonster, samtidigt som hon kämpar med en tilltagande sjukdom.

 • 18:15

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Flyg till världens ände

  Flyg till världens ände

  Del 2 av 3: Australien och Papua

  Repris

  Arthur Williams, pilot och före detta marinsoldat, flyger till jordens farligaste och mest svårtillgängliga landningsbanor. I Australien möter han ett ungt par som driver ett jordbruk lika stort som Wales yta. I en lyxanläggning på en egen korallö, 300 mil från närmaste stad, har familjen Turner skaffat sig en fristad. Och de flygande missionärerna i Papua flyger med biblar och förnödenheter till byar som inga utomstående har kunnat besöka förrän de allra senaste åren.

 • 20:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Från Marocko till Timbuktu

  Från Marocko till Timbuktu

  Del 2 av 2: Med sikte på Guldstaden

  Repris

  Resan mot Timbuktu fortsätter och Alice Morrison rider på kamel genom Saharas oändliga sanddyner. Det blir ett stopp i den marockanska staden Guelmim där landets största kamelmarknad fanns under förra seklet. Hon färdas även på den berömda saltvägen, en legendarisk handelsväg med en tusenårig historia.

 • 22:40

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Smartast i naturen

  Smartast i naturen

  Del 3: Djuren snackar

  Repris

  Om kärlekshistorien mellan de sydafrikanska lejonen Cleopatra och Sukhara. Och om den överraskande vänskapen mellan vargar i flock i Österrikes Wolf Science Center, och mellan individer av hajar utanför Bahamas. Hur späckhuggare på Kanadas västkust lär ut skön massage till sina kalvar och om fåglar i Florida som ger presenter för att få sina önskningar uppfyllda. Men kan verkligen en människa lära en pingvin att simma? Forskare tar oss med jorden runt och analyserar kommunikation mellan djurindivider och mellan djur och människa.

 • 23:30

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Blodets makt

  Blodets makt

  Repris

  Herbert Stein föddes 1901, samma år som människans blodgrupper upptäcktes. Han intresserade sig tidigt för blodets betydelse, studerade medicin och började forska kring blodtransfusioner. Han blir doktor i Berlin. Under 1920- och 30-talet vinner nazismen mark och det anses att ariskt blod inte ska blandas med till exempel judiskt. Ras och blod blir forskarskarämnen, och forskningen politiseras. Stein, som är jude, lämnar Tyskland och tar värvning i USA. Men även här finns rasistiska tankegångar om blodets renhet.