Tablå

UR:s program i Radio & TV 15 - 21 juli

Måndag 15 juli

 • 08:00

  SVT2

  Bild ur Life on Scilly

  Life on Scilly

  Del 1 av 6: Meet the young islanders!

  Repris

  På de vackra Scillyöarna utanför Englands sydvästkust bor bara ett par tusen människor. Vi träffar 15-åringarna Tom, Amy, Harry och Jess som bor här. Vad är det med ö-livet som de älskar mest? Och vad är det de hatar?

 • 08:15

  SVT2

  Bild ur Amir frågar

  Amir frågar

  Del 5 av 11: Har du blivit utsatt för audism?

  Repris

  Audism är när döva eller hörselskadade blir diskriminerade på grund av sin hörsel. Att man skulle vara mer värd i samhället om man är hörande. Unga berättar om hur de har upplevt audism och Gabi förklarar begreppet.

 • 08:21

  SVT2

  Bild ur Osynk

  Osynk

  Del 2 av 5: Konsensus

  Repris

  Andrea från Barcelona är inte rädd att säga vad hon tycker på ledningsgruppens möten. Hon förstår inte varför kollegan Linda aldrig säger vad hon tycker. Precis som alla andra svenskar håller Linda bara med de andra och söker konsensus. Om hur vår kultur sätter krokben för kommunikation på jobbet.

 • 08:31

  SVT2

  Bild ur Fatta historia - kortversion - meänkieli

  Fatta historia - kortversion - meänkieli

  Del 3 av 8: Medeltid till stormaktstid

  Repris

  En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

 • 08:36

  SVT2

  Bild ur Fatta historia - kortversion - meänkieli

  Fatta historia - kortversion - meänkieli

  Del 4 av 8: Frihetstid till industrialism

  Repris

  En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

 • 08:42

  SVT2

  Bild ur Nyfiken på Sverige - spanska

  Nyfiken på Sverige - spanska

  Del 9 av 10: Naturen

  Repris

  Sverige brukar kallas för ett avlångt land, här får du reda på hur klimatet kan skilja sig åt från norr till söder. Om djur, skogar, sjöar och berg i Sverige, om friluftsliv och allemansrätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av Sveriges djur och natur och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man vistas ute i naturen.

 • 08:50

  SVT2

  Bild ur Nyfiken på Sverige - spanska

  Nyfiken på Sverige - spanska

  Del 10 av 10: Lagar och traditioner

  Repris

  Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det här och vilka högtider firar vi?

 • 12:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Om evolution - finska

  Om evolution - finska

  Del 5 av 5: Dinosaurier, tid och fossil

  Hur var jorden innan människornas tid? Vilka djur och växter fanns då? Vi lär oss om jordens historia och hur djur och växter förändrats med tiden.

 • 15:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

  Repris

  Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 15:12

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

  Repris

  Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 15:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställda villkor inom skogsindustrin

  Repris

  Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 15:36

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställdhet i transportplaneringen

  Repris

  Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 15:47

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

  Repris

  Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 16:01

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

  Repris

  Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 16:13

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

  Repris

  I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 16:28

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Vem tar ansvar för klimatet?

  Repris

  Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 16:42

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Maskulinitet i vardagslivet

  Repris

  I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 16:55

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

  Repris

  Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 17:30

  BARNKANALEN

  Bild ur Kayos krita

  Kayos krita

  Del 3 av 5: Smältande is och ett varmt bad

  Repris

  Både Kayo och hennes storasyster vill ta ett varmt bad. Det blir för varmt och storasystern fyller istället badkaret med is. Hur smälter man is snabbt och vad händer med vattnet när det blir ännu varmare?

 • 17:34

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Representationer av mäns våld mot kvinnor

  Repris

  För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 17:40

  BARNKANALEN

  Bild ur Surfarna

  Surfarna

  Del 6 av 8: Nätfiske

  Repris

  Kakan har hemligheter som hon vill behålla för sig själv. Surfarna får lära sig att det är viktigt att inte dela med sig av personlig information på nätet. Vad kan hända om du lämnar ut ditt lösenord? Hur tar man reda på vem som står bakom en länk i ett nätforum? Surfarna pratar om integritet på nätet, och om vikten av att inte lämna ut sina inloggningsuppgifter.

 • 17:48

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  UR Samtiden - Genusmaraton 2019

  Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

  Repris

  Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

 • 17:50

  BARNKANALEN

  Bild ur Tiggy testar

  Tiggy testar

  Del 14 av 40: Dykarnas hemlighet

  Repris

  Går det att sänka ner papper i vatten utan att pappret blir blött? Tiggy testar och förstår att det beror på att vattnet ligger i luftmolekyler istället för vattenmolekyler. Hon får också se att det var precis så man gjorde förr i tiden när man skulle dyka.

 • 17:55

  BARNKANALEN

  Bild ur Läsa med

  Läsa med

  Del 7 av 7: Det finns inga lejon i Hammarkullen

  Repris

  Två killar ska korsa en liten skogsdunge men en av dem tvekar. Tänk om det finns farliga djur där? Om att byta perspektiv. Textat för att nybörjarläsaren ska kunna träna sin läshastighet.

 • 18:30

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Hjärnkraft

  Hjärnkraft

  Del 1 av 2: Intelligens i närbild

  Repris

  Enligt flera IQ-studier minskar vår intelligens allteftersom befolkningen växer. Men forskningen har också gett oss ny information om sätt som kan förbättra våra förmågor. Kan man till exempel stimulera sin hjärnkapacitet för att förbättra sin intelligens? Och vad är egentligen kreativitet?

 • 18:43

  SR P4

  Bild ur Här vill inte hundar bo

  Här vill inte hundar bo

  Del 16 av 20: Del 16

  Repris

  Maria och Emma skulle bo hos mormor över natten. Mamma skulle inte jobba utan träffa en kompis, hade hon sagt. Mormor har en stor kista i klädkammaren med en massa kläder som hon inte längre använder. Där finns gamla nattlinnen med spetsar och rosor, tofflor med dunbollar, handväskor, halsband och hattar. Maria och Emma får klä ut sig precis hur mycket de vill. Johan Hallberg läser Anna Ehrings roman om 6-åriga hundlängtande Maria som utspelar sig 1974-75.

 • 21:50

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Vargen och fåraherden

  Vargen och fåraherden

  Repris

  I norra Karpaterna lever många fåraherdar helt efter gamla traditioner. Vorstinar är en av dem. Han äger 300 får och till sin hjälp har han sju hundar. Hundarnas huvudsakliga uppgift är att skydda fåren från rovdjursangrepp. Nu är det februari månad och tid för lamning, en farlig tid för flocken. Och i kvällningen närmar sig en ensam, hungrig varg. Filmen belyser den möjliga samexistensen mellan människa och varg, trots deras till synes helt motstridiga intressen.

 • 22:45

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Extrema äktenskap

  Extrema äktenskap

  Del 3 av 3: Indien

  Repris

  Ojämlikhet, våld i hemmet och arrangerade äktenskap är förekommande i Indien, där vardagen kan vara mycket tuff för en kvinna. Kate reser till ett bergsområde i den indiska delstaten Meghalaya, där matriarkat råder. Här har den yngsta dottern i familjen ansvar för föräldrarna, och ärver därför mer än sina syskon. Jämfört med andra indiska stater verkar kvinnorna här ha det mycket bra, men finns det några negativa sidor? Kate träffar män och kvinnor som berättar om sin syn på traditionen. Och parallellt är samhället på väg mot ökad modernisering.

 • 01:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Livet i nationalparken

  Livet i nationalparken

  Del 2 av 8: Slott och hundkoja

  Repris

  Vi får träffa Katy som föder upp och tränar fårhundar. Hennes Jim är en av landets allra bästa. Jamie försöker hålla liv i landsbygden med det årliga arrangemanget "The Kilnsey Show". Och vi följer med Peter på räddningsuppdrag. Hans team försöker rädda en hund som fallit ner i ett 15 meter djupt hål. Till sist besöker vi 1400-talsslottet Muncaster, där tapetseraren Angela restaurerar möbler och antikviteter.

 • 01:25

  SVT24

  Bild ur Kroppsgranskarna - teckenspråkstolkat

  Kroppsgranskarna - teckenspråkstolkat

  Del 3 av 5: Vad kostar det att inte sova?

  Repris

  Programledaren Stephan är övertygad om att vi sover bort en för stor del av våra liv. Under flera veckor har han testat att minimera sin sömn till bara fem timmar per dygn för att hinna med andra roliga saker. Men vad säger vetenskapen om hans sömnprojekt? Han träffar Jonathan Cedernaes som forskar i hur brist på sömn påverkar oss människor. Läkarstudenterna Puran och Linda testar effekterna av sömnlöshet, med sig själva som försökskaniner. Hur påverkas deras reaktionsförmåga, minne och IQ av att inte sova? Dessutom besöker vår reporter Madelen datafestivalen Dreamhack i Jönköping, där det är mer regel än undantag att vara vaken hela nätterna.

 • 01:55

  SVT24

  Bild ur Liv med autism - teckenspråkstolkat

  Liv med autism - teckenspråkstolkat

  Del 3 av 8: Albins väg tillbaka

  Repris

  Albin går i vanlig grundskoleklass, men påfrestningen i en klass med trettio elever är alldeles för stor för att han ska orka vistas där. Men bara det att han återvänder till skolbyggnaden är ett stort steg framåt och succesivt ökar skoltimmarna. Och hunden Essie, som ger extra trygghet, finns där så länge Albin behöver henne. Niclas Mårtensson, jurist på Autism- och Aspergerförbundet, ger dagligen råd till familjer vars barn inte får det stöd de behöver i sina skolor och därför skolvägrar.

 • 02:25

  SVT24

  Bild ur Samernas tid - teckenspråkstolkat

  Samernas tid - teckenspråkstolkat

  Del 3 av 3: Stölden av Sápmi

  Repris

  Sápmis 1900-tal är omtumlande. I Sovjetunionen förs en hård assimileringspolitik gentemot östsamerna och Stalins terror skördar många liv. I väst börjar den storskaliga utvinningen av Sápmis naturtillgångar. Skogen, malmen och vattenkraften gör Sverige till en rik nation. Exploatörerna rättfärdigar sina handlingar med hjälp av rasforskningen. Fram till sent på 1900-talet placeras samiska barn på internatskolor där deras samiska identitet och språk utarmas. Samerna mobiliserar sig under de sista årtiondena före millennieskiftet och det leder till att de första sametingen bildas.