Tablå

UR:s program i Radio & TV 5 - 11 april

Lördag 10 april

 • 09:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  Ingenjörskonst, kolonialism, kallt krig och Unescos seger i Nubien

  Repris

  Mitt under kalla kriget och under ett politiskt osäkert läge inleder Unesco arbetet med att rädda flera Nubiska monument från dammbyggen i Nilen. Projektet har beskrivits som ett lyckat internationellt samarbete och en av Unescos största framgångar. Det blev ett av de första stora projekten då tankar och idéer om ett gemensamt, globalt kulturarv diskuterades. Professor Lynn Meskell berättar vad som egentligen hände i Nubien. Inspelat i januari 2021 på Penn museum. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

 • 09:32

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  Är kulturarvskonventionernas tid förbi?

  Repris

  Internationella organisationer har under efterkrigstiden strävat efter att etablera gemensamma överenskommelser på kulturarvsområdet och upprätta konventioner som bygger på idéer om universella värden. I vilken utsträckning kan aktörer på global och lokal nivå enas om hur kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas? Professor Mats Burström och Karin Altenberg samtalar. Inspelat den 3 februari 2021 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

 • 10:01

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  Historiska kartor och landskap i förändring

  Repris

  Hur har Sveriges landskap sett ut och förändrats de senaste 400 åren och vilka spår kan vi fortfarande se i landskapen i dag? Pär Connelid, historisk-geograf, berättar om Sveriges historia med utgångspunkt från olika kartor. Inspelat den 3 februari 2021 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

 • 10:24

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  Vad går förlorat när kulturarv försvinner

  Repris

  Hur har coronapandemin påverkat arbetet med kultur och bevarandet av kulturarv? Och vad, om några, är krisens långsiktiga konsekvenser? Ett samtal mellan historikern Gunnar Wetterberg och tidigare riksbankschef Lars Heikensten. Moderator är Clara Åhlvik, utställningschef Nobel Prize Museum. Inspelat den 3 februari 2021 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

 • 11:02

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  UR Samtiden - Riksantikvarieämbetets höstmöte

  Apokalyps nu (och då) - världens undergång och historiens början

  Repris

  Funderingar om världens och mänsklighetens undergång har funnits i alla tider. Hör mer om hur historiska kriser, krig och pandemier har format synen på världens undergång och historiens början i detta samtal mellan författaren Magnus Västerbro och idéhistorikern Annika Berg. Moderator är Emil Schön. Inspelat den 3 februari 2021 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

 • 11:03

  SR P4

  Bild ur Hjärta och hjärna

  Hjärta och hjärna

  I giftet

 • 11:46

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - På besök i Historiska museets magasin

  UR Samtiden - På besök i Historiska museets magasin

  Eldslagningsstenen

  Repris

  En soldat, en krigare, måste vara beredd på alla möjliga situationer. Här får vi se en av de militära statusmarkörerna från 300- till 400-talen. Se tusen år av svensk design i Historiska museets arkiv. Kent Andersson, arkeolog vid Historiska museet visar och berättar. Inspelat den 27 oktober 2020 i Historiska museets magasin och på Historiska museet. Arrangör: Historiska museet.

 • 11:52

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Hovdam Cecilia af Klercker

  Repris

  När man föddes in i högadeln i slutet på 1800-talet fanns det förväntningar på vad man skulle göra med sitt liv. Cecilia af Klercker, född Lewenhaup, förväntades gifta sig väl och skaffa barn. Jean-Pierre Salkvist berättar om Cecilias af Klerckers liv som statsfru vid hovet och om hennes samling vid Sörmlands museum. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 11:59

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Plast på museum

  Repris

  Känner du någon som bara går omkring och smurfar? Antikvarie Rikard Borg har plockat fram plastföremål från museets samlingar. Plast är kanske inte det första man tänker på när man pratar om historia, men de flesta museum samlar in föremål som kan berätta något om oss som lever idag. Plast är kanske den bästa symbolen för det moderna konsumtionssamhället. För museet är det en utmaning att bevara plasten i rätt miljö. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 12:06

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Sundby mentalsjukhus

  Repris

  1922 flyttade de första patienterna in på Sundby mentalsjukhus i Strängnäs. Sjukhuset var ett av de största i Sverige och hade plats för 800 patienter. Elin Loord är arkivarie och berättar om Sundby mentalsjukhus, men också om den syn på människor med psykisk ohälsa som präglade stora delar av 1900-talet. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 12:14

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Nordiska Kompaniet och stämpeluret

  Repris

  En av de största samlingarna på Sörmlands museum är från Nordiska Kompaniets verkstäder som fanns i Nyköping från början av 1900-talet och fram till 1973. Under en period var det stadens största arbetsgivare, något som har gett avtryck än idag. Antikvarie Rikard Borg berättar om stämpelklockan som infördes på företaget och om synen på tid och arbete som påverkades av industrialismen och tillkomsten av järnvägen. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum

 • 12:29

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Hanna Palme och dräktreformen

  Repris

  Hanna Palme föddes i Finland 1861, men flyttade till Sverige när hon gifte sig. I sitt nya hemland engagerade hon sig i samhällsdebatten och särskilt i kvinnofrågor. Framför allt är hon med och grundar den svenska dräktreformföreningen. Målet var att göra om kvinnokläder så att de blev bekvämare och hälsosammare. Antikvarie och museipedagog Sofia Kummel berättar om Hanna Palme och hennes kamp för att förändra samhället. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 12:35

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Konstnären Bernhard Österman

  Repris

  Bernhard Östermans liv börjar med låga odds. Han och tvillingbrodern Emil växer upp på olika barnavårdsinstanser, men båda lyckas komma in på konstakademin. Antikvarie och museipedagog Jean-Pierre Salkvist berättar den dramatiska resan från föräldralös till erkänd konstnär och överintendent vid hovet. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 12:40

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Karin Pettersson - ett sörmländskt livsöde

  Repris

  På Sörmlands museum arbetar man med berättande magasin, föremålen hålls samman i berättelser kring människor och deras sammanhang. Antikvarie Rikard Borg ger exempel på en sådan berättelse om Karin Pettersson som föddes och dog i Sörmland, men gjorde flera resor över Atlanten till Amerika. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 12:50

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Mysteriet med alkemisten på Nyköpingshus

  Repris

  Vid flytten av Sörmlands museum till nya lokaler för några år sedan fann man en samling med smältdeglar i olika skick. Det visade sig vara från en utgrävning av norra vallen i Nyköpingshus. Antikvarie Rikard Borg berättar om fyndet som kan komma från ett metallurgiskt och kemiskt laboratorium som ska ha funnits på Nyköpingshus i slutet av 1500-talet. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 13:00

  SR P2

  Bild ur Newsreel

  Newsreel

  Del 6 av 9: 2021-04-10

  Nyheter på medelsvår engelska. I år är det dags för Olympiska och Paralympiska spelen i Tokyo. Pandemin gör det extra svårt för deltagarna att förbereda sig och för vissa har det skapat mentala blockeringar. Mordet av en ung kvinna i Storbritannien har lett till debatt om mäns trakasserier mot kvinnor. 21-åriga Katrina från Suffolk tycker att det är dags att utbilda de som trakasserar och inte de som blir trakasserade.

 • 13:03

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

  Lena Böklin och hushållsundersökningen

  Repris

  1945 genomfördes på Socialstyrelsens uppdrag en hushållsundersökning i Nyköping och Tuna. Ett hundratal hushåll besöktes av sociologer, arkitekter och fotograf Lena Böklin. Kommunikatör Karin Andersson berättar om Lena Böklins fotografier och hur man med hjälp av intervjuer, frågeformulär, planritningar och fotografier skulle undersöka hur folk bodde, hur de använde sitt hem och vilka önskemål de hade. Undersökningen skulle också se på skillnader mellan staden och landet. Inspelat den 9 december på Sörmlands museum. Arrangör: Sörmlands museum.

 • 13:05

  SR P2

  Bild ur Newsreel Easy

  Newsreel Easy

  Del 6 av 9: 2021-04-10

  Nyheter på lätt engelska i ett långsamt tempo. I år är det dags för Olympiska och Paralympiska spelen i Tokyo. Pandemin gör det extra svårt för deltagarna att förbereda sig och för vissa har det skapat mentala blockeringar. Mordet av en ung kvinna i Storbritannien har lett till debatt om mäns trakasserier mot kvinnor. 21-åriga Katrina från Suffolk berättar om vad hon tvingats utstå på vägen till skolan. Ny musik från Rihanna.

 • 13:10

  SR P2

  Bild ur ¿Qué pasa?

  ¿Qué pasa?

  Del 6 av 9: 2021-04-10

  Nyheter från den spanskspråkiga världen på medelsvår spanska. Vissa ungdomar i Spanien struntar i restriktionerna under pandemin och organiserar illegala fester. Använder du filter till dina bilder på sociala medier? Alejandro menar att filter kan skada självkänslan och skapa osäkerhet. Vi lyssnar på "Gente en la calle", en argentinsk låt om fattigdom och utanförskap.

 • 13:11

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  Framtidens individanpassade kollektivtrafik

  Repris

  På vilket sätt kan ny teknik hjälpa oss att få en ännu bättre kollektivtrafik? Oväntade störningar i trafiken kan bli mindre besvärande för resenären om man använder tekniken rätt, menar Åse Jevinger universitetslektor i datavetenskap. Inspelat den 2 december 2020 på Nöjesteatern, Folkets park i Malmö. Arrangör: Malmö universitet.

 • 13:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Lilla Aktuellt teckenspråk

  Lilla Aktuellt teckenspråk

  Del 11 av 18: 2021-04-09

  Repris

  Nyheter på teckenspråk för barn och ungdomar. Vi börjar med att berätta om vulkanutbrottet på Island och att ett jättestort fartyg fastnade i Suezkanalen. I happ hänt tar vi upp att särskolan ändrar namn till anpassad grundskola och att Norges riksdag har beslutat att norskt teckenspråk får officiell status som ett nationellt teckenspråk. Vissa fotbollslandslag är missnöjda med att fotbolls-VM 2022 ska spelas i Qatar. Och Kristoffer träffar Blanca som tränar MMA!

 • 13:15

  SR P2

  Bild ur ¿Qué pasa? fácil

  ¿Qué pasa? fácil

  Del 6 av 9: 2021-04-10

  Nyheter från den spanskspråkiga världen i ett långsamt tempo. Spanske Pablo Martínez blir ungdomsvärldsmästare i triathlon. Lyssna på hur han förbereder sig. Använder du filter till dina bilder på sociala medier? Gema gillar att använda filter men säger samtidigt att det kan skapa komplex för ens utseende. Vi lyssnar på "Gente en la calle", en argentinsk låt om fattigdom och utanförskap.

 • 13:20

  SR P2

  Bild ur Ajankohtaista suomeksi

  Ajankohtaista suomeksi

  Del 6 av 8: 2021-04-10

  Nyheter och aktualiteter på finska från Finland, Sverige och världen. Programmet tar upp sverigefinskan och hur språket används av unga sverigefinnar. Jaana Kolu är forskare och biträdande professor vid Östra Finlands universitet och har studerat tvåspråkiga ungdomars användning av svenska och finska i Stockholm och Haparanda. Hon berättar om de sverigefinska ungdomarnas språköverskridande kommunikation på sina språk och ger exempel. Esther och Mella som går i åttan ger sin bild av användandet av finska och svenska i vardagen.

 • 13:25

  SR P2

  Bild ur En flugas liv - jiddisch

  En flugas liv - jiddisch

  Del 2 av 5: Jag förvandlas

  Repris

  Del 2 av 5. En dag förvandlas fluglarven till en vacker fluga med sex ben. Tomas Woodski gestaltar flugans liv i Bisse Falks berättelse.

 • 13:36

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  Läsning som utforskande äventyr

  Repris

  Lotta Bergman är docent i svenska med didaktisk inriktning, och hon har forskat kring läsningens betydelse hos människor. Vad gör läsningen med oss, och varför läser vi? Är det för nöjes skull, eller för igenkänningen eller vill vi bli drabbade? Inspelat den 2 december 2020 på Nöjesteatern, Folkets park i Malmö. Arrangör: Malmö universitet.

 • 13:37

  SR P2

  Bild ur En flugas liv - meänkieli

  En flugas liv - meänkieli

  Del 2 av 5: Jag förvandlas

  Repris

  Del 2 av 5. En dag förvandlas fluglarven till en vacker fluga med sex ben. Hans Stenudd gestaltar flugans liv i Bisse Falks berättelse.

 • 13:49

  SR P2

  Bild ur Småsagor - meänkieli

  Småsagor - meänkieli

  Dom som bestämmer

  Repris

  Det är inte roligt om det jämt är samma som bestämmer allt, men förstår de det ens själva? Och hur kan man prata med dem om det? En berättelse om makt och hur den kan skifta, men också om att våga säga nej och stå upp för sig själv. Mervi Erkheikki har översatt och läser Lisen Adbåges bok.

 • 14:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Handformshissen

  Handformshissen

  Del 6 av 10: N-handen

  Ett ägg som kan flyga! Amina bygger en rutschkana som ska hjälpa ägget att komma jättehögt upp bland molnen. Drömmar kan bli sanna med handformen N-handen. Detektiverna får en ledtråd som ska hjälpa dem att klura ut vem som är den misstänkte. Är det snickaren, konstnären eller fiskaren? En glad målare tar hissen ned och vill ha ett redskap med handformen N-handen från kiosken. På toppen av huset testar vaktmästaren en gunga, men han verkar gunga lite för högt?

 • 14:04

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  Migranter - de är inte "de andra"

  Repris

  Svenska företag har mer än 150 000 anställda i Kina. En del av dem är utvandrade svenskar. Migrationsforskaren Brigitte Suter har studerat hur västeuropeiska migranter tar sig fram och formar sina liv i Kina. Inspelat den 2 december 2020 på Nöjesteatern, Folkets park i Malmö. Arrangör: Malmö universitet.

 • 14:15

  BARNKANALEN

  Bild ur Djuren på Djuris - teckenspråkstolkat

  Djuren på Djuris - teckenspråkstolkat

  Del 2 av 20: Får jag vara med?

  Fiolin får inte vara med när vännerna leker och känner sig utanför. Då är det bra att ha en vuxen att prata med.

 • 14:25

  BARNKANALEN

  Bild ur Fel väder - teckenspråkstolkat

  Fel väder - teckenspråkstolkat

  Del 2 av 5: Båtutflykt

  Repris

  Kaninen Håkan och grodan Berit gillar olika väder. Idag är det lätt vind och fint väder för en båtutflykt. För lite vind, tycker Berit. För mycket vind, tycker Håkan. Vad händer på vännernas båtutflykt?

 • 14:30

  BARNKANALEN

  Bild ur Typiskt teknik - teckenspråkstolkat

  Typiskt teknik - teckenspråkstolkat

  Del 8 av 10: Bygga

  Hur man bygger är precis lika viktigt som vilka material man använder. Vi undersöker olika byggtekniker och testar vad som gör en konstruktion hållfast.

 • 14:32

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  UR Samtiden - Föreläsningar från Malmö universitet

  Alarmerande mycket karies hos barn

  Repris

  Var fjärde sexåring har karies och är i behov av tandvård. Karies hos barn ökar och för med sig mycket lidande, dessutom kostar det samhället mycket pengar. Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård, menar att vi måste göra något åt situationen, och hon ger konkreta tips om hur. Inspelat den 2 december 2020 på Nöjesteatern, Folkets park i Malmö. Arrangör: Malmö universitet.

 • 16:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Seniorsurfarna

  Seniorsurfarna

  Del 1 av 6: Våga ge sig in i något nytt

  Repris

  Del 1 av 6. Seniorsurfarna anländer till träningslägret där Kattis direkt drar igång med ett kunskapstest. Alla klarar att ringa på sina telefoner men redan vid nästa uppgift, att mejla, kör det ihop sig. Carl Jan har aldrig mejlat eller skickat sms, Johan har inget tålamod och Arja är skeptisk till det mesta. Men entusiastiska Siw briljerar med både emojier och e-post. Efter testet får de sin första uppgift; att googla, och sedan filma varandra. Det visar sig kräva både kreativitet och tålamod.

 • 16:55

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Nationalskattens hemligheter

  Nationalskattens hemligheter

  Del 2 av 6: Churchills familjehem Chartwell

  Repris

  Winston Churchill var inte bara världsberömd politiker utan också konstnär och murare. När familjen 1924 flyttade in på lantgodset Chartwell kom det att bli ett hem för fritid och arbete, inte minst under andra världskriget. Vi ser bland annat en mur som Churchill byggt i sin trädgård och exempel på hans målarambitioner, där landskap var favoritmotivet. Vi ser även Churchills topphemliga bunker där en krisstab skulle leda landet under andra världskriget.

 • 17:40

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Kanaler, båtar och kärlek

  Kanaler, båtar och kärlek

  Del 2 av 10: Lago Maggiore och Naviglio Grande

  Repris

  Tim och Pru färdas på Italiens näst största sjö och fortsätter på en medeltida kanal till hjärtat av Milano. Färden från Lago Maggiore till Naviglio Grande är densamma som båtar har tagit i över fem sekler, lastade med marmor till bygget av Milanos enorma katedral. Under resan passar skådespelarparet på att njuta av såväl spektakulära trädgårdar som vin och sång.

 • 18:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Skottarnas USA med Billy Connolly

  Skottarnas USA med Billy Connolly

  Del 3 av 3: Spaning efter förbjuden dryck

  Repris

  Billy inleder den sista etapen av resan i Virginia, tidigare ett blomstrande paradis för spritsmugglare. Därifrån följer han spåret av den underjordiska järnvägen och får höra talas om kvinnan som ledde hundratals slavar till frihet. Det sägs att all countrymusik kan spåras tillbaka till en familj, Carter-familjen, och Billy besöker deras hem. Sedan blir det ett besök hos Manuel Cuuevas, designern som ritade kläder till bland annat Elvis och Beatles. Resan slutar i Nashville vid Grand Ole Opry.

 • 20:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Pilgrimsvandring mot Istanbul

  Pilgrimsvandring mot Istanbul

  Del 2 av 3: Över berg och genom skogar

  Våra pilgrimer ger sig åter ut på vandringsleden och kommer fram till ett serbiskt kloster. Därefter beger man sig sedan vidare mot Sofia, Bulgariens huvudstad, där man besöker stadens moské och en skulpturpark full med statyer som visar landets tidigare hyllning till kommunismen.

 • 22:40

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Universums kartritare

  Universums kartritare

  Repris

  Jorden och hela vår galax färdas med ofattbar hastighet genom universum. Var är vi nu? Vart är vi på väg? Och vad är det som drar oss? För att få svar samarbetar astronomer från olika delen av världen med att kartlägga rymden med hjälp av den senaste tekniken. Resultatet är både vackert och häpnadsväckande.

 • 22:45

  SVT24

  Bild ur Romernas historia 1900-tal - teckenspråkstolkat

  Romernas historia 1900-tal - teckenspråkstolkat

  Del 3 av 4: År av förföljelse

  Repris

  Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter.

 • 23:00

  SVT24

  Bild ur Romernas historia 1900-tal - teckenspråkstolkat

  Romernas historia 1900-tal - teckenspråkstolkat

  Del 4 av 4: I Förintelsens spår

  Repris

  Hur har det varit att leva och växa upp som rom i Sverige under 1900-talet? Vi får höra om den politik som fördes mot romer och hur många resanderomer steriliserades och hamnade på barnhem. Romerna tilläts inte bli bofasta förrän på 1960-talet och utestängdes därmed från den svenska skolan och den svenska demokratin. Sunita Memetovic samtalar med elever på högstadiet om vad de vet om romernas historia. Både kunskap och fördomar ventileras.

 • 00:30

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Miriam utforskar döden

  Miriam utforskar döden

  Del 2 av 2: Att planera för döden

  Repris

  På sin resa för att övervinna sin dödsångest besöker Miriam en man som kämpar för rätten att bestämma över sin egen död. Dessutom lär hon känna två personer med allvarlig cancer. Hur förbereder man sig när man vet att man snart ska dö? Och hur är det att vara ung med dödlig sjukdom?