Sociala medier upplevs mindre meningsfulla och playtjänster i hård konkurrens – viktiga insikter från årets Svenskarna och internet
|

Sociala medier upplevs mindre meningsfulla och playtjänster i hård konkurrens – viktiga insikter från årets Svenskarna och internet

Att e-postens död är betydligt överdriven visar siffrorna tydligt, då nästan alla uppger att de använder e-post och i yrkesverksamma åldrar är det runt 80% som använder mail dagligen.