UR:s uppdrag

UR gör program för dig som vill förstå världen. Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, oroa, ge dig aha-upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan, hemma i tv-soffan, på bussen.

Flicka med surfplatta

Något för alla

Det finns hur många radio- och tv-program som helst, men bara ett UR.

 

I våra program kan du fördjupa dig i stora och små frågor, förflytta dig till platser du inte visste fanns, möta människor från hela världen. Och allt detta är du med och finansierar.

 

Vi är public service. Det gör att vi kan skapa ett brett utbud och smala program. Vissa program är till för några få, andra för väldigt många.

 

Hitta dina favoriter på UR Skola och UR Play!

Bild

Flicka med surfplatta

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Bild

Flicka sitter vid datorn i skolan

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Vi gör en del program som inte passar dig

UR gör program för alla. Vissa program är gjorda speciellt för någon som är i din ålder, lever som du och har ungefär samma funderingar kring livet som du har. Andra program produceras för någon annan och då kanske du inte känner igen dig alls.

 

Programutbudet är brett och varierat för att skildra hela samhället och alla grupper av människor.

 

De flesta av programmen för barn och unga producerar vi själva. Tillsammans med dem fångar vi upp aktuella frågor och gör program om det som de tycker är viktigt.

 

Programmen ska vara tillgängliga för alla. Till exempel textas alla program och vi tecken- och syntolkar en del. Vi har dessutom program på över 50 olika språk.

Så arbetar UR

UR är en del av public service och producerar program i allmänhetens tjänst och finansieras via en public-service-avgift. Som public service-bolag har UR ett särskilt uppdrag att förstärka, bredda och komplettera det andra gör inom utbildningsområdet. UR ska stå för fakta, vara pålitliga och opartiska i allt vi gör och vi ska alltid så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmen innan publicering. UR sänder program i SVT:s samt Sveriges radios kanaler samt Kunskapskanalen, dessutom publicerar vi hela vårt utbud på våra digitala plattformar där programmen finns kvar under lång tid, oftast fem år.

 

Oberoende

UR:s verksamhet ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. De övergripande ramarna för UR:s verksamhet beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas. UR utgår från identifierade behov hos användarna innan vi producerar program. Vi för dialog med vår publik, eller våra användare, för att försäkra oss om att innehållet är relevant oavsett vem eller vilka programmen riktar sig till.

 

Spegla hela befolkningen

Programutbudet är brett och varierat för att skildra hela samhället och alla grupper av människor. I vårt uppdrag ingår att spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen. UR ska särskilt utveckla programverksamheten för äldre barn och unga. Vi ska dessutom ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper, eller är teckenspråkiga.

 

Sakligt och opartiskt

UR:s program ska vara sakliga, opartiska och inte otillbörligt gynna någon part. I sändningstillståndet 11 § står ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradio och tv.” Om du upplever att ett program brister i något av dessa avseenden kan du alltid vända dig till UR med en skriftlig begäran om genmäle eller beriktigande som UR skyndsamt måste hantera. Eller så kan du som privatperson göra en formell anmälan till Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press radio- och tv. Anmälan görs här

 

Ansvarig utgivare

UR har en ansvarig utgivare för alla program. Detta för att det alltid ska gå att utkräva juridiskt ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.

Citat

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst.

Oberoende och reklamfria

UR:s uppdrag bestäms av Sveriges riksdag och regering, men de har inte inflytande över hur vi gör våra program. Det är dina och alla andras behov som styr vad vi gör och producerar.

 

Reklamintäkter, tittarsiffor eller att tjäna pengar styr heller inte UR. Därför kan vi göra programmen som behövs, men som ingen annan gör.

Ägande, finansiering och bolagsdokument

Public service - så funkar det!

Visa mindre

Ägande

UR, precis som Sveriges Radio och SVT, ägs av en stiftelse – Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen bildades för att de tre bolagen ska kunna vara oberoende och varken ägas av staten eller av kommersiella intressen. De som sitter i stiftelsens styrelse är föreslagna av riksdagens partier och tillsatta av regeringen.

 

Finansiering

Från och med 1 januari 2019 betalar du för UR genom en inkomstbaserad public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Avgiften delas upp mellan de tre public service-bolagen UR, SVT samt Sveriges Radio, varav ca fem procent går till UR.

 

Så uppfyller vi vårt uppdrag

Hur vi uppfyller vårt uppdrag sammanställs varje år i Public service-redovisningen som sedan lämnas till Kulturdepartementet och Myndigheten för radio och tv. Du hittar tidigare årsredovisningar bland dokumenten längre ner på sidan.

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Bolagsstyrningsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2018

 

Public service-redovisningar

Public service-redovisning 2018

Public service-redovisning 2017

Public service-redovisning 2016

Public service-redovisning 2015

Public service-redovisning 2014

Public service-redovisning 2013

 

Sändningstillstånd och anslagsvillkor

Sändningstillstånd 2014-2019

Anslagsvillkor 2019

Anslagsvillkor 2018

Anslagsvillkor 2017

Stäng

UR:s organisation

Styrelse och företagsledning

Visa mindre

LEDNINGSGRUPP

 

UR:s ledningsgrupp tar övergripande beslut som rör verksamheten.

 

Sofia Wadensjö Karén, vd
Per Bergkrantz, vice vd 
Mikael Haglund, hr-chef
Charlotte Bjärhov, ekonomichef
Åsa Lundell, kommunikationschef
Margaretha Eriksson, programchef
Anna Rastner, utbudschef
Cecilia Roos, strategichef
Lena Strand, stabschef/bolagsjurist

 

 

ANSVARIGA UTGIVARE

 

För tv-program inom ramen för projektet UR Samtiden: Per Johansson
För egenproducerade och samproducerade radio- och tv-program förutom tv-program inom ramen för projektet Samtiden: Ulrika Toft
För radio- och tv-program förvärvade genom produktionsutlägg eller förvärv av visningsrättigheter: Ami Malmros
För innehåll på ur.se: Åsa Lundell
För innehåll på UR Skola och UR Play: Anna Rastner
För sändningar i Kunskapskanalen, med undantag för de enskilda programmen samt för kunskapskanalen.se: Asta Dalman

 

 

STYRELSEN

 

Styrelsen bestämmer UR:s allmänna inriktning, strategi och mål. Den tar också beslut om företagets redovisning.

 

Styrelseordförande:
Lisa Lindström, vd för Doberman

 

Ledamöter:
Vice ordförande: Mattias Hansson, entreprenör
Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden i Nynärshamns kommun
Christina Bellander, journalist, konsult
Liselotte Englund, universitetslektor
Stephen Hwang, universitetsrektor
Carina Rennemalm, rektor Vasa Real
Erik Wagner, vd för Idealistas Förlag
Johan Wendt, social entreprenör

 

Följande personer representerar UR:s personal:
Martin Ahlberg, Unionen
Lena Gramstrup Olfogörs, SJF 
Ulrika Nulty, SJF
Helena Rehn, Unionen

Stäng