UR:s uppdrag

UR gör program för dig som vill förstå världen. Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, oroa, ge dig aha-upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan, hemma i tv-soffan, på bussen.

Flicka med surfplatta

Något för alla

Det finns hur många radio- och tv-program som helst, men bara ett UR.


I våra program kan du fördjupa dig i stora och små frågor, förflytta dig till platser du inte visste fanns, möta människor från hela världen. Och allt detta är du med och finansierar.


Vi är public service. Det gör att vi kan skapa ett brett utbud och smala program. Vissa program är till för några få, andra för väldigt många.


Hitta dina favoriter på UR Skola och UR Play!

Bild

Flicka med surfplatta

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Bild

Flicka sitter vid datorn i skolan

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

UR i skolan

Vissa saker är svåra att läsa sig till. De måste upplevas. När läraren tar in världen i klassrummet händer det saker med lärandet.


Våra program inspirerar och väcker lust och nyfikenhet hos barn och elever. Oavsett om det handlar om att knäcka läskoden, hur samhället är uppbyggt eller hur du kan vara med och påverka.


På UR Skola hittar du innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning.


För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.

Vi gör en del program som inte passar dig

UR gör program för alla. Vissa program är gjorda speciellt för någon som är i din ålder, lever som du och har ungefär samma funderingar kring livet som du har. Andra program produceras för någon annan och då kanske du inte känner igen dig alls.


Programutbudet är brett och varierat för att skildra hela samhället och alla grupper av människor.


De flesta av programmen för barn och unga producerar vi själva. Tillsammans med dem fångar vi upp aktuella frågor och gör program om det som de tycker är viktigt.


Programmen ska vara tillgängliga för alla. Till exempel textas alla program och vi tecken- och syntolkar en del. Vi har dessutom program på över 50 olika språk.

Citat

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst.

Oberoende och reklamfria

UR:s uppdrag bestäms av Sveriges riksdag och regering, men de har inte inflytande över hur vi gör våra program. Det är dina och alla andras behov som styr vad vi gör och producerar.


Reklamintäkter, tittarsiffor eller att tjäna pengar styr heller inte UR. Därför kan vi göra programmen som behövs, men som ingen annan gör.

Public service - så funkar det!

Ägande, finansiering och hur vi uppfyller vårt uppdrag.

Visa mindre

ÄGANDE

UR, precis som Sveriges Radio och SVT, ägs av en stiftelse – Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen bildades för att de tre bolagen ska kunna vara oberoende och varken ägas av staten eller av kommersiella intressen. De som sitter i stiftelsens styrelse är föreslagna av riksdagens partier och tillsatta av regeringen.

 

FINANSIERING

Från och med 1 januari 2019 betalar du för UR genom en inkomstbaserad public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Avgiften delas upp mellan de tre public service-bolagen UR, SVT samt Sveriges Radio, varav ca fem procent går till UR.

 

SÅ UPPFYLLER VI VÅRT UPPDRAG

Hur vi uppfyller vårt uppdrag sammanställs varje år i Public service-redovisningen som sedan lämnas till Kulturdepartementet och Myndigheten för radio och tv. Du hittar tidigare årsredovisningar bland dokumenten längre ner på sidan.

Stäng

UR:s organisation

Styrelse och företagsledning.

Visa mindre

LEDNINGSGRUPP


UR:s ledningsgrupp tar övergripande beslut som rör verksamheten.

Sofia Wadensjö Karén, vd
Per Bergkrantz, vice vd 
Mikael Haglund, hr-chef
Stefan Eriksson, ekonomichef (vik)
Åsa Lundell, kommunikationschef
Anna Rastner, utbudschef
Cecilia Roos, strategichef
Lena Strand, stabschef/bolagsjurist

 

ANSVARIGA UTGIVARE

 

För tv-program inom ramen för projektet UR Samtiden: Per Johansson
För egenproducerade och samproducerade radio- och tv-program förutom tv-program inom ramen för projektet Samtiden: Ulrika Toft
För radio- och tv-program förvärvade genom produktionsutlägg eller förvärv av visningsrättigheter: Ami Malmros
För innehåll på ur.se: Åsa Lundell
För innehåll på UR Skola och UR Play: Anna Rastner
För sändningar i Kunskapskanalen, med undantag för de enskilda programmen samt för kunskapskanalen.se: Asta Dalman

 

STYRELSEN

 

Styrelsen bestämmer UR:s allmänna inriktning, strategi och mål. Den tar också beslut om företagets redovisning.

 

Styrelseordförande:
Lisa Lindström, vd för Doberman

 

 

Ledamöter:
Vice ordförande, Mattias Hansson, entreprenör
Carina Rennemalm, rektor Vasa Real
Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden i Nynärshamns kommun
Christina Bellander, journalist, konsult
Liselotte Englund, universitetslektor
Stephen Hwang, universitetsrektor
Erik Wagner, vd Idealistas Förlag
Johan Wendt, social entreprenör

 

 

Följande personer representerar UR:s personal:
Lena Gramstrup Olfogörs (ledamot, SJF)
Ulrika Nulty (SJF)
Martin Ahlberg, projektkoordinator (ledamot, Unionen)
Helena Rehn (Unionen)

Stäng