Aktuellt

Här får du veta vad som är aktuellt på UR just nu.

Foto: Haben Solomon / UR

Fejk söker upp kvinnan som var före Rosa Parks

8 juli 2019

Åkte Gustav Vasa skidor från Sälen till Mora, var Rosa Parks bussprotest mot raslagarna i USA den första och är Askungen verkligen en kvinna? Nu väntar en ny säsong av radio- och poddserien Fejk som än en gång synar hur historien har skrivits, av vem och varför.

Rosa Parks blev världsberömd efter att hon vägrat lämna plats åt en vit passagerare på en buss i Montgomery i delstaten Alabama 1955. Men vilken betydelse hade egentligen händelsen när raslagarna i den amerikanska södern slutligen ändrades? Och varför uppmärksammades inte 15-åriga Claudette Colvin som gjorde precis samma sak, åtta månader före Parks, i en situation som på sikt kan ha haft större betydelse för historiens utveckling?

I den tredje säsongen av UR:s radioserie Fejk tar programledare Anna Charlotta Gunnarsonåterigen hjälp av sidekicken David Silva för att granska välkända historiska skeenden med nya ögon och öron. Lagom till Claudette Colvins 80-årsdag har Fejk fått genomföra en exklusiv intervju för att ta reda på hur hon ser på händelserna idag.

– Colvin minns allting som om det vore igår: hur hon låstes in i vuxencell, hur medborgarrättsrörelsen sedan tog avstånd från henne och hur hennes fall trots allt förändrade lagarna i USA. Vi är så glada över att hennes tunga historia nu också börjat få spridning, säger Anna Charlotta Gunnarson.

Hjärtat i Fejk är historiebruk och hur historia har använts i samhället för att uppnå olika syften. Makten över pennan har styrt vilken bild vi har av olika epoker och har även bidragit till att somliga fenomen och personer betraktats som centrala medan andra glömts bort.

I årets säsong granskas även bilden av Gustav Vasa som nationalikon och det faktum att kvinnor motats bort från Vasaloppet under nästan hela 1900-talet.

– Det är intressant att skidvärlden länge accepterade våld mot kvinnor i Vasaloppsspåret. Vad berättar det om tiden och tävlingen? Dessutom undersöker vi Gustav Vasas superhjältestatus som han själv skaffade sig med hjälp av en ”storyteller”, säger Anna Charlotta Gunnarson och fortsätter:

– Ingen vet ens om Gustav Vasa åkte skidor, ändå tror många av oss det sedan skoltiden. Det har varit spännande att syna honom som nationalikon och hur myterna har präglat vår självbild, säger Anna Charlotta Gunnarson.

Under seriens gång synas också den fasad som Hollywood byggde upp kring skådespelaren Merle Oberon, hur den europeiska jakten på guld och gröna skogar befäste den utopiska myten om Eldorado och hur klackskon pendlat mellan manligt och kvinnligt attribut genom århundradena – något som leder in programledarna på att Askungen är både man och kvinna.

Tredje säsongen av Fejk har premiär den 20 juli 2019 kl. 11.03 i P4. Programmet sänds därefter sju lördagar i följd samma tid och kommer även att finnas tillgänglig som poddversion och på UR Play.

Stäng
Fem sätt att greppa din omvärld

Fem sätt att greppa din omvärld

27 juni 2019

Ett av UR:s fokusområden handlar om MIK, Medie- och informationskunnighet. Lite enklare uttryckt handlar det om att UR gör program som visar dig hur du tar makten över budskapen och kan genomskåda vad en avsändare har för syfte. Eller program som ger dig kunskap om hur algoritmer fungerar och styr flödena i sociala medier. Eller program som lär dig hur du kollar om en källa är trovärdig eller inte. UR gör program som sänds både i radio och i tv – alla programmen finns samlade på UR Play så att du kan ta del av dem när du vill. UR är en digital kanal.

Vår uppfattning om verkligheten påverkas av många olika sorters information via olika kanaler. Vi möts av alla möjliga budskap och fakta i morgontidningen, mobilen, på nätet, i bussen, vid kaffeautomaten och i radio och tv.

I dagens informationsflöde där algoritmer, dolda avsändare och filterbubblor samsas med korrekt fakta, politiska budskap, reklam och propaganda gäller det att ta makten över budskapen. Det handlar om att kunna sålla och värdera informationen. Att skilja på sant, falskt och spännande rykten – innan du bildar din åsikt, gör din röst hörd eller delar vidare.

Du kan skaffa dig kunskaper om hur medier, plattformar och nätverk fungerar. På så sätt kan du själv delta och utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Du behöver bara fem ord - granska, fråga, analysera, skapa och samtala - för att greppa din omvärld och ta del av din samtid.

urplay.se/genomskåda har vi gjort ett urval av program visar dig hur du tar makten över budskapen och enklare kan skilja på sant och falskt när du tar del av allt som sägs och skrivs och syns i tidningar, sociala medier, radio och tv och alla andra kanaler.

 

#genomskåda 

Stäng
Ungdomsdalen 2019, Hamnplan

Almedalen 2019 - UR i Ungdomsdalen

27 juni 2019

Kan vi verkligen lita på medier när de sitter på makten? Under årets Almedalsvecka hjälper UR till att granska, genomskåda och förstå hur journalistiskt arbete fungerar. Under veckan lyfts också frågan om det polariserade medieklimatet i Sverige, där bland annat UR:s vd Sofia Wadensjö Karén medverkar.

På årets Almedalsarena bjuder UR på en rad olika aktiviteter och seminarier som alla syftar till att höja medie- och informationskunnigheten hos unga vuxna och inom den organiserade folkbildningen.

Under parollen Ungdomsdalen samverkar UR:s ungdomssatsning Tänk till med Fryshuset, där unga deltagare och publik bjuds in till att granska och analysera UR:s egna innehåll. Tänk till spelar in tre program på plats som kommer att publiceras på UR:s plattform under hösten.

Under veckan tittar UR även närmare på det polariserade medieklimatet i Sverige och diskuterar med makthavare hur de aktivt arbetar för att upprätthålla den oberoende journalistiken samt verkar för att bredda det höga förtroendet för etablerad media.

Kom förbi UR:s tält på Hamnplan (H203) och träffa och lyssna till unga som samtalar om de politiska frågor som berör dem. Vi för de viktiga samtalen med den unga generationen.

Visa att du också tar unga på allvar och anmäl dig till eventet i ungdomsdalen!

 

Lär dig mer om MIK

Att granska, fråga, analysera, skapa och samtala kan hjälpa oss att lättare hantera och ta del av vår omvärld. Från tisdag-torsdag mellan 9.30 och 12.30 kan du lära dig mer om medie- och informationskunnighet (MIK) i vårt tält. Vi delar med oss av våra MIK-program - kom förbi och prata pratar MIK-kunskap med oss!

 

 

VÅRA SEMINARIER

 

TISDAG 2 JULI

Varför provocerar ung aktivism?

Tid: 12.30-14.00 Plats: Hamnplan H203

När ungdomar i Sverige och världen klimatstrejkar på initiativ av 15-åriga Greta så hånas aktionen av skribenter och politiker. Ungdomsbarometern visar att unga svenskar är mer politiskt engagerade än någonsin, men att förtroendet för politiska partier är rekordlågt. Finns det samband?

Moderator: Liban Abshir Mohamed, programledare UR

 

ONSDAG  3 JULI

Medier har makt - varför ska man lita på dem?

Tid: 10.30-11.30 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Tilliten till medier är generellt stor men blir alltmer polariserad. I dagens informationsflöde måste såväl journalister som allmänhet navigera i ett medielandskap där algoritmer, dolda avsändare och filterbubblor samsas med korrekt fakta, politiska budskap, reklam och propaganda. Hur förhåller sig mediemakthavare till dem som ifrågasätter media och oberoende journalistik? Hur kan det generellt höga förtroendet behållas, och varför är det viktigt?

I panelen sitter Sofia Wadensjö Karén, vd UR, Jörgen Huitfeldt, chefredaktör Kvartal, Karin Olsson, kulturchef Expressen och Mats Pettersson, redaktionschef och ansvarig utgivare för Hela Gotland.

Moderator: Katarina Graffman, doktor i antropologi

 

Killar, vi måste prata

Tid: 12.30-14.00 Plats: Hamnplan H203

Stark, tyst och obrydd – det finns många förväntningar på hur killar ska vara och bete sig. Statistik visar att dubbelt så många unga killar som tjejer begår självmord. Vad kan det här bero på? Varför pratar inte killar om sina känslor? Och vad blir konsekvenserna av tystnaden?

Moderator: Liban Abshir Mohamed, programledare UR

 

TORSDAG 4 JULI

Ungdomar mördas – vem bryr sig?

Tid: 12.00-13.30 Plats: Hamnplan H203

Vad görs åt våldet som skördar ungas liv, och som kallats för en nationell kris? Vilka åtgärder saknas och borde sättas in enligt ungdomspanelen? Vilket ansvar bär media för språkval i rapporteringen?

Moderator: Liban Abshir Mohamed, programledare UR

 

HÄR MEDVERKAR VI OCKSÅ

 

Frukostlabb med Fryshuset

Fryshuset arrangerar frukostlabb för ungdomar och unga vuxna där redaktionsmedlemmar från Tänk till deltar. Ämnen som diskuteras i frukostlabben speglar innehållet i Tänk tills panelsamtal.

 

Ungas åsikter - en röst från framtiden eller outbildade gaphalsar?

Tid: 3 juli, 15.00-15.30 Plats: Hamnplan H201 Arrangör: Kantar SIFO

Ungas attityder till samhällsfrågor skiljer sig många gånger från vuxnas. Vi vet också att varje ny generation bär med sig sina grundläggande värderingar genom livet. Vi vet också att de allra yngsta hyser störst tillit till samhällsinstitutioner. De något äldre ungdomarna har lägre tillit. Är det något som händer på vägen? Är det ett problem att ta på allvar, eller något som vi bara behöver acceptera? Vilka konsekvenser har ett lågt förtroende för medier och samhällsaktörer? Vad kan samhällets institutioner göra för att bygga tillit och vara relevanta för unga? Ett samtal med bas i fakta från unga och erfarenheter från samhällsaktörer.

UR:s vd Sofia Wadensjö Karén medverkar.

 

Du, demokratin och digitaliseringen

Tid: 4 juli, 13.00-14.30 Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen Arrangör: Statens medieråd

Ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med MIK-frågor har inletts med sikte på att Sveriges medborgare ska kunna navigera i en alltmer komplex och digitaliserad värld, med utmaningar som polarisering, desinformation och näthat. Här diskuteras dessa utmaningar och vilken roll olika aktörer kan ha för att stärka medie- och informationskunnigheten i samhället.

UR:s vd Sofia Wadensjö Karén medverkar.

 

Följ oss gärna på sociala medier under Almedalsveckan:

UR Facebook

UR Twitter

Tänk till Instagram

Tänk till Youtube

 

Stäng
Sofia Wadensjö Karén, VD på UR. Foto: Jann Lipka/UR

UR:s kommentar till PS-propositionen

10 juni 2019

UR:s kommentar till propositionen "Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025 (prop. 2018/19:136) den 10 juni":

 

UR välkomnar en modern reglering som är bättre anpassad till dagens mediesamhälle.

– Eftersom kunskapsklyftorna är något som vi alla vill minska är det även glädjande att propositionen lyfter fram UR:s utbildningsuppdrag som en viktig del av ett oberoende public service och ett demokratiskt samhälle, säger UR:s vd Sofia Wadensjö Karén.

– Eftersom vi lever i en tid där demokratin utsätts för påfrestningar från många håll är det glädjande att se hur regeringen tydligt lyfter de tre public service-bolagens kollektiva nytta och demokratiska värde. Forskning visar att ett starkt public service, i kombination med välmående kommersiella medier, ger de bästa förutsättningarna för en välfungerande demokrati. Att uppdraget för de kommande sex åren även fortsatt ska erbjuda såväl spets som bredd är därmed ett glädjebesked till hela svenska folket, säger Sofia Wadensjö Karén.

UR:s viktigaste fokus är att användarna ska få så bra valuta som möjligt för sin public service-avgift.

– Och det har vi fått rimliga förutsättningar för i och med den här propositionen, till exempel genom att vi framöver till viss del får tillgodoräkna oss det vi publicerar på till exempel våra digitala plattformar samt att vi får publicera visst material på så kallade tredjepartsplattformar. Eftersom vissa målgrupper lättast nås den vägen, som exempelvis studietrötta ungdomar eller nya i Sverige, hjälper det oss att vara så relevanta som möjligt för användarna och att gå i takt med vår tid, fortsätter Sofia Wadensjö Karén.

UR har en lång historik av att producera kvalitativa program om medie- och informationskunnighet (MIK), dvs förmågan att analysera och kritiskt värdera olika avsändare och innehåll.

– Därför ser vi med glädje på att regeringen har lyft UR som en viktig aktör i det nationella arbetet kring MIK. Likaledes gläder det oss att UR:s särskilda utbildningsuppdrag har tydliggjorts. Utbildning är ju en bärande del i UR:s särdrag. Vi kombinerar journalistik med pedagogik – för att kunna bidra till frihet genom kunskap, säger Sofia Wadensjö Karén.

Dock finns en oro över att förhandsprövningen skärpts samt att det är regeringen som ska besluta huruvida en ny tjänst godkänns eller inte. Det är inte förenligt med ett oberoende public service att förlägga den typen av beslut så nära politiken.

Vi ska nu läsa och analysera propositionen ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025 (prop. 2018/19:136) den 10 juni” och ställer gärna upp på frågor och intervjuer.

Kontakta oss via pressavdelningen

Stäng
Nominerade böcker i Barnradions bokpris 2019. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Här är de nominerade till Barnradions bokpris

3 juni 2019

Nu står det klart vilka fem böcker som har nominerats till Barnradions bokpris 2019. Bland de nominerade böckerna finns bland annat en deckare om DNA-teknikens baksida, ett mörkt sci-fi-äventyr som ställer existentiella frågor och en bok om önskan att få duga som den man är. Den vinnande boken kommer att utses av en jury bestående av sjätteklassare från Stockholms internationella Montessoriskola i Stockholm.

 

Och de nominerade är:

Vittran av Annalena Hedman, Natur & Kultur. En världsberömd fotbollsspelare dimper ner i en liten by och möter två bröder, människors vänlighet och Vittrans magi.

Till Vial: 8400 dagar kvar av Henrik Ståhl, Bonnier Carlsen. Från pjäs till film och nu som bok ger den oss ett perspektiv på vårt liv på jorden och vår framtid, var den nu må vara.

F som i sämst av Cilla Jackert, Rabén Sjögren. En berättelse om att duga som den man är och allt det man kan skyffla under en säng för att dölja den man är.

Tusen stjärnors ö av Emma Karinsdotter, Bonnier Carlsen. När sorgen har förlamat hemmet drivs Tigris ut på en egen resa för att få veta sanningen om det som har hänt.

Ett annat jag: Projekt Gemini av Carin Gerhardsen och Petter Lidbeck, Rabén Sjögren. En deckare som speglar DNA-teknikens avigsidor, där en sida måste dö för att den andra ska leva.

 

Så här väljs de nominerade böckerna ut

Bokförlag och författare har fått nominera svenska barnböcker för 9 till 12-åringar utgivna mellan juni 2018 och juni 2019. En jury bestående av ett stort antal femte- och sjätteklassare samt tre vuxna jurymedlemmar har läst samtliga böcker nominerade av förlag och författare.

I vuxenjuryn sitter f.d. läsambassadören Anne-Marie Körling, bibliotekarien Elisabet Niskikari från Malmö och kuratorn Samuel Girma från Konsthall C i Stockholm.

 

Barnradions bokpris sänds under läslovet

Radioprogrammen, där en barnjury diskuterar fem av årets bästa böcker för 9 till 12-åringar tillsammans med programledaren Manuel Cubas, sänds i P4 under läslovet (vecka 44) måndag-fredag kl. 10.03. Den vinnande boken avslöjas i det sista programmet som sänds i P4 den 3 november kl. 12.03.

Programmen kommer även att finnas som poddversion på UR Play, UR Skola, Sveriges Radio Play och sverigesradio.se/barnradion

 

Om Barnradions bokpris

Barnradions bokpris är Barnradion Sveriges Radios och Utbildningsradions pris för årets bästa svenska barnbok för 9 till 12-åringar. Årets böcker är utgivna mellan juni 2018 och juni 2019. Prissumman är 30 000 kr. Förra årets vinnare av Barnradions bokpris var Comedy Queen av Jenny Jägerfeld.

Förlagan till Barnradions bokpris var Barnens Romanpris som delades ut mellan 2010-2015.

Stäng
UR Språkplay – ny språktjänst för personer som lär sig svenska. Foto: UR/Språkkraft

UR lanserar språktjänst för nyanlända

15 april 2019

För att fler ska kunna ta del av UR:s programutbud lanseras nu den digitala språktjänsten UR Språkplay. Tjänsten har till syfte att agera språkligt stöd för nyanlända och personer med behov av att förbättra sina kunskaper i det svenska språket.

– Vi vill att hela vårt utbud ska vara tillgängligt för alla som bor i Sverige, säger Åsa Lundell, kommunikationschef på UR.

Nu lanseras UR Språkplay – en digital plattform med ett integrerat språkstöd. Här kan användarna titta på UR:s program samtidigt som de förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Tjänsten kan användas till exempel inom SFI-studier och vid studier i svenska som främmande språk på universitet eller högskola.

– Vi vill tillgängliggöra vårt utbud för alla som bor i Sverige och erbjuda ett verktyg för de som har andra förutsättningar att förstå vad som sägs i våra program. En viktig del av UR:s speglingsuppdrag är att nå ut till alla, och vi är stolta över att nu kunna erbjuda våra användare UR Språkplay, säger Åsa Lundell, kommunikationschef på UR.

UR Språkplay bygger på att användaren själv anpassar programmets undertext utifrån sin språknivå. Undertexten, som är interaktiv, översätter sedan de svenska orden till ett annat förvalt språk. I takt med att användaren övar på nya ord förbättras ordförrådet och användaren kan då se i sin individuella lärprofil hur kunskapsnivån höjs. Användaren kan även göra språktester och övningar för att förbättra sin förståelse och öka sin kunskap i svenska.

I nuläget har UR Språkplay stöd för 18 olika språk; albanska, amhariska, arabiska, azeriska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, kurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska.

UR Språkplay hittar du på www.ur.se/sprakplay

Stäng
Margaretha Eriksson ny programchef på UR. Foto: Tina Axelsson

Margaretha Eriksson ny programchef på UR

9 april 2019

Det är nu klart att Margaretha Eriksson går till UR och rollen som programchef.

– Margarethas djupa kompetens, trygga ledarstil och inte minst hennes energi blir en fantastisk tillgång i vår spännande utvecklingsresa, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

– Margaretha är en omvittnat god ledare med höga kvalitetsambitioner och djupa publicistiska insikter. Sedan en tid tillbaka har vi på UR påbörjat en spännande resa tillsammans, att få välkomna Margaretha till den – och till oss – känns verkligen roligt. Jag kan inte tänka mig en bättre lämpad person att leda vår programproduktion framåt, säger Sofia Wadensjö Karén.

Margaretha Eriksson kommer närmast från SVT där hon arbetat som nyhetschef på Riksnyheterna, nu senast i en övergripande publicistisk roll som nyhetschef inom SVT:s Lokala nyheter. Tidigare har hon varit nyhetschef och redaktionell ledare på TV4.

– Det ska bli fantastiskt roligt och utmanande att bli en del av den storsatsning som UR nu gör för att fler människor ska få en stark relation till UR med allt dess unika kunskapsinnehåll, säger Margaretha Eriksson.

UR:s uppdrag handlar i grunden om att – genom kunskap – stärka det demokratiska samhället. Det börjar i förskolan och fortsätter i ett livslångt lärande. I centrum för det uppdraget står förstås programproduktionen med UR:s helt unika kombination av pedagogik och journalistik. Därför är rekryteringen av en ny programchef central.

– Jag har största respekt för det stora kunnande som finns på UR och känner mig stolt över att få vara med och leda programverksamheten och därmed få vara med och bidra till UR:s vision: Frihet genom kunskap – för de många och de få!

Margaretha kommer att ingå i UR:s ledningsgrupp samt utbudsledning. Hon tillträder som programchef 12 augusti.

Stäng
Missa inte tyska, franska och spanska SKAM på UR Play.

Nu kan du se SKAM x3 på UR Play!

3 april 2019

Nu är de här! Franska, tyska och spanska versionerna av norska succéserien SKAM. Fullspäckade med vänskap, tonårsliv, drama och kärlek att hänge sig åt. Du hittar dem på UR Play. 

 

SKAM på UR Play. 

Serierna ger alla SKAM-älskare möjligheten att återigen se favoritkaraktärerna Noora, Sana, Vilde, Chris, Eva och alla de andra - men i ny tappning. Hur är spanska Noora? Eller tyska Sana? Finns det kulturskillnader i de olika versionerna och vad är samma i alla? Karaktärernas namn är ju till exempel något som skiljer sig åt ibland. I SKAM France heter Noora - Manon, och i SKAM Deutchland heter hon Mia. I SKAM España har Evas namn bytts ut mot namnet Emma.  

 

Syftet med att UR köpt in serierna är inte bara att glädja fans utan också att ge alla gymnasielärare i moderna språk ett spännande och inspirerande innehåll till deras undervisning. 

 

– Vi tror på att igenkänningsfaktorn stärker lärandet, stöttar förståelsen och ökar motivationen, därför känns det extra roligt att kunna erbjuda det här materialet till språkundervisningen, fortsätter Gabriella Thinsz. 

 

För lärare i moderna språk finns serierna på UR Skola med lärarhandledningar.

Stäng