UR Play

UR och SVT samsänder på Kunskapskanalen och programmen finns därmed att se antingen på UR Play eller SVT Play. Du hittar rätt playtjänst genom att gå in på Kunskapskanalen, sök efter programmet du vill se och klicka på ”till programmet”.

En del program som finns på UR Play kan man titta på utomlands, men inte alla. Detta beror på vilka rättigheter som UR har till programmen. När det gäller program som UR själva har producerat eller via ett produktionsbolag, beror det främst på de rättigheter som tillhör medverkande upphovspersoner eller material som ingår i programmen. Färdiga program som UR köper in, köps vanligtvis för visning i vissa territorier och eftersom UR är ett svenskt public servicebolag är vårt uppdrag att tillgodose i första hand tittare och lyssnare i Sverige.

Befinner du dig i Sverige men UR Play tror ändå att du är utomlands? Då kan det bero på att din IP-adress är registrerad utomlands. Du behöver då ta kontakt med din internetoperatör. 

Om du inte kan komma åt vissa sidor på UR Play så kan det bero på att du surfar från ett nätverk på en skola eller företag där ett innehållsfilter används. Filtret kan konfigureras på olika sätt och begränsar åtkomsten på vissa webbplatser. Det har ibland inneburit att program inom exempelvis ämnet sexualkunskap blockeras, eftersom filtret kan vara uppsatt för att blockera webbsidor med ord såsom till exempel “sex”. 

För att testa om en sida är blockerad i ditt nätverk kan du testa att surfa till samma sida från en annan enhet, till exempel från en privat mobil som är ansluten via mobilnätet. Syftet med blockeringarna är att skydda användare från olämpligt innehåll på internet. Men eftersom många filter bygger på automatiska algoritmer kan de vara lite trubbiga.

För att lösa det kan du kontakta din lokala IT-avdelning och be dem kontrollera filter-inställningarna. Be om att allt innehåll från urplay.se och ur.se undantas från blockering. Det kan även finnas inställningar som ”föräldrakontroll” eller ”barnfilter” i din enhet eller webbläsare som blockerar vissa sidor och tjänster på internet. 

Alla program på UR omfattas av olika rättigheter. Det kan vara så att det program du vill se inte längre har rättigheter att publiceras.

Har du ytterligare frågor eller frågor om ett specifikt program och dess rättigheter? Kontakta då UR:s kundservice.

Olika program och serier har olika rättigheter vad gäller försäljning. Kontakta UR:s kundservice om vilket program du är intresserad av för information gällande just den produktionen. Har du varit medverkande i en produktion och önskar en medverkandekopia? Kontakta då UR:s kundservice så hjälper vi dig.

Svenska skolor, såväl i Sverige som i andra länder, kan i vissa fall köpa kopior av UR:s program och serier. UR kan dock inte sälja kopior av program och serier till skolor i andra länder som inte är svenska skolor. Detta beror på att de rättigheter vi har till programmen och serierna generellt inte omfattar detta. UR:s uppdrag är att tillgodose i första hand svenska tittare och lyssnare, och därför är det rättigheter för den publiken som våra medel används till.

UR Access

Vi på UR kan inte se respektive skolas eller kommuns inloggningsuppgifter eller vilken mediecentral ni har valt. Oftast är det någon på skolans eller kommunens administration, bibliotek eller IT-avdelning som har dessa uppgifter.

UR access för högskolor och universitet är som namnet antyder, enbart till för högskolevärlden. Grund och gymnasieskola kan ansluta sig till andra mediecentraler i Sverige.

För att säkerställa att ni inte har tillgång till UR Access via en mediecentral, hör först med skolans administration, bibliotek eller IT-avdelning som brukar ha dessa uppgifter. 

Kommunala skolor har ofta tillgång till någon av mediecentralerna genom kommunen, då de flesta kommuner har ett sådant avtal. Skolor som inte har möjlighet att ta del av kommunens avtal eller inte ingår i något annat centralt avtal för en mediecentral, väljer själv den mediecentral den önskar och sluter ett eget avtal. 

Har du andra frågor?

Då kan du kontakta vår kundservice via vårt formulär.