Sveriges Utbildningsradio AB, org.nr. 556195–1996, 105 10 Stockholm är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter omfattas fr.o.m. 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen m.fl. lagar. Syftet med lagstiftningen är att skydda fysiska personers personliga integritet. Eftersom UR är ett publicistiskt företag som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen är behandling av personuppgifter undantagen från dataskyddsförordningen i den mån dataskyddsförordningen inskränker UR:s grundlagsenliga rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Behandling av personuppgifter genom UR:s sajter

På UR:s sajter samlar vi inte några uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser. För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder UR cookies. Det finns mer om cookies nedan. Vi samlar in statistik om hur sajterna används för att kunna förbättra våra tjänster. Vi använder tredje part för insamling och lagring av statistik.

Behandling av personuppgifter genom UR:s appar

På UR:s appar samlar vi inte några uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser. I apparna används inte cookies. Vi samlar in statistik om hur apparna används för att kunna förbättra våra tjänster. Vi använder tredje part för insamling och lagring av statistik. I de fall man kan ta bilder och/eller spela in ljud i appen sparas de enbart i den lokala enheten.

Videomätning från MMS/Nielsen

UR mäter uppspelning av video på UR Play med MMS (Mediemätning i Skandinavien) genom deras underleverantör Nielsen. Läs mer om Nielsens sekretesspolicy för digitala mätningar. Informationen är anonymiserad och används för marknadsanalys i Nielsen TV Ratings. Om du använder en webbläsare kan du tacka nej till att delta i Nielsens videomätning. Om du använder apparna för UR Play gör du det i respektive app under Inställningar.

UR Access för högskolor och universitet

För att kunna titta eller lyssna på programmen på uraccess.net behöver du ett konto på något av de lärosäten som ingår i samarbetet. Inloggningen sker via identitetsfederationen SWAMID. Dina uppgifter används endast för att verifiera att du har ett aktivt konto på något av de lärosäten som ingår i samarbetet. Behandlingen av dina personuppgifter följer GÉANT Data Protection Code of Conduct.

E-postkorrespondens m.m. 

Vi behandlar även dina personuppgifter när du kontaktar oss genom e-post m.m. Behandlingen sker för att kunna kommunicera med dig. Eller för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Behandling sker för att ge dig kundservice eller för att kunna besvara dina frågor om ett program. Behandling sker även när du söker jobb på UR för att kunna följa arbetsrätten och diskrimineringslagstiftningen m.m.

När du söker jobb på UR och använder verktyg på UR:s hemsida, äger eventuella specifika villkor för det aktuella verktyget företräde framför denna integritetspolicy. Behandling sker också för att kunna hantera ditt tjänsteärende med UR. I tjänsteärende med UR sker behandlingen av dina personuppgifter av den eller de anställda inom UR som efter en intresseavvägning har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

Dina rättigheter

Om du kontaktar oss för att medverka i eller till program, sker vår behandling av dina uppgifter som ett led i vår publicistiska verksamhet. För vår publicistiska verksamhet gäller yttrandefrihetsgrundlagen som bl.a. innebär källskydd. UR ska dock efterleva säkerhetskrav enligt dataskyddsförordningen för att även på så sätt värna skyddet för din integritet. När vi behandlar dina personuppgifter utanför ramen för UR:s publicistiska verksamhet har du följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen: 

Rätt till registerutdrag 

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som UR behandlar. UR säkerställer att uppgifterna lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse 

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När UR behandlar personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning (legitimt och berättigat intresse) har du rätt, att när som helst invända mot behandlingen. Om UR inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl måste UR upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa UR från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Men när dina personuppgifter används i UR:s publicistiska verksamhet, eller för att UR exempelvis ska kunna efterleva lagar (ex. skattelag), har UR ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Om UR behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal, eller med stöd av ditt samtycke, har du om behandlingen är automatiserad i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakt

Upplysning ges på sidan kontakt om hur du begär information om vilka uppgifter om dig som vi använder och hur du gör när du vill påkalla dina rättigheter eller har klagomål. Datainspektionen har tillsyn över att personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen.

Om cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder UR cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik. På vissa av våra webbplatser placerar även UR:s innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. UR:s tjänsteleverantörer lagrar också ditt IP-nummer i statistiksyfte. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress.

Vid ditt första besök kommer en banner att visas där du kan välja att godkänna cookies eller anpassa dina inställningar. För att ändra ditt tidigare samtycke måste du först radera dina cookies via din webbläsares inställningar, varpå inställningsbannern för cookies åter visas. Att godkänna cookies möjliggör en personanpassad upplevelse och förbättrar webbplatsens funktionalitet. Om du väljer att inte acceptera cookies kan detta påverka webbplatsens funktioner och din användarupplevelse negativt. Du kan när som helst ändra dina inställningar för att återspegla dina preferenser.

Personuppgifter

UR samlar in uppgifter om bland annat ditt IP-nummer, typ av enhet, uppspelade titlar och tekniska data om prestandan på din uppkoppling, enhet och uppspelning. Syftet med UR:s behandling av uppgifterna är i första hand att möjliggöra individuell support rörande UR:s videotjänster men uppgifterna kan även komma att användas i syfte att vidareutveckla UR:s tjänster på webben. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsbehandling sker inom UR:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: personuppgifter@ur.se.

Vad är cookies?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Hitta och ta bort cookies

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din webbläsare. Detta gör du i din webbläsares inställningar.