Personuppgifter

Vi samlar inte in några uppgifter i Tripp Trapp Träd-appen som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser.

Cookies och statistik

I Tripp Trapp Träd-appen används inte cookies. Vi samlar in statistik om hur personer använder Tripp Trapp Träd-appen för att kunna förbättra tjänsten. UR använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras.

Videomätning från MMS Nielsen

UR mäter uppspelning av video och audio i Tripp Trapp Träd-appen med MMS (Mediemätning i Skandinavien) genom deras underleverantör Nielsen. Läs mer om Nielsens integritetspolicy för digitala mätningar. Informationen är anonymiserad och används för marknadsanalys i Nielsen TV Ratings.

Integritetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till kontakt@ur.se.

Läs mer om URs integritetspolicy

Privacy policy for the Tic, Tac, Tree – app

Personal data

We do not collect any personally identifying information in the Tic, Tac, Tree – app, nor do we collect IP addresses.

Cookies and statistics

Cookies are not used in the Tic, Tac, Tree – app. We collect statistics on how individuals use the Tic, Tac, Tree – app for the purpose of continually improving the service. UR uses third parties to collect and store statistics. Individuals cannot be identified via the stored information.

Questions regarding integrity

Please let us know if you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy. You can reach us via email at kontakt@ur.se.