Public service – så funkar det!

Ägande

UR, precis som Sveriges Radio och SVT, ägs av en stiftelse – Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen bildades för att de tre bolagen ska kunna vara oberoende och varken ägas av staten eller av kommersiella intressen. De som sitter i stiftelsens styrelse är föreslagna av riksdagens partier och tillsatta av regeringen.

Finansiering

Från och med 1 januari 2019 betalar du för UR genom en inkomstbaserad public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Avgiften delas upp mellan de tre public service-bolagen UR, SVT samt Sveriges Radio, varav ca fem procent går till UR.

Så uppfyller vi vårt uppdrag

Hur vi uppfyller vårt uppdrag sammanställs varje år i Public service-redovisningen som sedan lämnas till Kulturdepartementet och Myndigheten för radio och tv.

Sändningstillstånd och medelsvillkor

Relaterade sidor