På UR arbetar cirka 230 personer, men när produktionen pågår som mest intensivt är vi långt fler. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

UR:s företagsledning

UR:s företagsledning leds av VD Kalle Sandhammar och åtta ledamöter. Företagsledningen tar övergripande beslut som rör verksamheten.

VD

 • Kalle Sandhammar

HR-chef

 • Johanna Blückert

Kommunikationschef

 • Mikaela Sonck

Vice VD

 • Per Bergkrantz

Ekonomichef

 • Maria Bruhn Jonsson

Programchef

 • Margareta Eriksson

Strategichef

 • Catarina Myhrman

Stabschef/bolagsjurist

 • Lena Strand

Chef Digital

 • Johan Möller

Kalle Sandhammar

Kalle Sandhammar

VD
Per Bergkrantz

Per Bergkrantz

Vice VD
Johanna Blückert

Johanna Blückert

HR-chef

Maria Bruhn Johnsson

Maria Bruhn Jonsson

Ekonomichef
Mikaela Sonk

Mikaela Sonck

Kommunikationschef
Margareta Eriksson

Margaretha Eriksson

Programchef
Catarina Myhrman, Strategichef

Catarina Myhrman

Strategichef 
Lena Strand

Lena Strand

Stabschef/bolagsjurist
Johan Möller

Johan Möller

chef Digital

UR:s styrelse

Styrelsen bestämmer UR:s allmänna inriktning, strategi och mål. Den tar också beslut om företagets redovisning.

Styrelseordförande

 • Maria Hamrefors, ordförande i Bokhandlareföreningen samt ordförande i Vi Media

Ledamöter

 • Christina Bellander, journalist, konsult
 • Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
 • Patrik Hadenius, språkvetare
 • Stephen Hwang, f.d. universitetsrektor och professor emeritus, Högskolan i Halmstad
 • Sofie Lindblom, civilingenjör, produktchef på SPCE
 • Magnus Ramberg, advokat
 • Azita Shariati, strategisk rådgivare

Vice styrelseordförande

 • Carina Rennemalm, rektor Vasa Real

Personalrepresentanter

 • John Naeslund, Unionen
 • Annelie Morey, suppleant Unionen
 • Anna Maria Höglund, SJF
 • Danjel Nam, suppleant SJF

Ansvariga utgivare

 • Margaretha Eriksson, för radio- och tv-program med undantag för de enskilda programmen nedan
 • Margaretha Eriksson, för innehåll på UR Play med undantag för de enskilda programmen nedan
 • Per Johansson, för tv-program i Kunskapskanalen
 • Sara Gustafsson, för tv-program som är föreläsningar
 • Mikaela Sonck, för innehåll på ur.se