På UR arbetar cirka 230 personer, men när produktionen pågår som mest intensivt är vi långt fler. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

UR:s företagsledning

UR:s företagsledning leds av VD Kalle Sandhammar och åtta ledamöter. Företagsledningen tar övergripande beslut som rör verksamheten.

VD

 • Kalle Sandhammar

HR-chef

 • Johanna Blückert

Kommunikationschef

 • Mikaela Sonck

Vice VD

 • Per Bergkrantz

Ekonomichef

 • Maria Bruhn Jonsson

Programchef

 • Margareta Eriksson

Strategichef

 • Catarina Myhrman

Stabschef/bolagsjurist

 • Lena Strand

Chef Digital

 • Johan Möller

Kalle Sandhammar

VD

Per Bergkrantz

Vice VD

Johanna Blückert

HR-chef

Maria Bruhn Jonsson

Ekonomichef

Mikaela Sonck

Kommunikationschef

Margareta Eriksson

Programchef

Catarina Myhrman

Strategichef 

Lena Strand

Stabschef/bolagsjurist

Johan Möller

Chef Digital

UR:s styrelse

Styrelsen bestämmer UR:s allmänna inriktning, strategi och mål. Den tar också beslut om företagets redovisning.

Styrelseordförande

 • Maria Hamrefors, ordförande i Bokhandlareföreningen samt ordförande i Vi Media

Ledamöter

 • Christina Bellander, journalist, konsult
 • Stephen Hwang, högskolerektor
 • Carina Rennemalm, rektor Vasa Real
 • Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
 • Sofie Lindblom, civilingenjör, styrelseledamot i Business Sweden
 • Patrik Hadenius, förlagschef Norstedts förlagsgrupp
 • Åsa Zetterberg, vd Tech Sverige

Vice styrelseordförande

 • Mattias Hansson, entreprenör

Personalrepresentanter

 • Maria Sjölander, Unionen
 • Annelie Morey, suppleant Unionen
 • Natanael Derwinger, SJF
 • Anna Maria Höglund, suppleant SJF

Ansvariga utgivare

 • Sara Gustafsson, för tv-program inom ramen för projektet UR Samtiden
 • Per Johansson, för tv-program i Kunskapskanalen
 • Mikaela Sonck, för innehåll på ur.se
 • Margaretha Eriksson, för övriga radio- och tv-program
 • Margaretha Eriksson, för innehåll på UR Play med undantag för de enskilda programmen