Vi samverkar med användare, pedagoger, forskare, utbildningsaktörer och myndigheter.

Enligt sändningstillståndet ska UR ha regelbunden kontakt med användarna, särskilt inom utbildningsväsendet. På så vis ges möjlighet för användare att framföra synpunkter och önskemål gällande programmen, samtidigt som vi får chans att ta del av upplevda behov och inom vilka områden program kan göra störst nytta.

Samverkan under 2022

Under år 2022 har UR haft kontakt med en mängd olika utbildningsaktörer. Barn, elever, studenter, lärare, föräldrar och skolledare har tillfrågats, liksom forskare, myndigheter och organisationer. Ett exempel under 2022 då dialogarbetet varit extra viktigt är vid utvecklingen av program med anledning av de nya kursplaneskrivningarna inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. I dialog med lärare har vi tagit fram en serie om porr för högstadiet, ett ämne som många lärare vittnar om kan vara mycket svårt att ta upp i skolan. Här kan UR göra skillnad med sitt programutbud.

Relaterade sidor