Vi satsar på kunskap

UR finns till för alla som vill ha mer kunskap – både de många och de få – och är en motkraft mot ökande kunskapsklyftor i samhället. Vi vill bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar och därför satsar vi extra mycket på att producera program inom olika områden under flera år. Här kan du läsa mer om de områden som vi satsar på och varför.