UR har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst och våra program är sakliga, opartiska och innehåller ingen reklam.

UR:s uppdrag

Vårt uppdrag bestäms av Sveriges riksdag och regering, men de har inte inflytande över hur vi gör våra program. Det är dina och alla andras behov som styr vad vi gör och producerar. Reklamintäkter, tittar-och lyssnarsiffror eller att tjäna pengar styr heller inte UR. Därför kan vi göra programmen som behövs, men som ingen annan gör. 

UR har ett särskilt utbildningsuppdrag; att genom att producera, sända och tillgängliggöra radio- och tv-program förstärka, bredda och komplettera det andra gör inom utbildningsområdet. Därutöver ska UR tillhandahålla ett allmänt folkbildande utbud. UR producerar därför radio- och tv-program med ett lärande och kunskapsrikt innehåll för många olika målgrupper.

Vår vision

Frihet genom kunskap – för de många och de få

Vi vill ge dig makt över kunskapen

Oavsett om du vill lära dig något nytt eller behöver komplettera den kunskap du redan har, så finns UR:s breda utbud av kunskapsprogram fritt tillgängliga att titta och lyssna på – när du vill, hur du vill. UR finns till för dig och för dem du bryr dig om. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga och ger dig som är lärare eller förälder verktygen att förklara, förtydliga och fördjupa så att fler kan klara skolan. 

Vi gör program som ingen annan gör

Med hjälp av mediers kraft omvandlar vi fakta till lärande upplevelser som engagerar, berör och gör det komplexa begripligt. Genom att kombinera journalistik med pedagogik förstärker och stöttar vi både i utbildningen och i samhällsutmaningar där oberoende och pålitlig kunskap behövs.  UR:s program fyller alltid ett behov – ibland för många, ibland för några få. Vi tror på allas möjlighet att verka och påverka i samhället utifrån sina egna förutsättningar. Din kunskap – din frihet.