Pedagogiskt material

Hur jobbar vi med våra program och arbetsmaterial?

UR gör program som vill väcka nyfikenhet, ge upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Med programmen kan du och dina elever fördjupa er i både stora och små frågor. Alla program är kopplade till skolans olika styrdokument: Lpfö18, Lgr11, Gy11.

 

Att kombinera olika undervisnings- och inlärningsmetoder med att använda bild och ljud skapar ett mervärde. Kunskapen får ett sammanhang och en upplevelse. Mediapedagogik är därför ett bra sätt att motivera elever, genom att möta deras intressen och utgå från deras värld.

Vad är mediapedagogik?

För att nå aktivt tittande/lyssnande på UR:s program är det bra att kombinera med att låta eleven träna sin egen praktiska mediafärdigheter. Liksom aktivt läsande förutsätter en egen skrivande praktik kan det vara bra att låta elverna göra egna filmklipp eller poddar utifrån ämnet, att presentera och diskutera. Nästa gång de tittar eller lyssnar har eleverna fått fler nycklar till att förstå och analysera såväl innehåll som berättarteknik. 

Bild

Triangel

När kan du använda våra program?

Lektionsarbete som passar många program innebär:

 

- Att ge förförståelse

- Att skapa begreppsförståelse

- Att få igång samtal kring programmet

- Att sammanfatta kunskapen

- Att arbeta vidare

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller har du synkpunkter?

 

Kontakta vår digitala avdelning 


Har du frågor eller synpunkter om UR Play kan du mejla till hejdigital@ur.se


Du kan även välja att bli en del av UR:s digitala referensgrupp. Som del av referensgruppen får du testa nya funktioner, ge feedback, uttrycka dina behov och bidra med idéer!

 

 

Kontakta vår kundservice

 

Har du övriga frågor eller synpunkter rörande våra program med tillhörande pedagogiskt material kan du även mejla kontakt@ur.se