Tablå

UR:s program i Radio & TV 16 - 22 juli

Idag Onsdag 18 juli

 • 11:03

  SR P1

  Bild ur Jobba, sova, dö

  Jobba, sova, dö

  Del 7 av 8: En rättvis lön

  Under 2000-talet har vi alltmer gått över till individuella och prestationsbaserade löner, men det är oklart hur det påverkar företagen och de anställdas jobbmotivation. Vid sidan av detta växer "gig-ekonomin" fram och allt fler människor lever på korta uppdrag utan fast lön. Vad är egentligen en rättvis lön?

 • 12:00

  BARNKANALEN

  Bild ur Drömyrket - samiska

  Drömyrket - samiska

  Del 13 av 13: Nyhetsreporter

  Repris

  Vi får följa Aila till hennes drömjobb som nyhetsreporter på teve. Under morgonmötet får hon dagens uppdrag. Hon intervjuar och redigerar nyhetsinslag. Aila gör som vanligt ett imponerande reportage. Om någon är en bra reporter så är det Aila! Berättarröst på nordsamiska.

 • 12:05

  BARNKANALEN

  Bild ur Stadsduvan och Bullmåsen - nordsamiska

  Stadsduvan och Bullmåsen - nordsamiska

  Del 1 av 5: Igelkotten

  Repris

  Vi möter Stadsduvan och Bullmåsen som har bosatt sig mitt i stan. Här slängs mat hela tiden och det bjuds på kalas varje dag. Även igelkotten trivs i sin del av denna värld.

 • 15:00

  KUNSKAPSKANALEN

  UR Samtiden - Vinjett och bumprar

  Vinjett

  Repris

  Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor - vetenskap och kunskap. UR

 • 15:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Klimatförändringarnas historia i Östersjön

  Repris

  Östersjön är ett ungt hav som har genomgått stora förändringar under relativt kort tid, till följd av dramatiska klimatförändringar. Nina Kirschner, forskningschef på Bolincentret för klimatforskning, och Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet, berättar om Östersjöns geologiska historia och vad vi kan lära oss av den. Inspelat på Stockholmsmässan den 8 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 15:30

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Ett holistiskt perspektiv för framtidens klimat

  Repris

  Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, menar att jordens nuvarande geologiska epok definieras av en mängd ekologiska, sociala, ekonomiska och geopolitiska risker som alla är sammanlänkade med varandra. Här talar han om hur vi kan förhindra att dessa risker blir verklighet genom att använda ett holistiskt perspektiv och se planeten och klimatet som ett komplext system. Inspelat på Stockholmsmässan den 8 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 15:55

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Ledarskap för en klimatsäker framtid

  Repris

  Enligt FN kommer världens befolkning att öka till 9,7 miljarder år 2050. Det innebär att vi måste bygga en miljonstad var sjätte dag nästkommande 32 år. Men om vi fortsätter bygga städer på samma sätt som vi har gjort hittills kommer vi inte att kunna nå de mål som sattes upp i Parisavtalet. Det menar Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket, som berättar om vilket slags ledarskap som behövs i världen för att motverka en global temperaturhöjning. Inspelat på Stockholmsmässan den 8 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 16:10

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Är samhället så hållbart som vi tror?

  Repris

  Hur mycket vet vi egentligen om klimatförändringar och vad vi kan göra för att bygga ett hållbart samhälle? Inte så mycket som vi tror, visar undersökningar som stiftelsen Gapminder har gjort. Olof Gränström, projektledare på Gapminder, talar om vikten av att agera utifrån fakta i stället för rädsla i arbetet med att bromsa den globala uppvärmningen. Inspelat på Stockholmsmässan den 8 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 16:25

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Stabilitet eller kaos: vägval för klimatet

  Repris

  Hur ska vi klara klimatmålen i Parisavtalet när vi på 28 år inte har lyckats minska utsläppen av koldioxid överhuvudtaget? Enligt Kevin Anderson, professor i klimatledarskap vid Uppsala universitet och University of Manchester, beror misslyckandet på att världens ledare har valt att tro på romantiska illusioner. Han berättar om vad som verkligen måste göras för att minska utsläppen och säkra planeten för kommande generationer. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 17:07

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Ledarskap för att rädda Östersjön

  Repris

  Östersjön är ett hav som påverkas stort av klimatförändringar. Men vilket slags ledarskap behövs för att vända utvecklingen i regionen och främja ett hållbart hav? Vad kan göras på nationell respektive regional nivå? Dessa frågor diskuteras av en panel bestående av representanter för nationella- och lokala miljöprojekt liksom forskningen. Medverkande: Marcin Gradzki, Joanna Kiernika-Allavena, Viliina Evokari och Kevin Anderson. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 17:36

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Finansiering av en klimatvänlig ekonomi

  Repris

  EU:s medlemsstater behöver övergå till en ekonomi som inte drivs av fossila bränslen för att motverka klimatförändringar. Alexander Schenk, Sverigechef på Europeiska investeringsbanken (EIB), berättar om de investeringsbehov som finns inom den gröna industrin och om hur EIB arbetar för att mobilisera finansiering av klimatsäkra projekt. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 17:47

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur UR Samtiden - Baltic Sea Future

  UR Samtiden - Baltic Sea Future

  Hållbara pensioner och gröna investeringar

  Repris

  Pensionsbolagen kan spela en viktig roll när det gäller att gå i bräschen och motivera andra aktörer på finansmarknaden att planera långsiktigt och göra hållbara, klimatsäkra investeringar. Det anser Magnus Billing, vd på Alecta och medlem i EU-kommissionens expertgrupp för hållbara finanser. Han talar här om expertgruppens rekommendationer för att få till stånd fler gröna investeringar. Inspelat på Stockholmsmässan den 9 mars 2018. Arrangör: Stockholms universitet, Stockholms stad och Sustainable Seas Foundation.

 • 20:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Design för ett bättre liv

  Design för ett bättre liv

  Del 2 av 3: Dialog, cykla och stölder

  Repris

  Simon Reeve och hans team med uppfinnare och ingenjörer försöker lösa alla sorters praktiska problem i vardagen. Graham kan inte kommunicera med omvärlden efter en massiv stroke. En ung pojke, som föddes utan händer och fötter, drömmer om en BMX-cykel. Och en bonde ute på landsbygden behöver hjälp att förhindra alla fårstölder.

 • 21:00

  KUNSKAPSKANALEN

  Bild ur Kanaler, båtar och kärlek

  Kanaler, båtar och kärlek

  Del 5 av 10: Romantik i Oxford

  Oxford är staden där Tim och Pru en gång blev ett par. Det var även här de lärde sig älska kanalresor. På Oxford Canal gjorde de sin första kanalresa för 40 år sedan och nu är det dags för en repris. Kanalen är från 1774, en av Englands äldsta och byggdes i första hand för att tranportera kol. Fantasy-författaren Philip Pullman följer med som passagerare en bit. Han berättar att han tacksamt hämtat inspiration från Oxford Canal till sina böcker, och nu vill kämpa för kanalmiljön, som hotas av ekonomiska intressen.

 • 21:03

  SR P1

  Bild ur Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

  Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

  Del 6: Margaret Thatcher - järnladyn

  Repris

  När Margaret Thatcher kom till makten i Storbritannien i slutet av 1970-talet, införde hon en ny radikal liberalism. Med sin politik väckte hon upprörda känslor och fick många fiender. Hennes motståndare menade att hon sysslade med ett ekonomiskt experiment, där de fattigaste var de som drabbades värst. Men hon hade också många beundrare, och lyckades vinna tre val i rad. Vad var det som gjorde att hon lyckades hålla sig kvar vid makten så länge?

 • 22:00

  SVT24

  Bild ur Lagom mycket finsk - syntolkat

  Lagom mycket finsk - syntolkat

  Det nya fosterlandet

  Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

 • 22:00

  SVT1

  Bild ur Lagom mycket finsk

  Lagom mycket finsk

  Del 3 av 4: Det nya fosterlandet

  Repris

  Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

 • 22:30

  SVT24

  Bild ur Lagom mycket finsk - syntolkat

  Lagom mycket finsk - syntolkat

  Arvet

  Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.

 • 22:30

  SVT1

  Bild ur Lagom mycket finsk

  Lagom mycket finsk

  Del 4 av 4: Arvet

  Repris

  Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.

 • 01:02

  SR P1

  Bild ur Jobba, sova, dö

  Jobba, sova, dö

  Del 6 av 8: Anställningsintervjun

  Repris

  Trots att forskare menar att traditionella anställningsintervjuer är en föråldrad metod, är det just så de flesta går tillväga när de ska anställa personal. Varför vill vi så gärna träffa den vi ska jobba med och vad är det egentligen som händer under det där laddade mötet? Vi följer med när Nina söker jobb som barnskötare, och när en teater söker skådespelare. Dessutom träffar vi författaren som skrivit en hel novellsamling med anställningsintervjun som utgångspunkt.