Integritetspolicy

Integritetspolicy för appen Tripp, Trapp, Träd

Integritetspolicy för "Tripp Trapp Träd" appen

Personuppgifter

Vi samlar inte in några uppgifter i Tripp Trapp Träd-appen som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person. Vi sparar inte heller IP-adresser.

Cookies och statistik

I Tripp Trapp Träd-appen används inte cookies. Vi samlar in statistik om hur personer använder Tripp Trapp Träd-appen för att kunna förbättra tjänsten. UR använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras.

Integritetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till kundtjanst@ur.se

Läs mer om URs integritetspolicy här

Privacy policy for the "Tripp Trapp Träd" app

Personal data

We do not collect any personally identifying information in the Tripp Trapp Träd app, nor do we collect IP addresses.

Cookies and statistics

Cookies are not used in the Tripp Trapp Träd app. We collect statistics on how individuals use the Tripp Trapp Träd app for the purpose of continually improving the service. UR uses third parties to collect and store statistics. Individuals cannot be identified via the stored information.

Questions regarding integrity

Please let us know if you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy. You can reach us via email at kundtjanst@ur.se.

Medverkan

Stort tack till Susanne Kjällander, fil.dr i didaktik och till Markus Bergenord, digitalista. Tack till barn och pedagoger på förskolan Nova i Botkyrka och på förskolan Ringblomman m.fl. i Upplands Väsby för samverkan genom hela projektet, från koncept till test.


Vi vill också tacka Sandra Lewinsson och Ulrika Jonson, samt Ulla-Karin Lundgren och övriga pedagoger och barn som varit med och testat appen, bl.a. i Halmstad, Uppsala och Piteå.


Tack till alla innehållsproducenter, upphovsmän och övriga involverade i projektet, både internt på UR och externt.


Appen är producerad av UR tillsammans med ustwo AB.

Bild

Ekollonen Tripp och Trapp

Ekollonen Tripp och Trapp