UR Access är benämningen på den tjänst med vilka mediecentraler kan ladda ner UR:s program för att tillgängliggöra dom för sina uppdragsgivare.

Alla UR:s program som publiceras på UR Play kommer att med undantag för vissa inköp även vara tillgängliga genom UR Access. Det som skiljer är främst hur länge programmen finns tillgängliga över tid. I regel är tillgänglighetstiden längre i UR Access. Utöver detta krävs att mediecentralen verifierar att tittaren eller lyssnaren är godkänd för att ta del av innehållet.  

Vem som får ta del av UR Access regleras genom ett avtal mellan huvudman, UR och Copyswede. Avtalet riktar sig främst till utbildningsanordnare men även bibliotek och museer. 

Avtal

Utbildningsanordnare (kommun eller annan juridisk huvudman för undervisningsverksamheter) måste teckna ett upphovsrättsligt avtal, normalavtalet, för att kunna använda UR Access. Normalavtalet tecknas med UR och upphovsmannaorganisationen Copyswede. 

Genom normalavtalet kan utbildningsanordnaren inrätta en egen, utse eller upphandla en mediecentral för att förse utbildningsanordnarens verksamheter med UR:s program. 

Vanliga frågor och svar

UR access för högskolor och universitet är som namnet antyder, enbart till för högskolevärlden. Grund och gymnasieskola kan ansluta sig till andra mediecentraler i Sverige.

Vi på UR kan inte se respektive skola eller kommuns inloggningsuppgifter eller vilken mediecentral ni har valt. Oftast är det någon på skolans eller kommunens administration, bibliotek eller IT-avdelning som har dessa uppgifter.

För att säkerställa att ni inte har tillgång till UR Access via en mediecentral, hör först med skolans administration, bibliotek eller IT-avdelning som brukar ha dessa uppgifter.