Sveriges Utbildningsradio AB (UR) ansvarar för webbplatsen urplay.se. UR är en oberoende del av public service, vilket innebär att våra tjänster formellt inte ingår i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan läsa mer om lagen och dess omfattning här: https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen. Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller endast UR:s webbaserade streamingtjänst www.urplay.se och innefattar inte UR:s andra sidor eller appar.

Att alla medborgare ska kunna använda urplay.se och ta del av vårt innehåll är en viktig del av vår verksamhet och vision. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på urplay.se samt testar webbplatsens tillgänglighet regelbundet.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Den här sidan beskriver kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem och förbättra tjänsten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Urplay.se uppfyller till stor del standarden WCAG 2.1 på nivå AA (läs mer om standarden här https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/).
Vi är medvetna om att det finns delar av urplay.se som inte är tillgängliga.

Innehåll

 • PDF-dokument (lärarhandledningar, arbetsblad, med mera) är idag inte tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns innehåll på tjänsten som inte är syntolkat. Hitta syntolkat material under kategorin Syntolkat i huvudmenyn.
 • Allt videoinnehåll på urplay.se har textning, men det saknas textning på audioinnehållet på tjänsten.
 • Produktbilderna på urplay.se saknar en alternativ text som beskriver bilden för till exempel skärmläsare.

Navigering

 • När användaren som använder tangentbordsnavigation navigerar i menyn ”Skolämnen och kunskapsområden” hamnar fokus på huvudmenyn istället underämnet när man väljer att klicka in sig på ett ämne, vilket gör att det kan kännas ologiskt att navigera menyn genom att tabba.
 • Knappen för att navigera till toppen av sidan saknar beskrivning för skärmläsare.
 • Tabb-ordningen i listan ”Fortsätt spela” på startsidan följer inte den visuellt logiska ordningen när användaren aktiverar funktionen ”Ta bort program”.

Gränssnittets flexibilitet 

 • På söksidan blir antal sökresultat för program och serier svårt att läsa om användaren zoomar texten till 200 %.

Videospelaren

 • Förklaringen till hur man aktiverar tangentbordskontrollerna i videospelaren går bara att få upplästa på engelska.
 • Tangentbordskontroll ska kunna aktiveras via ”shift ?” när man fokuserar på  videospelare med skärmläsare. Det snabbkommandot fungerar inte.
 • För uppläsningsverktyg saknas information om vilka tangenter som styr kortkommandon i videospelaren

Rubriker och struktur

 • Rubrikstrukturen saknar huvudrubrik vilket betyder att den strukturella hierarkin inte återspeglar den visuella och kan göra det svårare för användare som navigerar på sidan med till exempel skärmläsare att förstå hur informationen hänger ihop strukturellt.
 • För listor på start- och kategorisidor saknas information för uppläsande hjälpmedel om antal objekt i listan, det vill säga hur många program som listan innehåller.

Språk

 • För skärmläsare saknas information om att vissa titlar är på andra språk än sidans huvudspråk.

Formulär

 • Informationstexten ”Sök på UR Play” i sökfältet kan på grund av låg kontrast vara problematisk för personer med nedsatt syn.
 • Sökfältet och e-postfältet för att anmäla sig till UR:s nyhetsbrev har inte autocomplete, att systemet hjälper till att föreslå vilka ord det tror att du vill skriva, vilket skulle underlätta för användare med exempelvis kognitiva nedsättningar, motoriska nedsättningar eller grav synnedsättning.
 • Relationen mellan checkbox och rubriken på nyhetsbrevet som checkboxen tillhör skulle kunna grupperas tydligare för skärmläsare på sidan för att anmäla sig till UR:s nyhetsbrev.
 • E-postfältet för att anmäla sig till UR:s nyhetsbrev saknar felmeddelande och stöd för att korrigera fel för användare med uppläsande hjälpmedel.

Begriplighet färger och ikoner

 • På bilderna som visar program och serier markeras version (syn- eller teckentolkning) eller att det är ett audioprogram med en ikon. I vissa fall är informationen endast visuell vilket gör att informationen inte är tillgänglig för användare med uppläsande hjälpmedel.

Länkars mål

 • I sidfoten finns länkar som öppnas i ett nytt fönster, visuellt indikeras detta med en ikon men användare med uppläsande hjälpmedel får inte någon information om detta.
 • För arbetsmaterial under ”Pedagogiskt material” på programsidor saknas information om att länken öppnas i ett nytt fönster.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker brister kring tillgängligheten på webbplatsen som inte finns beskrivet på den här sidan vill vi gärna att du rapporterar det till oss. Beskriv problemet, så återkopplar vi så fort vi kan.

Önskar du information i annat format eller upptäcker att du inte kan använda delar av webbplatsen vill vi gärna att du kontaktar oss via kontaktinformationen nedan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till kontakt@ur.se
 • Ringa 08-784 42 40 mellan 08:30 och 11:30 helgfria vardagar.

Hur har webbplatsen testats?

Vi använder flera olika metoder för att testa tillgängligheten på urplay.se.

 • Tillgänglighetskonsulter granskar våra tjänster löpande.
 • Vi testar kontinuerligt internt för att säkra kodkvalitet och att tillgängligheten bibehålls.
 • Vi samlar in feedback och för dialog med användare bland annat genom vår digitala referensgrupp.

Tillgänglighetsredogörelse för urplay.se uppdateras senast den 2023-09-29.