UR:s uppdrag är att göra utbildningsprogram, kompletterat med folkbildande program. Det som särskiljer UR inom public service är att vi utifrån behovsanalyser har pedagogiskt fokus före, under och efter våra produktioner. Allt i UR:s utbud ska ha relevans i en utbildningssituation eller för personligt lärande, oavsett var det publiceras.

Lämna in förslag och önskemål till oss

Saknar du något i UR:s utbud? Finns det ämnen som behöver belysas mer i program för någon av våra målgrupper? Skicka gärna dina förslag och önskemål till oss på programforslag@ur.se!

UR granskar alla inkomna programförslag och önskemål men vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla. Ofta får vi flera mejl med idéer på samma tema. Om vi planerar att ta fasta på en unik idé kommer vår programavdelning att ta kontakt.

Vi sparar inkomna mejl i en programförslagsbank för framtiden. Då kan vi ta kontakt senare om läget förändras. Om du inte vill att vi sparar ditt mejl kan du skriva det så raderar vi direkt efter granskningen. Här kan du läsa om hur UR hanterar personuppgifter: UR:s integritetspolicy.

Ibland enklast att gå via produktionsbolag

När UR köper in program görs detta vanligen från ett produktionsbolag. Om du har tankar på ett helt programformat som du tror passar UR har du därför större möjlighet att förverkliga din idé om du går via ett sådant bolag.

För dessa gör vi program

  • Förskola
  • Grundskola F-9
  • Gymnasieskola
  • Anpassad grund- och gymnasieskola
  • Studieförbund och folkhögskolor
  • Högskolor
  • Allmänheten
  • Personer som talar minoritetsspråk

UR:s visselblåsartjänst

Vi strävar efter att driva UR på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.