UR gör program för alla – för barn, unga och vuxna, för förskola, skola, studiecirklar och högskola. Programmens form skiljer sig åt förstås. De ska ju passa för så många olika ändamål.

Vårt utbud

UR:s unika kombination av journalistik och pedagogik bidrar till kunskapshöjande program för både barn, unga och vuxna. Bredden i utbudet gör att alla, i hela Sverige, hittar bildande och utbildande program hos UR.

Era behov styr vad vi producerar

För att vara säkra på att programmen blir användbara undersöker vi vilka behov olika utbildningar har av film och radio. I förskolan kan program fylla vissa sorters behov, i gymnasiet eller studiecirklar helt andra. Det som är gemensamt är att programmen måste vara relevanta och ha hög kvalitet. Därför samarbetar vi också med dem som ska ha nytta av programmen. Vi vill vara säkra på att både form och innehåll kan fungera i undervisning och lärande.

Vi kombinerar utbildning med dramaturgi som skapar engagemang

Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll. Ur ”Tillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB att sända ljudradio, tv och sökbar text-tv”, 7§

För dessa gör vi program

 • Förskola
 • Grundskola F–3
 • Grundskola 4–6
 • Grundskola 7–9
 • Gymnasiet
 • Anpassad grund- och gymnasieskola
 • Studieförbund och folkhögskolor
 • Högskola
 • Pedagoger
 • Allmänheten (folkbildande program för t.ex föräldrar och unga vuxna)
 • Personer som talar minoritetsspråk