UR:s innehåll på minoritetsspråk utgår från användarnas behov inom utbildning- och folkbildning. Programutbudet är både språkstärkande och språkutvecklande samt bidrar till att höja kunskapen om språken.

Programutbudet för nationella minoriteter är anpassat för olika åldrar, olika kunskapsnivåer och för olika pedagogiska sammanhang. UR har ett särskilt fokus att tillgodose behoven för barn och unga.

Behovskartläggning

UR kartlägger behoven av språkstärkande och språkutvecklande program genom regelbunden kontakt med dialoggrupper för varje nationellt minoritetsspråk och via kontakt med forskare och skolmyndigheter. Målet med programproduktionen är att bredda, förstärka och komplettera det andra gör inom utbildningsväsendet vad gäller minoritetsspråk. Programmen syftar till att öka språkkunskaperna för de som redan talar språken och stötta dem som inte helt behärskar språken eller är nybörjare.

Program på nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk 

Enligt sändningstillståndet ska UR sända program på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, samt på svenskt teckenspråk. UR ska ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper. Det innebär att UR producerar program med ett pedagogiskt kunskapsperspektiv och att programmen är både språkutvecklande och språkförstärkande för att stötta lärandet. Programutbudet ska även synliggöra och ge ökad kunskap om minoritetsspråk. 

Streama UR:s program på nationella minoritetsspråk

I UR:s uppdrag ingår att spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen. UR:s programutbud är brett och varierat för att spegla hela samhället, olika geografiska platser och olika grupper i samhället.