Alla våra program finns på UR Play men olika program kan finnas tillgängliga under olika långa perioder. Det beror på att det finns upphovsrättigheter som kan skilja sig åt mellan programmen.

Rättigheter för våra program

Alla våra program finns att ta del av på vår streamingtjänst UR Play. Förutom det sänder vi också i SVT, SR och Kunskapskanalen. Vi finns även i våra sociala mediekanaler på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok. Alla våra program finns inte publicerade överallt och olika program kan finnas tillgängliga under olika långa perioder. Det beror på att det finns upphovsrättigheter som kan skilja sig åt mellan programmen.

Längst rättigheter för egna program

De program där vi på UR själva har skapat allt eller det mesta av innehållet, är oftast de som vi har möjlighet att ha tillgängliga längst tid och på flest olika plattformar och kanaler. När det är andra tv-bolag eller produktionsbolag som har producerat programmen eller stått för programidén – eller om det finns medverkande upphovspersoner som skådespelare eller musiker som inte är anställda på UR – så träffar vi överenskommelser med dem om hur vi får använda programmen, och de får ersättning för sina insatser.

Ramavtal med organisationer

För vissa typer av medverkan finns kollektivavtal eller ramavtal mellan UR och organisationer såsom exempelvis Teaterförbundet, Sveriges Författarförbund med flera. Läs gärna mer hos organisationen Copyswede som företräder de olika upphovspersonernas intressen. Det kan också finnas andra skäl, såsom hänsyn till medverkande, som gör att UR låter ett program vara tillgängligt endast en viss tid.

Inbäddning av program

Till vissa program finns möjligheten att bädda in programmet.

Alla rättigheter till programmet tillhör UR.
UR kan inte garantera att ett program alltid är tillgängligt med full kvalitet.
Om inbäddning används för andra ändamål än utbildning kan UR se till att funktionen för inbäddning tas bort.

Användarvillkor

För att få bädda in programmet måste du godkänna villkoren för användning. Jag accepterar att:

  • Program endast används i utbildning.
  • UR använder cookies för att lagra och analysera information om hur inbäddade program används.

UR samlar in och lagrar information som betraktas som personuppgifter enligt lagen om personuppgifter.