Programförslag och samverkan

Ett samhälle i förändring skapar nya behov hos alla som vill lära mer, utvecklas och förstå världen. Programmen från UR har alltid ett pedagogiskt fokus och tas fram utifrån behovsanalyser för särskilda målgrupper. Vi vill samarbeta med er som vill vara med och skapa programmen som behövs.

Vi har fokus på utbildning

UR:s uppdrag är att göra utbildningsprogram, kompletterat med folkbildande program. Att vi utifrån behovsanalyser har pedagogiskt fokus före, under och efter våra produktioner och att vi har målgrupperna elever, lärare och föräldrar till elever är det som särskiljer UR inom public service. Allt i UR:s utbud ska ha relevans i en utbildnings- och/eller lärandesituation, oavsett var det publiceras.

Bild

barn på en skolgård

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Ett programförslag måste svara på det här

För att UR ska kunna ta ställning till ditt programförslag behöver det innehålla grundläggande beskrivningar.

Visa mindre

- Beskrivning av innehåll, tilltal/form, genre, tänkt format, radio, tv (eller andra kanaler)


- Vilken målgrupp och vilket utbildningsområde vill ni vända er till?


- I vilket konkret utbildningssammanhang kan programmet/serien användas och hur? (Till exempel i förhållande till läroplaner och dylikt).


- Vad är den ungefärliga produktionskostnaden?


- Hur lång tid skulle produktionen ta, från beslut till leverans?

Stäng

Det här är våra produktionsformer

UR:s utbud består av olika typer av produktioner och program.

Visa mindre

Egenproduktion

När UR genomför och finansierar en produktion. UR äger alla rättigheter till produktionen.


Produktionsutlägg

Som egenproduktion men med skillnaden att UR anlitar produktionsbolag för att genomföra produktionen eller delar av produktionen. UR avtalar om rättigheterna.


Samproduktioner

När UR och en eller flera parter tillsammans är producenter och finansiärer (samproducenter) till en produktion. Rättigheterna till produktionen fördelas och avtalas om. UR eller samproducent är huvudproducent, det vill säga har verkställande ansvar för produktionen.


Pre-buy

När UR medfinansierar en extern produktion före färdigställande.


Förvärv

När UR förvärvar exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter (visningsrätt och publiceringsrätt) till en produktion som produceras och finansieras av annan producent.

Stäng

För dessa gör vi program

- Förskola
- Åk. F-3
- Åk. 4-6
- Åk. 7-9
- Gymnasiet
- Studieförbund och folkhögskolor
- Högskola
- Pedagoger
- Folkbildning (bland annat föräldrar till elever)
- Personer som talar minoritetsspråk

Bild

föräldrar hjälper barn med läxorna

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Etermediernas historia

Här kan du hitta utgivningen från ett forskningsprojekt om etermediernas historia i Sverige som genomfördes av Stiftelsen Etermedierna i Sverige, och där UR var en viktig del. När Stiftelsens verksamhet upphörde tog UR på sig att tillhandahålla utgivningen digitalt så att forskare, mediestudenter och en intresserad allmänhet kan få tillgång till kunskapen. Du kan hitta filerna här:

Visa mindre

Kontaktpersoner

Utbudsledningen

Ami Malmros, ami.malmros@ur.se, Utvecklingschef

 

UR samtiden

Spelar in föreläsningar och seminarier som främst sänds i Kunskapskanalen.

samtiden@ur.se

 

Kundservice

Synpunkter, frågor och allmänna tips.

kontakt@ur.se