Tripp, Trapp, Träd

Bild

En app för förskolan

Länkar till appen

Handledning till pedagogen

Tripp, Trapp, Träd är ett digitalt verktyg för förskolan som utgår från läroplanen, med syfte att främja barns engagemang och lust att lära. Programmen och appen är utvecklade i samarbete med forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.

Handledningen till pedagogen beskriver vad Tripp, Trapp, Träd-världen innehåller, hur den fungerar och hur appen kan användas i undervisningen. Det finns vägledning till appens funktioner, medier och karaktärer i textform och som korta inspirationsfilmer.

I Tripp, Trapp, Träd-världen får barn och pedagoger möjligheter att leka, lära och interagera tillsammans. Radio- och tv-program, som innehåller­­­­­­­­­­­­­ sagor, sånger, ramsor och barndokumentärer, finns samlade i appen. Att producera eget innehåll med kamera och ljudinspelning är också möjligt.

Visa mindre

Appen inspirerar till samarbete tack vare multipekskärmen där flera personer kan vara aktiva runt lärplattan samtidigt. I Tripp, Trapp, Träd finns inga tävlingsmoment eller belöningssystem; appen bygger på att upptäcka och utforska. Med fördel kan det digitala arbetet kopplas till passande aktiviteter utomhus eller i böckernas värld.

 

Syftet med UR:s app för undervisning i förskolan är att bidra till:

· lek- och undervisningsaktiviteter i kombination

· ökad lust att utforska, uppleva och skapa tillsammans

· kommunikation genom strukturerade samtal

· stärkt digital kompetens genom interaktion

· språkutveckling med ökad begreppsförståelse inom till exempel naturvetenskap och matematik

· att bli en aktiv lyssnare

· lärande för hållbar utveckling

· uppmuntra till rörelse och motorisk träning

 

Övergripande kopplingar till Lpfö18:

· Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

· Utmana och stimulera utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

· Inspirera till lärande för hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande.

· Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

I de specifika delarna av handledningen finns följande information:

· koppling till Lpfö18

· aktuella begrepp

· aktiviteter för att arbeta i appen

· aktiviteter för att arbeta vidare

 

Begrepp som hör till aktiviteterna presenteras där det är aktuellt. Begreppen är utvalda av betydelsebärande skäl. Med fördel lyfts orden som förförståelse inför arbetet med respektive aktivitet. Välj också gärna ut andra ord som barnen behöver förbereda sig med inför lyssnandet eller tittandet av programmen. Prata om orden. Vilka är nya? Vad betyder de? Vad skulle de kunna betyda? Låt barnen gissa sig till betydelsen.

 

Teknik i förskolan

Använd med fördel en lärplatta som verktyg för lärandet. En mobiltelefon kan också vara funktionell. Båda verktygen är särskilt användbara uppkopplade till storskärm. Att ansluta till projektor och högtalare är ett sätt att dessutom göra upplevelsen av Tripp, Trapp, Träd-världen gemensam.

 

Appen har förinställda inställningar som går bra att ändra efter behov. Klicka på kugghjulet högst upp till höger.

 

Här kan du läsa Integritetspolicy tillhörande Tripp, Trapp, Träd.

Stäng

Funktioner i Tripp, Trapp, Träd

Väder och årstider

Styr över årstid och väder! Experimentera med solen, månen och vädret på himlen. Utforska väder och dygnets alla timmar på Tripp, Trapp, Träd-världens himmel. Klicka på sol/moln-symbolen uppe i vänstra hörnet för att hitta dit.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på skylten till vänster om Träd för att växla mellan årstiderna.

Väder och årstider – koppling till Lpfö18

· Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
· Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
· Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
· Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö (...)

Visa mindre

Aktuella begrepp: vinter, vår, sommar, höst, fullmåne, halvmåne, skymning, stjärnfall, regn, vind, sol, moln

Arbeta i appen: På himlen sker aktiviteter som kännetecknar företeelser förknippade med väder och årstider. Ge barnen möjlighet att förundras, utforska och reflektera. Undersök miljön genom att interagera med solen och molnen på himlen. Samtala kring naturvetenskapliga fenomen genom att utforska ett dygn i Tripp, Trapp, Träd-världen. Ta del av övergångarna som sker när natt blir dag. Men var också källkritisk genom att samtala om tempot och jämföra med verkligheten.

Arbeta vidare:

· Väck lusten att lära genom gemensam reflektion. Vad såg barnen i den digitala världen? Jämför det upplevda med barnens egna erfarenheter för att uppnå delaktighet och medbestämmande.

 

· Ta gärna möjligheten att följa årstiderna och vädret under ett helt år. Samtala om tid utifrån årstidernas växlingar. Var är månen och stjärnorna på dagen? Var är solen på natten? Är natten lika mörk på sommaren som på vintern? Vad händer med sjön när det regnar? Kan en skugga se olika ut? Skapa också egna väderfenomen, till exempel snö.

 

· I Bion finns program om årstider som kan inspirera till dialog, och att söka efter fakta kring årstiderna i den egna miljön. Hur vet man att det är höst? Hur påverkas man av olika årstider? Sök under löv-symbolen där alla klipp under temat årstider samlas.

Stäng

Musik och ljud

Skapa och lek med ljud och musik. Klicka på Träds stam, löv, svampar, blommor eller ruska löv från kronan för att höra toner, ljud och rytmer. Klicka på glödlamporna i Holken för att skapa olika rytmer.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på Träds stam, löv, blommor och sjön för att skapa toner och ljud.

Musik och ljud – koppling till Lpfö18

• Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
• Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
• Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Visa mindre

Aktuella begrepp: stam, bark, löv, gren, kvist, knopp, svamp, rytm, ton, stark, svag, mörk, ljus

Arbeta i appen: Upptäck ljuden som skapas av Träds rörelser och i det omkringliggande området. Trumma, svajpa och klicka på skärmen. Genom att gå från natt till dag finns möjlighet att jämföra olika ljud.

Arbeta vidare:

· Fortsätt att utforska ljud. Hur låter det när man trummar på olika material? Fånga upp tankar kring varför det låter på olika sätt. Skapa egna musikinstrument och bilda en orkester där olika ljud finns representerade.

· Utforska gärna mer om ljud med hjälp av funktionen dansprogrammering.

Stäng

Bion

Titta och lyssna! Magasinen innehåller dokumentärer och samtal med barn, sånger, sagor och situationer med olika karaktärer från Tripp, Trapp, Träd-världen. Allt material är indelat i teman. Klicka på trädstammens vänstra sida för att hitta alla program i Bion

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

Video

Bion hittar du på Träds vänstra sida

Bion – koppling till Lpfö18

• Utveckla intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
• Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
• Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemlösningar.
• Motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Visa mindre

Aktuella begrepp: ikon, glödlampa, figur, väckarklocka, hjärta, tiger, plus, banan, händer, teckenspråkstolkade program, pil, frågetecken

 

Arbeta i appen:

Det finns två olika vyer i Bion - Karaktärer och Teman. För att växla mellan dessa vyer, klicka på knappen längst ner till höger (den med temaikoner) eller klicka på Temaikonerna ovanför programbilderna.

 

I varje vy kan man scrolla sidleds längst ner för att se alla Karaktärer och Teman (det finns fler än de som syns när man kommer in i Bion).

 

Man kan också hoppa till nästa Karaktär/Tema genom att svajpa programbilderna sidleds.

 

Klicka på länkarna nedan för mer information om innehållet i Bion:

Tv-magasin

Radiomagasin

Sånger

Tripp, Trapp, Träd sagobibliotek

Ben Rangel

Råtta

Härm-Elin

Kol-Erik

Elke Ekorre

Stäng

Dansprogrammering

Dansa tillsammans med Härm-Elin. Dansa eller koreografera egna danser tillsammans med Härm-Elin. Hennes rörelser är inspirerade av djur, som elefanter och fåglar.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på Holken på Träds högra sida för att hitta till Dansprogrammering.

Dansprogrammering – koppling till Lpfö18

• Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
• Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Visa mindre

Aktuella begrepp: holk/fågelholk, härma, hermelin, dance moves/dansrörelser, elefant, snäcka, groda, kanin, myra, orm, fågel, högtalare, glödlampa

Arbeta i appen: Anta Härm-Elins utmaning och försök att dansa likadant som hon gör. Anpassa tempot till barngruppen genom att programmera såväl rytm som dansrörelser. Klicka på cirklarna nedanför Härm-Elin för att koreografera egen danskombination. Klicka på högtalarna och glödlamporna för att växla musik eller byta färg.

Arbeta vidare:

Skapa egna dansrörelser utifrån ett ”följa John”-upplägg där barnen bestämmer rörelser som övriga härmar. Uppmuntra till alternativa rörelser som föreställer till exempel känslor eller transportmedel.

Stäng

Pekboken

Skapa egna foton med ljudinspelningar. Pekboken är ett verktyg för att både fota och spela in ljud på ett enkelt sätt. Klicka på frågetecknet eller på filmen här till höger, för en steg-för-steg-instruktion.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på boken ovanför Bion, på Träds vänstra sida.

Pekboken – koppling till Lpfö18

• Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
• Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk än svenska.
• (...) Föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
• Förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
• Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Visa mindre

Aktuella begrepp: ljud, fota, fotografera, bilder, bokhylla, mapp

 

Arbeta i appen:
Pekboken har flera användningsområden:

· Som ett verktyg för språklinlärning, låt barnen ta bilder och spela in ljud med lärplattan. Arbeta med underlaget för att stärka målspråket eller modersmålet. Att underlaget är skapat med egna ord och berättelser bidrar till lustfyllt lärande

· Arbeta med hållbarhet genom att fotografera och spela in ljud på utflykten, fortsätt samtalet om det som väckt barnens intresse.

· För att skapa sagor, dramatiseringar och sånger med bild och ljud. Exempel: Fotografera ett öra, ett öga och en mun. Sjung orden flera gånger vardera. Spela upp de tre sångerna samtidigt så skapas en flerstämmig sång om kroppsdelar.

· Som ett dokumentationsverktyg för pedagoger. Dokumentera olika projekt eller gör ett personligt album att presentera på utvecklingssamtal för att visa barnens progression och utveckling.

· För att ta ett interaktivt gruppfoto där pedagoger och barn presenterar sig. Vårdnadshavare kan också lämna ett meddelande vid inskolning.

 

Arbeta vidare:

· Skapa tillsammans samtidigt som den digitala kompetensen stärks. Låt barnen först rita en teckning. Låt dem därefter spela in en egen ritsaga för att ge liv åt teckningen i en berättelse.

· Använd också gärna Pekboken som verktyg för dokumentation av barnens utveckling och progression till utvecklingssamtal.

Stäng

Magiska småkryp

Klicka vid Träds fot för att komma närmare barken. Vilka gömmer sig där? Forma enkla geometriska former med fingret eller tryck på skärmen.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Längst nere vid Träds fot, vid det gula glittret, kan magiska småkryp trollas fram.

Magiska småkryp – koppling till Lpfö18

• Utveckla förståelse för (...) grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.
• Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
• Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemlösningar.
• Utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur (...).
• Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Visa mindre

Aktuella begrepp: bark, daggmask, larv, fjäril, skalbagge, spindel, myra, nyckelpiga

Arbeta i appen: Låt ett eller flera barn arbeta med lärplattan. Multipekskärmen tar emot flera instruktioner samtidigt.

· Öva fingermotorik genom att forma enkla geometriska figurer på skärmen, som en triangel eller cirkel, stor eller liten. Formerna ger liv åt olika sorters kryp. Undersök färg, form, storlek och antal. Vad ser barnen? Ser småkrypen ut så här i verkligheten? Deras observationer kan mynna ut i reflektioner som leder till källkritiska samtal. Använd djurbegrepp i samtalen.

· Låt samtalen övergå i matematiska resonemang. Hur många ögon, ben eller känselspröt har en riktig skalbagge? Hitta likheter och skillnader mellan insekterna.

 

Arbeta vidare:

· Låt det digitala utforskandet av småkrypen vara en utgångspunkt för fortsatt undersökande. Koppla de digitala djuren till verkligheten och naturen runt förskolan. Undersök arterna. Hitta skillnader och likheter mellan insekterna.

· Arbeta också gärna vidare med de geometriska formerna. Forma dem på papper med fingerfärg. Inspireras gärna av tv-magasinen (tema matematik)

· Arbeta vidare kring insekters viktiga roll i ekosystemet t ex att de pollinerar blommor så att vi får frukt, grönsaker och annan mat.

· Prata vidare om daggmaskar och andra småkryps roll i kretskloppet av näring i jorden. Om det finns en kompost på förskolan, undersök vilka småkryp somgår att hitta där.

Stäng

Kalejdoskopet

Lek med mönster och ljud! Med hjälp av lärplattans kamera skapas ett matematiskt mönster som förändras med hjälp av knapparna på höger sida. Experimentera med ljudet genom att dra med fingret över skärmen. Klicka på trollstaven för att komma till Skrattspegeln.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på dörren längst ner vid Träds fot för att komma till Kalejdoskopet.

Kalejdoskopet – koppling till Lpfö18

• Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
• Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
• Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

Visa mindre

Aktuella begrepp: fraktal, kalejdoskop, jaget, självbild, mönster

Arbeta i appen:

· Utforska former, mönster och färgspel genom att projicera kalejdoskopet på storskärm och skapa ett magiskt rum. Navigera med de färgade cirklarna för att skapa fler eller färre fraktaler.

· Experimentera med bilden. Vänd kamerans objektiv mot eller från ansiktet. Vad händer när man rör på lärplattan jämfört med när den är stilla?

· Skapa egna kalejdoskop. Experimentera med bild och ljud genom att dra med fingrarna över skärmen.

· Undersök ljudet när fingrarna svajpar snabbt eller långsamt på skärmen. Träna finmotorik genom att följa olika mönster med fingrarna.

Arbeta vidare:

· Gå ut och leta efter verkliga fraktaler. Exempel på naturligt sönderbrutna mängder i naturen är till exempel en kotte, en snöflinga och ringar på vatten.

· Rita ett eget kalejdoskop med hjälp av lärplattan. Ta en skärmdump. Skriv ut och färglägg. Gör egna mönster i cirkelform. Inspireras gärna av mandalor.

· Gör grimaser för att gestalta olika känslor. Inspireras av Skrattspegeln.

Stäng

Sjön och stranden

Undersök sjön och stranden! Leta efter småkryp under stenar eller spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll på med regnvatten om sjön sinar. Klicka på årstidskylten till vänster om Träd för att växla årstid.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på sjön och undersök området.

Sjön och stranden – koppling till Lpfö18

• Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
• Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
• Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Visa mindre

Aktuella begrepp: vatten, is, ånga, flytande form, fast form, sten, nyckelpiga, fisk, skalbagge

Arbeta i appen: Undersök sjön, vattnets kretslopp och form under olika årstider. Leta småkryp under stenar, spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll sjön med regnvatten när den sinar. Vad finns under stenarna beroende på årstid? När kommer djuren fram? Vidrör dammen. Vilka ljud kännetecknar vilken årstid? Prata om vad som saknas eller tillkommer beroende på årstid.

Arbeta vidare:

· Uppmärksamma prepositioner i undersökandet av naturen: lyft på stenar, leta småkryp under dem och hitta fiskar i vattnet. Med hjälp av ord som över, under, framför, bakom blir samtalet språkutvecklande.

· Använd sjön och stranden som inspiration till ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön. Leta och undersök vilka insekter, maskar och andra småkryp som finns under stenar och löv i den verkliga världen.

· Arbeta med vattnets kretslopp. Allt som lever behöver vatten. När använder du vatten under en dag? Vad händer med vattnet som spolas ner i toaletten eller i avloppet? Hur kan vi ta hand om vattnet? 

Stäng

Memory

Träna minnet med Memory! Både minne och ordförråd kan utvecklas genom att spela memory. Spela med appens kortlekar eller skapa egna personliga fotografier med tillhörande ljud. Ljudinspelningarna går att tillämpa på ordinlärning.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Spelet finns på Träds vänstra sida, längst ner vid lådorna.

Memory – koppling till Lpfö18

• Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
• Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
• Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk svenska.
• Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Visa mindre

Aktuella begrepp: memory, minnas, par, engelska, bild, ljud

Arbeta i appen:

· Tre färdiga spel finns som exempel på hur memory kan träna språkutveckling (djur), enstaviga ord (bil) och för att se sammanhang (frukt). För att skapa ett personligt spel: fota och spela in ljud med lärplattans kamera och mikrofon. Memory fungerar på samma sätt som Pekboken gör. Klicka på frågetecknet för instruktioner.

· Klicka på visselpipan för att spela. Klicka på de runda knapparna längst ner för att individanpassa spelet och för att välja antal kort för respektive spel

· Skapa ett memory där barnen väljer och fotar egna saker, som ett sätt att stärka sin identitet och träna på att respektera andras intressen.

 

Arbeta vidare: Rita ett eget memory-spel på papper. Sätt upp lappar med ord på saker och möbler på förskolan, på fönster, bord, stolar osv för att ge barnen möjlighet att se ordbilderna.

Stäng

Medier i Tripp, Trapp, Träd

Radiomagasin

Lyssna på radiomagasinen med programledaren Baura som samtalar med barn. Lyssna också på specialskrivna låtar och nyskrivna sagor. Välj radioprogram utifrån tema. Klicka på ”i” (som i information) för att få mer information om innehållet. Varje avsnitt är tio minuter långt.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Alla radiomagasin finns både i Bion, på Träds vänstra sida, och uppe hos Ugglan i trädkronan.

Radiomagasin – koppling till Lpfö18

• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (...).
• Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
• Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livs¬frågor i vardagen.
• Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Visa mindre

Aktuella begrepp: känsla, jaget, uppfinning, kropp, rutiner, dygn, djur, matematik, mat

Arbeta i appen: Använd mediespelaren för radio. Ge barnen i uppdrag att lyssna efter särskilda ord, ljud eller händelser för att skapa ett aktivt lyssnande som leder till reflektion. Hur låter till exempel glädje och sorg? Hur ser miljön ut där Baura och barnet pratar?

Arbeta vidare:

· Förbered barnen inför lyssnandet. Vilka inre bilder ger lyssnandet? Ett aktivt lyssnande kan se ut på olika sätt.

· Programmens teman väcker intresse, fantasi och igenkänning, som att få ett syskon eller uppleva orättvisa, och även inlevelse och inblick i hur varierande livet kan vara. Utnyttja tillfället att prata om vardagliga upplevelser som att klä på sig, gå till förskolan och vara ledsen.

· Ta del av hur andra barn tänker och lever. Prata om vad barnen i programmet berättar. Ge varandra utrymme att uttrycka tankar och uppmuntra till att lyssna på varandra.

Stäng

Tv-magasin

Tripp, Trapp, Träds tv-program är indelade i teman som innehåller problemlösning, musik, dans, rim, barndokumentärer och sagor. Programmen är femton minuter långa. Förutom dokumentärer innehåller magasinen bland annat situationer med Ben Rangel och Härm-Elin. Dessa finns även som egna avsnitt.

Klicka på "Visa mer" för att nå Arbeta i appen.

Video

Tripp, Trapp, Träds alla tv-program finns i Bion på Träds vänstra sida.

Tv-magasin – koppling till Lpfö18

• Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation (...).
• Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar. (tema matematik)
• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
• Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
• Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Visa mindre

Arbeta i appen:

· Använd programmen i sin helhet alternativt i kortare delar. Dra nytta av möjligheten att pausa och titta igen utifrån barnens intresse, som vid Tripp och Trapps återkommande utmaningar att ta sig över sjön och upp i Träd.

· Använd dokumentärerna för igenkänning och för att inspirera till samtal om barnens egna erfarenheter, tankar och förväntningar, eller för att se hur andra barn har det. I dokumentärerna berättas om olika sätt att komma till förskolan, om en dag på förskolan, hur det är hemma och på fritiden. Programmens dokumentärdel ligger som det tredje inslaget, cirka åtta minuter in i programmet.

Stäng

Sånger

Sjung tillsammans! Sångtexterna finns att ladda ner i PDF-format nedan. Sångerna är indelade i teman. Varje tema inkluderar ett flertal sånger.

Text till sångerna (PDF)

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Klicka på Sångfågeln i trädkronan, eller gå in i Bion för att hitta sångerna.

Sånger – koppling till Lpfö18

• Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
• Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer (...).

Visa mindre

Aktuella begrepp: känsla, känslor, jag, jaget, uppfinning, kropp, dag, dygn, djur, matematik

Arbeta i appen: Lyssna på sångerna. Sjung med! Välj ut ord som barnen ska lyssna efter. Använd gärna kroppsspråket för att belysa samspelet mellan orden och deras betydelsen. Ett sätt är att göra tecken till utvalda ord, som att forma armarna till ett hjul när ordet sjungs. På så sätt adderas också rörelse till sången.


Arbeta vidare:

· Sjung och dansa ut känslan till de olika versionerna av Imse vimse spindels känslosånger.

· Använd vaggvisorna vid barnens vilostund. Vaggvisorna kommer från olika delar av världen. Känns melodierna igen? Kan barnen fler vaggvisor?

· Lyft matematiska begrepp från matematiksångerna genom att samtala och påvisa de funktioner som nämns.

· Presentera uppfinningen i fysisk form i samband med tekniksångerna. Hur ser till exempel en tratt ut?

· Tolka kroppssångerna. Hur är texten kopplad till olika kroppsdelar?

Stäng

Tripp, Trapp, Träd sagobibliotek

Sagor väcker fantasi och berättarlust! Använd Tripp, Trapp, Träd-sagorna som litteraturintroduktion och som underlag till samtal. Variera mellan att lyssna och att titta på bilderna. Använd bilderboken som förförståelse och språkstöd, före lyssnandet.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

I Bion, på Träds vänstra sida, finns alla Tripp, Trapp, Träd-sagor.

Tripp, Trapp, Träd sagobibliotek – koppling till Lpfö18

• Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
• Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
• Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.
• Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Visa mindre

Arbeta i appen: Lyssna gärna på Tripp, Trapp, Träd-sagorna flera gånger. Att lyssna igen innebär att upptäcka nya saker. Med lyssnandet följer också möjligheten att utveckla ordförråd och fördjupad förståelse av språket. Återanvänd gärna ord och begrepp i samtalen. Ett ord behöver höras och sägas många gånger för att barnen själva ska kunna använda det i rätt kontext. Variera mellan att lyssna på en saga och att titta på bilderna i den lätt animerade bilderboken. Vad kan en bild berätta som inte sägs i texten?

 

 

Arbeta vidare: Att utgå från sagor passar samtal om dilemman och konflikter, som att vara sist kvar på förskolan, att gå till doktorn eller att inte vilja göra som man blir tillsagd. Det kan vara lättare att prata utifrån en karaktär i en fiktiv berättelse för att lyfta ett ämne.

Stäng

Barndokumentärer

Låt barnen känna igen sej genom barndokumentären! Vi möter förskolebarn i olika situationer och får en inblick i deras vardag och intressen. Använd för igenkänning och identifikation. Filmerna är 3 min och indelade i teman. Klicka på "Visa mer" för att nå:

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Barndokumentär

Klicka på TVn i Bion för att se Barndokumentärerna

Barndokumentärer - koppling till Lpfö18

• Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra barns situation (…).
• Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
• Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
• Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att delta aktivt i samhället.

Visa mindre

Arbeta i appen: Inspirera till samtal om egna erfarenheter och tankar, för att få inblick i andra barns situation och skapa empati och förståelse. Välj utifrån barnens intressen eller vad som är angeläget i stunden på förskolan. Använd dokumentärerna som inspiration i ett temaarbete t ex om djur, känslor eller hållbar utveckling.

 

Arbeta vidare: Prata om sådant som sker hemma t ex att om få ett syskon, hjälpa till med middagen eller om husdjur. Barnen får berätta om något de gjort för allra första gången, som att besöka tandläkaren eller gå till logopeden.

Stäng

KARAKTÄRER i Tripp, Trapp, Träd

Tripp och Trapp

Upptäck och utforska tillsammans med Tripp och Trapp! Tripp och Trapp är två ekollon som följer med när man utforskar miljöerna som finns i appen. Tripp och Trapp är problemlösare. Varje tv-program startar med hur de ska ta sig över sjön och upp i Träd. Finns det flera sätt?

Klicka på "Visa mer" för att nå Arbeta vidare.

Video

Tripp och Trapp bor uppe i trädkronan.

Tripp och Trapp – koppling till Lpfö18

• Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
• Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

Visa mindre

Arbeta vidare: Använd ekollonen Tripp och Trapp som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön runt förskolan. Hur påverkar årstiderna naturen? Leta och samla löv, frön, nötter och annat spännande. Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.

Stäng

Ben Rangel

Ben Rangel är ett problemlösande, känslosamt skelett. Han gör barnen medvetna om vilka olika sorters känslor, mat, teknik, djur och kroppsdelar det finns. Han gör också barnen delaktiga när de gissar och löser kluriga problem, t ex kring källsortering eller att välja kläder efter väder.

 

Klicka på "Visa mer" för att nå Arbeta i appen.

Video

Ben Rangels program finns i Bion, på Träds vänstra sida.

Ben Rangel – koppling till Lpfö18

• Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
• Få förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
• Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Visa mindre

Arbeta i appen: Låt programmen bli hörförståelseövningar. Använd programmen i syfte att skapa egna gissningslekar. Pausa programmet och fråga barnen vad de tror finns i lådan. Eller använd programmen som underlag för samtal. Vilka känslor finns det? Hur påverkar de olika känslorna mig och andra personer?

Ben Rangel finns även som radioavsnitt där han gissar om både djur och känslor.

Stäng

Råtta

Rör på dig och smyg runt precis som Råtta. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå. I programmen med Råtta och Ben Rangel kan man samtala kring hur man löser konflikter.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Råttas program finns i Bion, på Träds vänstra sida.

Råtta – koppling till Lpfö18

• Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
• Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter (...).

Visa mindre

Arbeta i appen: Titta på programmen och inspireras av Råttas rörelser. Låt barnen bygga rum och miljöer i fantasin och smyga runt i rörelse precis som Råtta gör. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå.

Arbeta vidare:

· Råtta och Ben Rangel är osams. Hur kan man hantera bråk och konflikter? Råtta och Ben Rangels konflikter ger möjlighet att samtala och komma på lösningar på hur man kan samarbeta och hur man kan göra för att förstå varandra bättre. Samspelet mellan Råtta och Ben Rangel ger möjlighet att reflektera över och leva sig in i hur andra tänker och agerar.

· Lyft också gärna språket i programmen, till exempel prepositioner, när i samtalen om vad ni ser.

Stäng

Härm-Elin

Härma dansen! Härm-Elin är en kaxig och dansant hermelin. Hon sätter igång barnens rörelseglädje. Hennes danser gestaltar såväl olika känslor som olika djur. Se mer i inspirationsfilmen.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

· arbeta vidare

Video

Man hittar Härm-Elin i Bion, på Träds vänstra sida.

Härm-Elin – koppling till Lpfö18

• Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Visa mindre

Aktuella begrepp: trött, hungrig, arg, blyg, rädd, stolt, glad, ledsen, frysa, inte vilja, ont, orättvisa, fågel, elefant, groda, katt, ko, myra, orm

Arbeta i appen: Använd dansprogrammen som underlag för rörelse, dans och rytmik. Arbeta själva fram en enkel form av analog programmering. Skapa egen koreografi med hjälp av symboler och tecken som representerar olika rörelser.

Arbeta vidare: Lyft också gärna Härm-Elins känslodanser utifrån den språkliga aspekten genom att prata om motsatser till känslorna.

Stäng

Kol-Erik

Rimma, sjung och dansa med Kol-Erik! Kol-Erik är den coola koltrasten i Tripp, Trapp, Träd. Han älskar att leka med språket och uppmuntrar barnen till gemensam sång.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta vidare

Video

Kol-Erik bor i Bion, på Träds vänstra sida.

Kol-Erik – koppling till Lpfö18

• Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (...).

Visa mindre

Aktuella begrepp: leka med språket, rimma

Arbeta vidare:

· Använd Kol-Erik som inspiration för att arbeta med rim och ramsor om stora och små saker i barnens intresse och närhet. Se mer i inspirationsfilmen.

· Experimentera med språket genom att undersöka ord och ljud. Vilka ord rimmar och vilka rimmar inte? Välj ut fyra ord där ett inte rimmar. Vilket ska bort?

Stäng

Elke Ekorre

Räkna och sjung! Elke Ekorre är ytterligare en karaktär som tycker om att rimma. Hon är dessutom en hejare på matematik och i synnerhet på att räkna. Hon kan till och med räkna baklänges medan hon sjunger.

Klicka på "Visa mer" för att nå:

· aktuella begrepp

· arbeta i appen

Video

Elke Ekorre bor i Bion, på Träds vänstra sida.

Elke Ekorre – koppling till Lpfö18

• Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (...).
• Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
• Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Visa mindre

Aktuella begrepp: sång, rimma, räkneövning

Arbeta i appen: Utgå gärna från inslagen med Elke Ekorre också för att lyfta hur programmen är filmade. Det kan leda till källkritiska diskussioner om hur man kan manipulera med bilder.

Stäng

Tematiskt arbete i förskolan

Video

Tematiska arbetssätt

Temaarbete

Mediatyperna är indelade i olika teman. Dessa finns i trädkronan hos Ugglan och Sångfågeln. De finns även i Bion och går där att sortera på teman genom att klicka längst ner till höger. Programmen finns kopplade till flera olika teman samt teckenspråkstolkning och lätt svenska.

Tematiskt arbetssätt – koppling till Lpfö18

Från Lpfö18 om en likvärdig utbildning
”Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.”

Från LpFö18 Om omsorg, utveckling och lärande
”Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”

Från Lpfö18 om hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”

Visa mindre

Temaarbete i förskolan ger lärandet en helhetsbild och mångsidighet; att leka, lära, utforska och skapa i ett sammanhang.

 

1. Formulera ett årshjul för att ge överblick åt årets alla aktiviteter. Vilka teman passar att upptäcka och undersöka i Tripp, Trapp, Träd-världen parallellt med utflykter och studiebesök, i naturen eller fantasin?

2. Rama in det tematiska området i uppdrag. Vad ska upptäckas och undersökas, och i vilket syfte?

3. Planera utifrån syftet. Det centrala är barnens erfarenhet och intresse. Förbered aktiviteter där alla sinnen blir verktyg till upplevelser. Låt barnen interagera med den digitala miljön och andra miljöer.

4. I upplevelsebaserat lärande kan det finnas en fördel att utgå från den digitala världen och därefter göra temat levande i samma miljö på nytt ställe, till exempel i en skog eller vid en sjö. Tripp, Trapp, Träd-världen kan ge den förförståelse eller nyfikenhet som behövs för en likartad utgångspunkt för alla barn. Fortsätt gärna det lärande samtalet efter utflykten för att visa på detaljer och exempel i världen där Tripp, Trapp och Träd håller till.

Variera aktiviteterna genom att planera för såväl styrda som fria sådana. Låt barnen upptäcka på egen hand, i egen takt, och med samtalet som grund. I appen varieras arbetssätten per automatik, med tittande, lyssnande, interaktion, sång och skapande.

Barnens delaktighet är central för intresse och motivation. Ta därför gärna med barnen i planeringen eller var lyhörd för leken och vad de bearbetar i den. Överraska gärna barnen under upptäckandets gång för att hålla spänningen uppe och ladda innehållet med förväntan.

 

Tema: Hållbart 

Tema Hållbart har en egen symbol bland mediaklippen i appen, jordklotssymbolen. Här samlas klipp som inkluderar de tre perspektiven inom hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk.  Eftersom hållbar utveckling är ett brett ämnesområde går det givetvis att hitta användbart material även under andra teman i appen. Klippen med karaktärerna Råtta och Härm-Elin kan användas för att jobba med hållbarhet kring hälsa, motorik och rörelse. Flera av appens interaktiva aktiviteter kan också användas i ett tema kring hållbar utveckling t ex Pekboken och Memory där eget material kan skapas. Utforska kretslopp och ekologiska samband med väder- och årstidsfunktionerna eller biologisk mångfald med de magiska småkrypen. 

Förslag på samtalsfrågor: När använder du vatten? Varför sorterar vi sopor? Vad händer i en kompost? Var kommer mat ifrån från början? Hur kan vi hjälpa varandra för att må bra? 

 

Tema: Trafik 

Förslag på samtalsfrågor: Hur kommer du till förskolan; med bil, buss, promenad eller cykel? Behöver ni gå över någon gata? Varför är det bra med reflexer när det är mörkt?  

 

Tema: Första gången 

Förslag på samtalsfrågor: Hur känns det att göra något för första gången? Berätta om första gången du gick till tandläkaren, slutade med napp eller klippte håret. 

 

Tema: Mat 

Förslag på samtalsfrågor: Brukar du hjälpa till att laga mat? Vad gör du då? Vad tycker du om att baka? Var kommer maten ifrån från början, t ex äpplen, mjölk och ägg. 

 

Tema: Årstider 

Förslag på samtalsfrågor: Hur märks årstiderna?  Vad kan du göra när det är sommar/vinter? Vilka kläder passar till olika årstider? 

 

Tema: Här är jag

Förslag på samtalsfrågor: Vilka bor hemma hos dig? Har du en favoritsak, vilken? Vilken är den godaste maten som du har ätit?

 

Tema: Uppfinningar

Förslag på samtalsfrågor: Hur kan en uppfinning se ut? Vad finns det för uppfinningar på förskolan? Vilka nya uppfinningar behövs, tycker du?

 

Tema: Kroppen ­­­­­­­­­­­­­

Förslag på samtalsfrågor: Vilka rörelser kan du göra med din kropp? Hur känns det att växa? Vad händer i kroppen när du växer?

 

Tema: Rutiner

Förslag på samtalsfrågor: Vad brukar du göra en vanlig morgon hemma? Vad gör du när du går hem från förskolan? Vad brukar du göra på kvällen när du ska sova?

 

Tema: Känslor ­­­­­­­­­­­­­

Förslag på samtalsfrågor: Vilka glada känslor finns det? Berätta om dem. Vad brukar du göra när du är ledsen? Vilka känslor tror du att djur kan ha?

 

Tema: Djur

Förslag på samtalsfrågor: Har du ett favoritdjur, vilket? Var sover djur som bor i naturen? Hur pratar djur med varandra?

 

Tema: Matematik

Förslag på samtalsfrågor: Hur många rutiga och randiga klädesplagg har du på dig idag? Leta upp en stor låda. Testa att sitta på, i och under den. Lyft också uttrycken långt och kort genom att låta barnen hoppa.

Stäng

Teckenspråkstolkat och Lätt svenska (Mer känslor)

Bild

Teckenspråkstolkat

Teckenspråkstolkat

Det finns tolv teckenspråkstolkade program som vänder sig till döva och hörselskadade barn.

I dokumentärerna får vi följa barn som gör något för första gången. Barnen i programmen tecknar själva teckenspråket.

Teckenspråkstolkat – koppling till Lpfö18

· Utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

Visa mindre

Tripp Trapp Träd säsong 1 teckenspråkstolkat vänder sig till döva och hörselskadade barn i förskolan. I programmen finns en dokumentärdel på teckenspråk där vi får följa barn där de gör något för första gången; ”Levi lär sig cykla”, ”Enya går och klipper sig hos frisören”. De dokumentära inslagen på teckenspråk är dubbade så att programmen även är tillgängliga för hörande barn.

Det övriga innehållet i programmet med koltrasten Kol-Erik och godnattsagorna är teckenspråkstolkat.

Stäng

Bild

Lätt svenska

Lätt svenska

Tripp, Trapp, Träds radio- och tv-magasin på lättare svenska syftar till att inkludera alla barn oavsett var man befinner sig i den språkliga utvecklingen. I programmen finns en tydlig röd tråd som innebär mer repetition och igenkänning, återkommande ord och begrepp, samt ett långsammare tempo.

Lätt svenska – koppling till Lpfö18

· Uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.

Visa mindre

Programmen har teman som skapar igenkänning. Beroende på var i språkutvecklingen barnen befinner sig kan förförståelse inför tittandet och lyssnandet vara lämpligt, som att prata om programmens innehåll och lyfta nya ord och begrepp. Pausa programmen, vid behov, för att samtala om det som sker. Titta också gärna flera gånger på samma program för att uppnå djupare förståelse.

Arbeta vidare: Förslag på samtalsfrågor: Vad gör du när du fryser? Hur känns det att vara trött? Berätta om en gång när du slog dig!

Stäng

Intervjuer med pedagoger och forskare

Video

Intervju Markus Bergenord

Markus Bergenord, digitalista på en förskola i Stockholm, poängterar att digitala verktyg ska ses som ett verktyg bland många andra verktyg som finns i förskolan.

Video

Intervju Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, universitetslektor, Stockholms Universitet, forskar om digitala lärmiljöer. Hon menar att förskolan nu på allvar måste designa för lärande med stöd av digitala verktyg.

Video

Intervju Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, universitetslektor, Stockholms Universitet, har forskat om lärplattor i förskolan i projektet ”Plattan i mattan”. Enligt henne kan Tripp, Trapp, Träd-appen bli en utgångspunkt för barns estetiska uttryck, deras lekar och deras utforskande i naturen.

Video

Intervju Mahroo Khoourosavi

Mahroo Khoourosavi, förskollärare, Mölndal, har jobbat med flerspråkighet under många år på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Hon har bland annat utnyttjat digitala verktyg, t.ex. olika typer av appar, för att främja flerspråkighet.

Teknisk information

· Tripp, Trapp, Träd appen är anpassad för lärplatta (Android och IOS). Fokus är multitouch, att många fingrar kan agera på plattan samtidigt.

· Internetuppkoppling behövs för att titta och lyssna på program och klipp. Övriga funktioner fungerar i offlineläge.

· Funktionen Pekboken och Memory kräver tillgång till lärplattans kamera och mikrofon. Detta görs under Inställningar.

· Integritet och lagring av data: Appen sparar inte någon personlig data. Bilder och ljud sparas endast lokalt på lärplattan.

Här kan du läsa Integritetspolicy tillhörande Tripp, Trapp, Träd.

Här kan du ladda ned appen för iOS

Här kan du ladda ned appen för Android