Tripp, Trapp, Träd – en handledning

En app för förskolan

Appen Tripp, Trapp, Träd är ett digitalt verktyg för förskolan och riktar sig till 3–5 åringar. Appen utgår från förskolans läroplan och är utvecklad i samarbete med forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.  

 

Tripp, Trapp, Träd är en egen värld att utforska, leka och interagera med.  I appen finns alla Tripp, Trapp, Träds radio och tv-program samlade med sagor, sånger, ramsor och barndokumentärer. Det går även att producera eget innehåll med kamera och ljudinspelningar. Appen inspirerar till samarbete bl.a. genom att flera användare kan klicka och svajpa på skärmen samtidigt. 

Syftet med Tripp, Trapp, Träd-appen är att bidra till: 

·          språkutveckling 

·          ökad begreppsförståelse 

·          ökad lust att utforska, uppleva och skapa tillsammans 

·          ökad kommunikation och interaktion 

·          stärkt digital kompetens  

·          ökad förmåga till lyssning och koncentration 

I handledningen beskrivs appens olika funktioner i text och med korta filmklipp; vad spelplatsen innehåller, hur den fungerar och det pedagogiska syftet. Till varje funktion finns också förslag hur innehållet kan användas i förskolan. Sist i guiden finns fyra intervjuer med pedagoger och forskare om digitala verktyg i förskolan.

För frågor och synpunkter, skicka e-post till kundtjanst@ur.se.


Här kan du läsa Integritetspolicy tillhörande Tripp Trapp Träd

 

Här kan du ladda ned appen för iOS

Här kan du ladda ned appen för Android 

Bild

Ekollonen Tripp och Trapp

Inspiration, pedagogiska syften och funktioner i appen

Video

Tripp och Trapp

Upptäck! Uppe i Träd bor ekollonen Tripp och Trapp. Tillsammans med dem kan vi utforska appens miljöer.

Tripp och Trapp

Pedagogiska syften: utforskande, lek, samarbete, samtal om t.ex. naturvetenskap. 

 

Inspiration: Använd ekollonen Tripp och Trapp som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön runt förskolan.  Samla löv, frön, nötter och annat spännande som ni letar upp.  Hur påverkar årstiderna naturen? Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.  

Video

Himlen i Tripp, Trapp, Träd

Bestäm årstid och väder! På himlen kan vi experimentera med dag och natt, och med regn, vind och sol. Klicka på skylten för att uppleva de olika årstiderna.

Väder

Pedagogiska syften: utforskande, naturvetenskap, begreppsstärkande, samarbete. 

 

Inspiration: Använd funktionen för ett projekt om årstider och väder. Undersök solen och molnen på himlen och se vad som händer i Tripp, Trapp, Träd-världen. Följ det riktiga vädret och årstiden utomhus. Jobba med ord och begrepp som är kopplade till väder: varmt, kallt, snö, tö, regna, dugga, stövlar, regnbyxor, vantar m.fl. Eller använd himlen som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt projekt om rymden eller om dygnet. Var är månen och stjärnorna på dagen? Var tar solen vägen på natten? Forska vidare om jorden och planeterna. Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.  

Video

Trädet stam och bladverk

Spela! På Träds stam och blad kan vi skapa toner, ljud och rytmer. Det går också att ruska löv från Träds krona.

Träd

Pedagogiska syften: utforskande, lek, samarbete, samtal, skapa musik, lyssning 

 

Inspiration:  Experimentera med ljud och rytmer genom att trumma, svajpa och testa vilka ljud som skapas av olika rörelser på trädets olika delar. Och undersök även vilka ljud som låter i Träd när det är natt i appen.  Använd Träd som inspiration att utforska träden i runt förskolan. Vilka träd kan ni hitta? Hur ser löven ut? Vad händer med träden under olika årstiderna? Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.

Video

Tänk till-kanalen på Youtube

Lyssna! I ugglan finns Tripp, Trapp, Träds alla radioprogram. Programmen är indelade i teman och innehåller barnintervjuer, specialskrivna låtar och sagor.

Ugglan

Pedagogiska syften: språkutvecklande, begreppsstärkande, identifikation, litteraturintroduktion, sång, träna förmåga att lyssna och reflektera. 

 

Inspiration: Använd radioprogrammen för att väcka intresse, fantasi och igenkänning och för att inspirera till samtal och diskussioner. Programmen innehåller ämnen som är lätta att känna igen sig i för målgruppen t.ex. att få ett nytt syskon, att klä på sej själv, om saker som känns orättvisa och om stress i vardagen. Ett tips är att lägga undan appen under lyssningen på programmen så fokus blir på ljudet.    

Video

Rödhaken

Sjung! I rödhaken finns låtarna från Tripp, Trapp, Träds alla radioprogram.

Rödhaken

Pedagogiska syften: språkutvecklande, begreppsstärkande, sång, rörelse, träna lyssning  

 

Inspiration: Använd mattesångerna för att träna matematiska begrepp. Här finns sånger om mönster, sortering och geometriska figurer. Använd känslosångerna för att starta samtal om känslor. Vilken känsla har Ben Rangel när han sjunger Imse Vimse spindel? Lyssna och gissa. Använd sångerna under t.ex. "En dag" för att träna vardagsrutiner. Hitta gärna på egna rörelser till låtarna.

Video

Karaktärerna i Holken

Rimma, sjung och dansa! I holken bor Kol-Erik som rimmar, Härm-Elin som dansar, Elke Ekorre som räknar baklänges och Råtta som smyger omkring eller löser konflikter.

Holken

Pedagogiska syften: språkutvecklande, begreppsstärkande, sång, rytm, motorik och matematik  

 

Inspiration: Använd karaktären Kol-Erik som inspiration att arbeta med rim och ramsor. Ni kan t.ex. skapa egna rim om stora och små saker. Testa att arbeta med en enkel form av analog programmering utifrån Härm Elins danser, genom att skapa en egen koreografi med hjälp av symboler och tecken som representerar olika rörelser.

 

Eller utgå från inslagen med Elke Ekorre för att diskutera hur man kan manipulera med bilder. Prata om hur det är filmat och testa själva greenscreentekniken. Det finns enkla appar att ladda ner gratis. Med Råtta kan ni träna olika rörelser som är anpassade till förskolebarnets motoriska nivå och få inspiration att bygga egna ljud-hinderbanor. T ex härma Råttas hopp, eller när hon kryper och står på tå.

Video

Pekboken

Skapa med bilder och ljud! I pekboken kan vi experimentera med egna fotografier och ljudinspelningar.

Pekboken

Pedagogiska syften: medskapande, stärka digital kompetens, begreppsstärkande, språkutvecklande.  

 

Inspiration: Använd pekboken för att individanpassa språkinlärning och stärka modersmål. Här kan barn enkelt ta egna bilder och spela in ljud, ord eller meningar. Barnen kan dokumentera, skapa sagor och dramatiseringar. Pekboken kan användas av pedagoger för dokumentation av olika projekt eller ett personligt album för varje barn. Funktionen kan också användas för att ta ett interaktivt gruppfoto där alla kan presentera sej. Det är fantasin sätter gränsen för pekbokens användningsområden i förskolan.  

Video

Bion

Titta! I bion finns Tripp, Trapp, Träds alla tv-program. Programmen är indelade i teman och innehåller problemlösning, musik, dans och rim, barndokumentärer och sagor.

TV-program

Pedagogiska syften: begreppsstärkande, språkutvecklande, identifikation, samtal, litteraturintroduktion. 

 

Inspiration:  Använd programmens olika delar och möjligheten att pausa och titta igen utifrån barnens intresse t.ex.vid Tripp och Trapps återkommande utmaningar att ta sig över sjön och upp i Träd. Använd dokumentärerna för att ge igenkänning och inspirera till samtal om barnens egna erfarenheter, tankar och förväntningar.  Sagorna kan användas för att väcka barnens fantasi och berättarlust. Vad hände egentligen? Och vad händer sen?  

Video

Ben Rangel

Klura! I bion hittar vi filmklipp med skelettet Ben Rangel som behöver hjälp med att lösa problem.

Ben Rangel

Pedagogiska syften: problemlösning, samtal, delaktighet, språkutvecklande, begreppsstärkande,  

 

Inspiration:  Klippen är indelade i olika teman. Använd dem för att prata om känslor. Vilka olika känslor finns? Och hur påverkar de mig och andra? Använd Ben Rangels filmklipp om mat för träna begrepp på olika språk. Ta inspiration från Ben Rangel för att göra egna kokböcker på olika språk i pekboksfunktionen.

Video

Magiska småkryp

Trolla! Vid Träds fot kan vi skapa småkryp genom att bl a forma enkla geometriska figurer på lärplattan.

Magiska småkryp

Pedagogiska syften: utforskande, lek, naturvetenskap, matematik, begreppsstärkande, samarbete. 

 

Inspiration: Använd de magiska småkrypen för att jobba med begrepps- och språkutvecklande. Här finns möjlighet att jobba med färger, former, storlek, antal mm.  De magiska krypen kan också användas för att jobba med källkritik. Vilka djur finns egentligen på riktigt?  Undersök och samtala. Titta i böcker, sök i appar, gå ut och leta efter djuren i närheten av förskolan.  Dokumentera, skapa och samtala utifrån barnens intresse. 

Video

Kalejdoskopet

Lek med mönster eller skratta åt din egen spegelbild! Här kan vi både skapa ett eget kalejdoskop och förvränga våra ansikten.

Kalejdoskopet

Pedagogiska syften: Utforskande, lek, samarbete, stärka digital kompetens, bearbeta uttryck.

 

Inspiration: Se hur allt förvrängs i Skrattspegeln och diskutera självbild och reflektion. Med Trollstavens hjälp tar du dig till Kalejdoskopet.

 

Projicera kalejdoskopet på storskärm och skapa ett magiskt rum.  Experimentera med bilden. Vänd kamerans objektiv mot era ansikten eller från er. Vad händer när ni rör på lärplattan eller när den är still? Undersök ljudet när ni svajpar  snabbt eller långsamt på skärmen. Ta en skärmdump av bilden. Skriv ut och träna finmotorik. Följ mönstren med fingrar eller penna. 

Video

Sjön och stranden

Undersök! Här kan vi leta småkryp under stenar, spela på vattnet, blommorna och cykeln. Om sjön sinar kan vi fylla den med nytt regnvatten.

Sjön och stranden

Pedagogiska syften: utforskande, lek, skapa musik, naturvetenskap 

 

Inspiration: Använd sjön och stranden som inspiration till ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön. Leta och undersök vilka insekter, maskar och andra småkryp som finns under stenar och löv på förskolans gård eller i närheten. Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse. Använd funktionen sjön som utgångspunkt för att jobba med vattnets kretslopp, vad händer med sjön i appen när solen skiner och när det regnar? Vad händer när man byter årstid? Gör egna undersökningar.  

Intervjuer med pedagoger och forskare

Video

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, universitetslektor, Stockholms Universitet, forskar om digitala lärmiljöer. Hon menar att förskolan nu på allvar måste designa för lärande med stöd av digitala verktyg.

Video

Markus Bergenord

Markus Bergenord, digitalista på en förskola i Stockholm, poängterar att digitala verktyg ska ses som ett verktyg bland många andra verktyg som finns i förskolan.

Video

Mahroo Khousravi

Mahroo Khoourosavi, förskollärare, Mölndal, har jobbat med flerspråkighet under många år på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Hon har bland annat utnyttjat digitala verktyg, t.ex. olika typer av appar, för att främja flerspråkighet.

Video

Tänk till-kanalen på Youtube

Susanne Kjällander, universitetslektor, Stockholms Universitet, har forskat om lärplattor i förskolan i projektet ”Plattan i mattan”. Enligt henne kan Tripp, Trapp, Träd-appen bli en utgångspunkt för barns estetiska uttryck, deras lekar och deras utforskande i naturen.

Teknisk information

·          Tripp, Trapp, Träd appen är anpassad för lärplatta (Android och iOS). Fokus är multitouch, d.v.s. att många fingrar kan agera på plattan samtidigt.   

 

·          Internetuppkoppling behövs för att titta och lyssna på program och klipp. Övriga funktioner fungerar i offline-läge.  

 

·          Funktionerna Pekboken och Memory kräver tillgång till lärplattans kamera och mikrofon, detta görs vid installation av appen eller senare under Inställningar.  

 

·          Integritet och lagring av data: UR sparar ingen personlig data, bilder och ljud sparas endast på den lokala läsplattan.