Utforska, upplev och skapa

Tripp, Trapp, Träd-appen är ett pedagogiskt verktyg som utgår från förskolans läroplan Lpfö18. Appen är utvecklad i samarbete med forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.

Utforska en värld som är språkutvecklande, begreppsstärkande och inspirerar till lärande lek, i och utanför appen!

Ladda ner appen

Så använder du appen

 • Pekboken
  Skapa med ljud, bilder och begrepp.
 • Projicera fantastiska miljöer
  Visa upp miljöer som inspirerar till lek.
 • Memory
  Skapa ett eget memory-spel med foton och ljud.
 • Titta och lyssna
  Bion är fylld med sagor, sånger och program att titta på.
 • Utforska väder och årstider
  Experimentera med solen, månen och vädret på himlen.
 • Magiska småkryp
  Forma enkla geometriska former med fingret eller tryck på skärmen.

Utforska appen

Vanliga frågor och svar

Tripp, Trapp, Träd är ett pedagogiskt verktyg för förskolan som utgår från läroplanen, med syfte att främja barns engagemang och lust att lära.

Tripp, Trapp, Träd-appen är anpassad för lärplatta (Android och iOS). Tack vare multitouch kan många fingrar kan agera på plattan samtidigt.  

Appen funkar även på mobiltelefon.

Anslut lärplatta eller mobiltelefon till en projektor och högtalare och skapa gemensamma upplevelser.

Ja, internetuppkoppling behövs endast för att titta och lyssna på program och projektioner. Övriga funktioner fungerar utan tillgång till internet.

Nej, endast funktionerna Pekboken, Memory och Skrattspegeln/Kalejdoskopet kräver tillgång till lärplattans kamera och mikrofon. Detta görs under Inställningar.  

Övriga delar av appen fungerar oavsett tillgång till kamera och mikrofon.

Nej, appen sparar inte någon personlig data. Bilder och ljud sparas endast lokalt på lärplattan. Här kan du läsa Integritetspolicy tillhörande Tripp, Trapp, Träd-appen.  

Ja, appen uppmuntrar till samarbete tack vare multipekskärmen där flera personer kan vara aktiva runt lärplattan samtidigt.

Intervjuer med pedagoger och forskare

Appen är utvecklad i samarbete med experter och forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.

Lpfö18 och vad digital kompetens kan innebära i verksamheten

Intervju med Susanne Kjällander, universitetslektor/docent vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. 2021.   

Forskning och diskussionen kring digitalt användande i förskolan

Intervju med Susanne Kjällander, universitetslektor/docent vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. 2021.

Rörlig bild i förskolan utifrån dokumentära filmer

Sarah Wolf Näsström, utvecklingsledare förskolorna i Strängnäs kommun. 2021.

Arbeta språkstärkande med ljud och rörlig bild

Sarah Wolf Näsström, utvecklingsledare förskolorna i Strängnäs kommun. 2021.

Vikten av att upptäcka och samarbeta

Markus Bergenord, digitalista, som poängterar att digitala verktyg ska ses som ett verktyg bland många andra verktyg som finns i förskolan.

Digitala verktyg för att främja flerspråkighet

Mahroo Khousravi, förskollärare, Mölndal, har jobbat med flerspråkighet under många år på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Hon har bland annat utnyttjat digitala verktyg, t.ex. olika typer av appar, för att främja flerspråkighet.

Forskning om lärplattor i förskolan

Susanne Kjällander, universitetslektor, Stockholms Universitet, har forskat om lärplattor i förskolan i projektet ”Plattan i mattan”. Enligt henne kan Tripp, Trapp, Träd-appen bli en utgångspunkt för barns estetiska uttryck, deras lekar och deras utforskande i naturen.


Appen är producerad av UR tillsammans med ustwo AB.

Stort tack till Susanne Kjällander, fil.dr i didaktik och till Markus Bergenord, digitalista. Tack till barn och pedagoger på förskolan Nova i Botkyrka och på förskolan Ringblomman m.fl. i Upplands Väsby för samverkan genom hela projektet, från koncept till test. Vi vill också tacka Sandra Lewinsson och Ulrika Jonson, samt Ulla-Karin Lundgren och övriga pedagoger och barn som varit med och testat appen, bl.a. i Halmstad, Uppsala och Piteå.