Alex Dogboy av Monica Zak

Alex Dogboy – en berättelse om överlevnad och vänskap

I en värld där barns röster sällan hörs, ger Monica Zaks ”Alex Dogboy” en gripande inblick i en verklighet om utanförskap, fattigdom, droger och kriminalitet.

Boken ”Alex Dogboy”, finns nu tillgänglig som en dramatiserad uppläsning på UR Play. Det är inte bara en berättelse utan också ett fönster in i en ofta dold värld. Den berättar om Alex, en pojke som måste växa upp på gatorna i Tegucigalpa, Honduras.

Alexs liv förändras dramatiskt när han överges av sina föräldrar. Först bor han hos sin moster, men missnöjet och längtan efter frihet driver honom till att rymma. Det han finner är dock en värld full av faror och en ständig kamp för överlevnad. På gatorna, bland kyla och hunger, börjar Alexs sökande efter tillhörighet och kärlek.

En gripande skildring om Alex Dogboy

Ett avgörande ögonblick i Alexs liv inträffar på stadens största soptipp. Det är här han finner en övergiven hundvalp i en kartong, en varelse lika ensam och bortglömd som han själv. Denna hund, som Alex döper till Emmy, blir mer än bara ett husdjur; den blir en följeslagare, en vän i ensamheten. Det är också här Alex får smeknamnet Dogboy.

– Min ambition har varit att skapa en spännande lyssningsupplevelse. ”Alex Dogboy” är en bok som många elever läser i skolan, ofta i årskurs 6–7. Jag hoppas att uppläsningen blir ett bra komplement till läsningen i klassrummet, säger Lotta Olin, producent på UR.

”Alex Dogboy” är en gripande skildring baserad på verkliga händelser och personer. Författaren Monica Zak inspirerades att skriva boken efter ett möte med Nahin, den verkliga pojken, under en reportageresa i Honduras. Zak berättar om detta möte och sitt arbete med boken i en exklusiv intervju som finns tillgänglig på UR Play.

Författaren Monica Zak, Foto: UR

Språkstärkande uppläsning

Berättelsen fungerar som en gemensam utgångspunkt för att inleda samtal om verkliga problem och dilemman som berör samhällsfrågor, vilka annars kan vara svåra att närma sig. Innehållet i ”Alex Dogboy” berör frågor om utanförskap, fattigdom, droger och kriminalitet. Dessutom fungerar berättelsen som en utgångspunkt för diskussioner om svåra samhällsfrågor som elever möter i vardagen.

– Jag hoppas att uppläsningen ska ge elever möjlighet att sugas in i historien om Alex Dogboy. Boken innehåller många teman; från utanförskap och fattigdom till längtan och kärlek. Min förhoppning är att uppläsningen väcker känslor och engagemang som i sin tur kan sätta i gång egna tankar och samtal hos de som lyssnar, säger Lotta Olin, producent på UR.

Bokens betydelse sträcker sig långt utöver dess sidor. Den har blivit en välkänd och uppskattad resurs bland lärare, särskilt i mellanstadiet. Dess syfte är inte bara att underhålla, utan även att fungera som ett pedagogiskt verktyg. Uppläsningen syftar till att stärka språkkunskaper, att träna läs- och hörförståelse och på så sätt bidra till att skapa läslust. Den är också kunskapsbärande i ämnen som SO, svenska och svenska som andra språk.

Lyssna på historien om Alex Dogboy!

Fler artiklar