kortfilmsklubben

Kortfilmsklubben lyfter nationella minoritetsspråk  

UR:s serie Kortfilmsklubben erbjuder en mångfald av berättelser på nationella minoritetsspråk. Genom kortfilmer på de olika språken utforskas livets alla nyanser, från vardagliga ögonblick till djupare teman som kärlek, konflikter och rättvisa.

Tanken bakom kortfilmsklubben sträcker sig bortom enbart språkundervisning. De fungerar som portaler till olika kulturer och perspektiv, och genom att beröra teman som livet, döden, kärlek och konflikter skapar de en bro mellan olika människors erfarenheter och världsuppfattningar. Dessutom inkluderar de ämnen som sex och rättvisa, vilket ger möjlighet till djupare diskussioner och reflektioner i klassrummet. 

På samma sätt lyfter Glöd, kortfilmer från Svenska Filminstitutet, fram berättelser på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Genom att erbjuda en variation av historier, från det poetiska till det vardagligt absurda, strävar Glöd efter att spegla livet och tillvaron ur olika perspektiv. Därigenom ges publiken möjlighet att ta del av berättande på nationella minoritetsspråk och utforska och förstå olika kulturella uttryckssätt på ett unikt sätt. 

Kortfilmsklubben på UR Play

Sire och den sista sommaren

Kortfilmsklubben – Samiska

Någonstans i fjällvärlden, år 1916, följer vi Sire Marainen. Sire är 35 år och gravid då hon får giftstruma. Vi är med och får se hur stor den lilla världen kan vara. Hur rik den är på känslor, ljud, lukter och minnen. För att hantera sin situation måste Sire fokusera på de små detaljerna. Sire påminner oss om livet, inte om döden.

Sintti

Kortfilmsklubben – Finska

Iiris bor med sin ensamstående mamma Saara som har det lite stökigt i livet just nu: svårt att få tillräckligt med timmar på jobbet, dåligt med pengar, en syster som är sjuk – och en ny pojkvän som hon inte vet om han är den rätte. 

Ett enda brev från mor

Kortfilmsklubben – Meänkieli

Filmen är en personlig familjeberättelse om en del av Jennie Linds tornedalska arv. Filmen berör längtan, saknad, förluster och minnen kopplat till vår samtid.

Som en dotter

Kortfilmsklubben – Jiddisch

Handlingen bygger på en sann historia. Ett möte mellan två personer som delar starka minnen. En fiktiv känslofylld film där både svenska och jiddisch talas. 

Glödhet

Glöd – Romani

Anna, Timimie och Alecio träffas i skogen och samtalar om språk, identitet och sexualitet. Dialogen växlar mellan romani, samiska och svenska. Filmen är en del i Svenska Filminstitutets projekt Glöd, tio kortfilmer där Sveriges urfolk och nationella minoriteter berättar sina historier.

Fler artiklar