Om Nato för skolan — nya program från UR

Sverige är nu medlem i försvarsalliansen Nato. För att möta ökade behov i undervisningen släpper UR en rad nya program om Nato anpassade för skolan.

Den 7 mars 2024 beslutades det att Sverige går med i försvarsalliansen Nato. Alla tycker inte likadant om att Sverige är med i Nato, och det finns många olika perspektiv på frågan. För att stötta skolan i arbetet med att undervisa om Nato och vad Sveriges medlemskap kan komma att innebära publicerar UR en rad nya program om Nato för skolan. 


UR har ett särskilt uppdrag att stötta skolan, och när Sverige nu går med i Nato ser vi att det kommer finnas ett ökat behov att förklara och undervisa om Nato. Därför har vi satsat på att ta fram nya programproduktioner som är särskilt anpassade för skolan.

– Margaretha Eriksson, programchef på UR

Hjälper elever att diskutera svåra ämnen

Ett oroligt världsläge kan väcka starka känslor och tankar hos barn och unga. Elever kan ha ett behov av att prata om det de ser och hör på nyheterna eller i sociala medier. Här kan UR:s nya program om Nato bidra till ökad kunskap och belysa olika argument och synvinklar på ämnet. Tillsammans med diskussion och reflektion får eleverna möjligheten att analysera en aktuell samhällsfråga ur olika perspektiv, vilket kan skapa en djupare förståelse.

De nya programmen om Nato riktar sig till mellanstadiet och högstadiet. Därtill medföljer även lärarhandledningar med förslag på lektionsupplägg samt begreppslistor, diskussionsfrågor och annat underlag för att använda programmen i undervisningen.

UR:s program om Nato för skolan:

Årskurs 4-6

För årskurs 7–9

Fler artiklar