Läsbubblan

Ny säsong av Läsbubblan! 

Det är återigen dags för ett spännande äventyr genom det svenska språkets labyrinter med den nya säsongen av Läsbubblan! För elever som älskar att utforska språkets nyanser och samtidigt ha roligt så bjuder Läsbubblan på både utmaningar och skratt.

Läsbubblan syftar till att stärka, befästa och berika språket, främst hos elever i årskurs 4-6 med svenska som andraspråk. Programmen lämpar sig för läsutveckling och språkbruk inom svenskundervisningen inför, under eller sammanfattningsvis inom ett arbetsområde.

Syftet med serien är att göra det lättare för barn att närma sig och förstå skönlitterära texter. Denna andra säsong fortsätter att inspirera och utmana elever att utvecklas språkligt. Programledaren Nora Fazel Abdolatiff leder deltagarna genom olika övningar som utmanar både språkutvecklingen och samarbetsförmågan.

I sex avsnitt utmanas eleverna på ett lekfullt sätt att befästa ord och begrepp i det svenska språket. Varje avsnitt har en egen rubrik, men ramarna och strukturen förblir liknande. Genom olika utmaningar som är kopplade till temat ser vi hur tre barn resonerar sig fram till vilka svar de ska välja. Iris, en språkrobot, kan vid behov förtydliga och förklara ord för barnen.

Tips

En tydlig struktur för samtalen behövs. Inledningsvis är det viktigt att du tillsammans med klassen etablerar samtalsregler som sedan repeteras inför varje samtal. Hur ska alla komma till tals? Ska man komma fram till något? Ska gruppen sammanfatta inför andra? Skriv gärna en lista som ni sätter upp i klassrummet, eller skapa en ruta på tavlan med era regler. På så sätt kan enklare hänvisas till och hållas levande. 

Läsbubblan är inte bara ett underhållande program utan också en värdefull resurs för dem som vill förbättra sin svenska och läsförmåga. Den nya säsongen, riktad främst till elever i årskurs 4–6 med svenska som andraspråk, och hoppas kunna fortsätta stärka och berika språket på ett lekfullt sätt. 

Stärk läsningen med UR Play!

Läsbubblan

Säsong 1

Lär dig ord och begrepp i det svenska språket på ett lekfullt sätt. Under olika utmaningar kopplade till teman möter vi tre barn som får resonera sig fram till vilka svar de ska välja. Iris, en språkrobot, kan vid behov förtydliga och förklara ord för barnen. Tanken är att göra det enklare för barn att närma sig och förstå skönlitterära texter. Alla barn ska få chansen att hamna i en läsbubbla! 

Berättelsen är baserad på verkligheten och handlar om pojken Alex, som lever på gatan i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Alex är tio när han börjar ett liv som gatubarn. Vardagen är tuff, farlig och ensam. Men en dag, när han letar skräp på landet största soptipp, förändras hans liv. Alex hittar en hundvalp i en kartong. Uppläsningen syftar till att verka språkstärkande, träna läs- och hörförståelse och bidra till att skapa läslust.

En solig dag lämnar den vita segelbåten S/Y Inez Göteborgs hamn. Ombord finns fem personer, tre ungdomar och två vuxna. Ungdomarnas uppgift är att vlogga om sina upplevelser och väcka uppmärksamhet kring de smältande polarisarna. Några veckor senare hittas båten i ett bedrövligt skick öster om Svalbard. Och på båten är de bara tre personer kvar ombord. Tio år senare bestämmer sig journalisten Rebecka Marklund för att ta reda på sanningen.

På ett slott tar programledaren Jonas Leksell emot tre barn som antagit utmaningen att lösa ett mysterium. För att kunna lösa mysteriet behöver de ledtrådar som de får om de klarar två uppdrag i slottets källare. Uppdragen utgår från läsförståelsestrategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta.

Fler artiklar