Orka pluggas bästa tips och råd om studieteknik

Orka plugga vill hjälpa högstadieelever att klara skolan bättre genom tips och råd om studieteknik, pluggstrategier och goda vanor.

Höstterminen har börjat och det innebär att det är dags att hitta tillbaka till sin studieteknik eller hitta nya studietekniker som passar en själv för att klara av skolarbetet. Orka plugga består av olika korta filmer som bland annat visar läsmetoder, minnesträning och hur betygskriterier ska tolkas. Det finns också personliga pluggtips från både lärare och elever med egen erfarenhet av metoderna.

Programmen är indelade i serier med olika teman. Till varje serie finns ett antal avsnitt som tar upp olika aspekter av just det temat. Alla serier och avsnitt finns numera på både UR Play under kategorin studieteknik och på Youtube.

Fem tips från Orka plugga inför höstterminen

1. Så blir terminen lättare

För att lättare komma igång i början av terminen är det bra att sätta upp mål. Här får du tips på hur du kan tänka kring struktur och planering!

2. Anteckna smart

Anteckningar hjälper dig att minnas det som tas upp på lektionen och det du läser när du pluggar. Här får du lite tips så att du kan pröva dig fram till ett sätt som passar dig.

3. Plugga effektivt

Vill du spara tid och dessutom få bättre resultat? Här kommer sex tips på hur du kan effektivisera ditt pluggande och din inlärning.

4. Förbättra minnet med loci-metoden

Förbättra minnet genom att använda loci-metoden. Metoden kallas ibland även för minnespalats och går ut på att skapa ett mentalt palats där du placerar ut information du vill minnas.

5. Plugga fast det är tråkigt

Ibland kan det vara svårt att komma igång och fokusera när du pluggar något som känns tråkigt eller oviktigt. Här får du lite tips som kan göra det lättare och mer intressant!

Fler artiklar