UR:s program

UR:s program hjälper skolor att stärka demokratin inför EU-valet 

Skolvalet för högstadiet och gymnasiet är igång och hålls i samband med EU-valet. Här har vi samlat våra bästa program om EU för skolan.

Nu börjar skolvalet, en av Sveriges största demokratisatsningar för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Skolvalet arrangeras av MUCF och är öppet för alla högstadie- och gymnasieelever med syfte att öka ungas kunskap och intresse för politik och demokrati. I år arrangeras skolvalet i samband med EU-valet som hålls den 9 juni. 

På UR Play finns ett brett utbud av program om EU för högstadiet och gymnasiet: Faktaserier och program om hur EU bildades, Sveriges roll i EU, och hur beslut som tas i EU påverkar oss i vår vardag – och mycket mer! 

UR:s samlade utbud om EU för skolan

EU i din vardag

Gymnasieskolan och Grundskola 7-9  

Det kan kännas som att EU är långt borta och svårt att påverka. Men EU är en del av Sveriges styre och besluten som fattas där påverkar oss ofta mer än vi tror. Herman och Alegra undersöker på vilket sätt EU påverkar dem i deras vardag. De tar också reda på hur vi här i Sverige kan påverka vad som beslutas i EU.  

Simon och Julias EU-show

Anpassad gymnasieskola

EU kan känns långt borta och svårt att påverka. Men EU är en del av Sveriges styre och besluten som fattas där påverkar oss ofta mer än vi tror. Med en stor portion humor och nyfikenhet undersöker Simon och Julia på vilket sätt EU påverkar dem i deras vardag. De tar också reda på hur vi här i Sverige kan påverka vad som beslutas i EU – och får en chans att provrösta till EU-valet.  

Sverige är ett av medlemsländerna i den Europeiska unionen och därför kan svenska medborgare resa, jobba och handla fritt i stora delar av Europa. Men vad innebär det mer att vara ett EU-land, hur styrs egentligen EU och varför tog det så lång tid innan Sverige valde att gå med? Vi förklarar hur den Europeiska unionen växte fram, hur beslutsprocessen fungerar och hur Sveriges roll i unionen ser ut.  

Fatta EU

Grundskola 7-9  

Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Programledaren Leila Trulsen får i uppdrag att lära sig mer genom att testa olika yrken som är kopplade till EU. Statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur allt hänger ihop.  

Har jag något val? – Valmanipulation i Europa  

Gymnasieskolan och Grundskola 7-9  

Om staters försök att påverka andra länders politiska rörelser och val. Hur har det sett ut historiskt, och i Europa de senaste åren? Riskerar vi i Sverige också att bli utsatta för den här sortens manipulation?  

Perspektiv på världen – Sverige och världen EU

Gymnasieskola, Folkhögskola / Studieförbund, Grundskola 7-9  

Den Europeiska unionen är världens största samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv miljard människor med olika kulturer, seder, politik och språk som ska samsas med varandra. Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke, men vad händer när länder börjar lämna samarbetet?  

Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får också se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör och vilken relation de har till varandra. Det är val till EU-parlamentet var femte år, men vilka är det vi röstar på? Och vad kan de bestämma?  

Fler artiklar