Vi vill minska skrivglappet – ny satsning på ökad skrivförmåga för unga

Idag är det många ungdomar som känner sig osäkra och obekväma när de ska skriva i formella sammanhang. Samtidigt finns det höga förväntningar i samhället på att kunna uttrycka sig i skrift.

Två Novus-undersökningar som UR beställt visar att både arbetsgivare och högskolelärare anser att unga skriver allt sämre. Nära hälften av Sveriges chefer har valt bort unga arbetssökande (18–25 år) på grund av bristande skrivförmåga. Bland lärarna på universitet och högskola bedömer 46 procent av lärarna de unga studenternas skrivförmåga som dålig. Vi har identifierat ett glapp mellan krav och förmåga – ett skrivglapp. Nu satsar vi på att minska skrivglappet genom att hjälpa elever att träna upp sin skrivstyrka. 

Det finns ett sätt att överbrygga skrivglappet; att träna upp sin skrivstyrka. Med start i augusti 2020 gör UR därför en satsning på ökad skrivstyrka för elever på högstadiet. Vi tror att alla kan bli starkare skribenter genom rätt träning, oavsett utgångspunkt. 

Skrivglappets konsekvenser

UR:s satsning har sin bakgrund i att kraven på den skriftliga uttrycksförmågan har ökat både i skola och arbetsliv, samtidigt som förmågan verkar ha sjunkit. Två nya undersökningar visar att många unga inte lever upp till arbetslivets och högskolans förväntningar på att kunna uttrycka sig i skrift. Det blir ett glapp mellan krav och förmåga, ett skrivglapp. Ett glapp som får konsekvenser, både för samhället och för ungas framtida möjligheter. 

Bristande skrivförmåga kan leda till att unga inte får de jobb som de sökt. I UR:s undersökning svarar nära hälften av Sveriges chefer (47%) att de minst en gång valt bort personer i en rekrytering på grund av att den unga sökande har bristande förmåga att uttrycka sig i skrift, trots att den sökande i övrigt motsvarat rekryteringskraven. Undersökningen visar också att skrivande är en relevant förmåga i dagens arbetsliv: 89 procent av cheferna tycker att det är viktigt att unga de anställer kan uttrycka sig i skrift. Men var femte chef (21%) bedömer sina unga medarbetares skrivförmåga som dålig, och 18 procent anser att deras unga medarbetares skrivförmåga inte motsvarar de krav som finns i branschen.   

Bristande skrivförmåga blir även ett problem när unga går vidare till universitets- och högskolestudier. Nästan hälften (46%) av universitets- och högskolelärarna som svarat i undersökningen bedömer deras unga studenters förmåga att uttrycka sig i skrift som generellt dålig. Nästan sju av tio (69%) lärare anser att deras studenters skrivförmåga delvis eller inte alls motsvarar de krav som finns i utbildningen. Bland dem som bedömer unga studenters förmåga att uttrycka sig i skrift som dålig, upplever nästan tre av fyra att studenternas bristande skrivförmåga får konsekvenser för studenterna själva i deras studier. Exempel på det kan vara att studenterna blir underkända på tentor eller får sämre betyg.  

Det här gör UR

Under hösten 2020 satsar vi på att stärka ungas skrivförmåga och på att uppmärksamma att det finns ett glapp mellan krav och förmåga, ett skrivglapp.

Dokumentären Skrivglappet undersöker den minskade skrivförmågan och orsakerna bakom. Vi får möta unga vuxna i arbetslivet och på högskolan som kämpar med skrivandet, och lärare och chefer som ger sin syn på saken.

I serien Skrivutmaningen får eleverna tips för att underlätta skrivprocessen och vi går igenom olika språkligheter som ska hjälpa dem att skriva en funktionell text. Oavsett om det är för att lyckas bättre i skolan eller ge ett bra första intryck i sommarjobbsansökan. 

Med serien Skrivjouren får vanliga skrivproblem tydliga förklaringar. Serien förklarar grundläggande språkligheter, skrivprocesser och texttyper inom det formella skrivandet i skolan. 

Lärlabbet och Lektionstips på minuten tar upp skrivandet i skolan, och hur man som lärare i olika ämnen kan undervisa för att förbättra elevernas skrivförmåga. 

På temasidan Skriv! har UR samlat program och serier som ska hjälpa elever och lärare att öva upp skrivstyrkan.

Senare under hösten får Sveriges alla sjundeklassare chansen att vinna en skrivinspirationsdag med programledaren och författaren Clara Henry, journalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale, i tävlingen Tio sätt att träna skrivstyrka.

Fler artiklar