UR:s public service-redovisning för 2021 är inlämnad 

I dag den 1 mars har UR lämnat in Public service-redovisningen  för 2021 till Kulturdepartementet och Granskningsnämnden för radio och tv, GRN.

– Än en gång lämnar vi in en redovisning som pekar på allt UR har bidragit med under året. Med tanke på världsläget vill jag förstås särskilt lyfta det otroligt fokuserade arbete kring källkritik och desinformation som sker på UR sedan många år tillbaka. Den programbank som vi har arbetat upp genom åren är en oerhört viktig hjälp för alla som vill stå stadigt när informationskriget nu följer i spåren av kriget i Ukraina, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

Som ett av tre public service-bolag har UR ett tydligt kunskapsuppdrag riktat till hela befolkningen. UR:s särart är den unika kombinationen av journalistik och pedagogik.

Oavsett om programmen riktar sig till elever i grund- och gymnasieskola, till en bredare allmänhet eller mindre målgrupper som nationella minoritetereller eller personer med funktionsnedsättningar står alltid kunskapsinhämtande i centrum.

I UR:s övergripande strategi ingår att genom programutbudet bidra till att lösa samhällsutmaningar. Med program som Källkoll (åk 7-9) och Seniorsurfarna (folkbildning) bidrar UR till att stärka medie- och informationskunnigheten – en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna sortera och analysera vad i informationsflödet som är sant eller falskt, rykten eller desinformation.

UR gör en public service-redovisning varje år där vi redogör för hur UR har uppfyllt villkoren i sändningstillstånd, medelsvillkor samt tillgänglighetsbeslut.

UR:s public service-redovisning 2021

Fler artiklar