Här skapas UR:s första produktioner med TAKK

Nu finns flera av de populära sagorna och sångerna från Tripp, Trapp, Träd i TAKK-version på UR Play.

Grundsärskolan och allt fler förskolor använder TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Efterfrågan på material är större än någonsin.

– TAKK hjälper till att inkludera barn med språkstörning, NPF-diagnos, hörselnedsättning eller med annat modersmål än svenska. Det här är en jätteviktig ny satsning, säger Ulrika Tofft, innehållschef för Barn på UR.

Alla som har tittat och lyssnat på Tripp, Trapp, Träd kommer att känna igen skådespelerskan Baura Magnúsdóttirs berättarröst i de tretton fristående sagorna. Inför produktionen av TAKK-versionerna lärde hon sig teckna med coachning av specialpedagogen Malin Hartman som också tog fram manus till sagorna.

Bild på Baura Magnúsdóttirs från avsnittet Vinterkväll ur Sagor med TAKK

– Det visade sig att det saknades TAKK-tecken för flera ord, till exempel moské, dadel och att ringa på dörren. Då tog vi fram det i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra experter, berättar Malin Hartman.

Petra Hellsing sjunger och TAKK-tecknar de fem sångerna med teman som djur och matematik. Sagorna och sångerna har även varsin handledning som vänder sig till den som vill arbeta med programmen. Handledningarna ger ett stöd i planeringen av undervisningssituationen, både före och efter.

Bild på Petra Hellsing från avsnittet Benlåten ur serien Sånger med TAKK

– Forskning visar att TAKK är positivt för alla barns språkutveckling i förskolan. TAKK hjälper till med förståelse och ger barnen ytterligare en möjlighet att kommunicera och delta. Med vår TAKK-satsning hoppas vi skapa ett intresse för TAKK och att programmen kan bli en inkörsport till att använda mer TAKK i verksamheten. Men viktigast är såklart att barnen tycker om sagorna och sångerna, säger Lotta Olin, producent och Tobias Bohlin, projektledare.

Streama Sagor med TAKK på UR Play

Streama Sånger med TAKK på UR Play

Fler artiklar