Världens barn skapar engagemang med stöd av UR:s program

I höst står Sveriges skolor tillsammans upp för barns rättigheter, med hjälp av program från UR och Världens barn bygger eleverna sin kunskapsresa jorden runt.

Just nu är det många barn i världen som befinner sig på flykt från sina hem eller i andra utsatta situationer. Men det går att göra skillnad: Vecka 39-40 tar sig Sveriges skolor jorden runt – i kunskap och distans – för att visa att barns rätt till hälsa, skola och trygghet är det viktigaste uppdrag världen har.

Nya lärarhandledningar från UR och Världens barn

UR har tillsammans med Världens barn tagit fram lärarhandledningar som vänder sig till grundskolans olika stadier och till grundsärskolan. Dessa handledningar är tänkta att ge ett bra stöd för att kunna arbeta med viktiga och aktuella omvärldsfrågor – men även för att skapa förståelse och motivation att genomföra en insamling och bidra till förändring.
Världens Barn är Radiohjälpens insamling och sker i samarbete med Sveriges Television, Sveriges Radio P4, UR, 14 organisationer och många skolor och frivilliga.

Lärarhandledningarna kan användas i arbete med Agenda 2030mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Materialet är baserat på TV- och radioprogram från UR där barn och unga i olika delar av världen porträtteras.

Syftet är att få barn och ungdomar att lära sig mer om mänskliga rättigheter och om barns och ungas olika levnadsvillkor, med målet att vilja göra skillnad! Det går bra att arbeta med hela materialet eller välja de delar som passar er bäst.

UR:s uppdrag innebär bland annat att bredda, stötta och komplettera andras utbildningsinsatser och att samverka med andra för att på bästa sätt bidra till lärande, värde och nytta i samhället.

Så här kan klassen delta:

  1. Använd UR:s lärarhandledningar för att arbeta kring barns rättigheter, de globala målen och barns situation i världen.
  2. Var med och samla distanser som tillsammans tar oss jorden runt! Spring, cykla, simma eller gå tipspromenad. Skaffa supportrar som bidrar med en slant och rapportera in er distans på varldensbarn.se/skola.
  3. Återkoppla till eleverna vad era insatser bidragit till och känn er stolta över er insats!

Ladda ner UR:s lärarhandledningar

Lärarhandledningarna ger en möjlighet för UR att ännu tydligare visa hur våra olika program kan komplettera varandra och på så sätt underlätta ämnesövergripande och tematiskt arbete med dessa viktiga frågor.

Fler artiklar