mediekunnighet - vem ska jag tro på?

UR lär dig vem du kan tro på!

UR storsatsar på mediekunnighet under 2024. I en tid då kunskapsresistens, fake news och desinformation omger oss vill UR bidra till att fler lär sig skilja på vad som är sant och falskt och hur man skiljer på fakta och åsikter. I UR:s nya serie “Vem ska jag tro på?” får tittarna insikter, kunskap och verktyg.

I sex avsnitt av “Vem ska jag tro på?” får vi tillsammans med programledaren Kodjo Akolor möta människor som drabbats av desinformationskampanjer. Samt de som övertygats av konspirationsteorier och stått på båda sidor av mediedrev. Vi träffar familjen Valencia som hamnade mitt i stormens öga när socialtjänsten anklagades för att ha kidnappat deras dotter från en muslimsk familj. Journalisten Janne Josefsson berättar hur han i sin yrkesroll på Uppdrag Granskning hoppades åstadkomma drev och hur dåligt han mådde när han själv drabbades. I avsnittet om yttrandefrihet träffar Kodjo advokaten Ängla Pändel. De diskuterar var gränsen för yttrandefrihet går – inte minst på nätet. Kodjo möter även Flashback Forever-poddaren Ina Lundström, Camilla Gervide som driver Bloggbevakning och influencern Antonia Anty Johnson. 

UR har en viktig roll i att stärka svenska folkets beredskap, motståndskraft och förmåga att värdera de budskap vi möts av i sociala medier och ute i samhället.

– Margaretha Eriksson, programchef på UR

I ett samhälle där allt fler aktiviteter och diskussioner sker digitalt är mediekunnighet väsentligt för att både kunna navigera i vardagen och att själv kunna uttrycka sig genom att skapa innehåll i olika medier. 

Varför är mediekunnighet viktigt för UR? 

Digitaliseringen har i många avseenden varit positiv men har gjort det svenska samhället sårbart för olika typer av manipulering av information som ofta syftar till att skapa osäkerhet och tvivel om vad som har hänt och vad som är sant. För att kunna navigera i det flöde av information, desinformation och rykten som vi möter i vår vardag är mediekunnighet därför helt avgörande. Här bidrar UR genom sitt programutbud till såväl barn och unga som vuxna så att de själva kan avgöra om en källa är att lita på eller inte.

I takt med den snabba digitala utvecklingen behöver vi förstå hur sociala medier fungerar och hur de formar vår världsbild och skillnaden mellan dessa plattformar och trovärdiga journalistiska källor. Mediekunnighet fortsätter att spela en nyckelroll, för att vi ska kunna behålla det kritiska tänkandet i ett intensivt informationsflöde. UR:s program ökar den digitala kompetensen genom innehåll som öppnar ögonen, problematiserar och ger nya perspektiv. 

– Vi hoppas att vår satsning ska nå ut till en bred publik och bidra till en mer kunnig och kritisk allmänhet. Genom att ge människor verktyg för att kritiskt granska information kan vi stärka demokratin och motverka desinformationens negativa effekter, säger Margaretha Eriksson.

Stärk din mediekunnighet med UR Play

I vår kommer fler produktioner med fokus på att öka den digitala kompetensen. Seniorsurfarna – återträffen och Alltid söka sanningen för den yngre målgruppen. Här kan du ta del av några programförslag:

Streama Vem ska jag tro på?

Fler artiklar