Att kunna skilja på fakta, åsikter och desinformation blir fortsatt viktigare. Med våra program om källkritik och källtillit kan du enklare navigera i vad som är sant, falskt eller mittemellan i informations- och medieflödet.

UR skapar kritiska medborgare

Frihet att tänka och formulera sig fritt är grunden för ett öppet samhälle. När allt omkring oss blir digitaliserat behöver vi förstå mediernas roll och hur de formar vår världsbild. Den digitala utvecklingen ger oss mängder av möjligheter men ökar också vår sårbarhet. Medie- och informationskunnighet (MIK) fortsätter att spela en nyckelroll för att vi ska kunna behålla det kritiska tänkandet i ett intensivt informationsflöde.

Målbild

UR bidrar genom sitt programutbud till att stärka den enskildes medie- och informationskunnighet (MIK) för alla målgrupper.

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet, MIK, är intimt förknippat med möjligheten att förstå och använda olika digitala medier. I grunden handlar det om att kunna navigera i informationsflödet, förstå digitala begrepp och deras funktioner samt ha grundläggande kunskap om traditionella och sociala medier och deras olika roller, om källkritik och källtillit.

Varför är MIK viktigt för UR?

I en tid då kunskapsresistens, alternativa fakta och desinformation omger oss vill UR vara en motkraft mot ökande kunskapsklyftor i samhället. UR bidrar till att stärka demokratin och har lång erfarenhet av att producera kunskapsprogram om mediernas roll i samhället och verktyg för att hitta, analysera och kritiskt värdera information.

Om UR:s arbete med MIK

UR:s program kan bidra till att öka den digitala kompetensen. Många av våra produktioner har innehåll som bidrar till medie- och informationskunnighet. Program som öppnar ögonen, problematiserar och ger nya perspektiv.

Utöver vår programproduktion sänder UR Fria ordets dag tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Det är ett digitalt evenemang där sjätteklassare får lära sig mer om public service, journalistik, tryck- och yttrandefrihet och källkritik.

Läs om det senaste inom MIK från oss

Streama lärorika program om källkritik, källtillit och desinformation

Här hittar du hela vårt utbud av MIK-program!