Om UR

UR gör program för dig som vill förstå världen. Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, roa, ge dig aha-upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan, hemma i tv-soffan, på bussen.

Barn med surfplatta

Något för alla

Det finns hur många radio- och tv-program som helst, men bara ett UR.

 

I våra program kan du fördjupa dig i stora och små frågor, förflytta dig till platser du inte visste fanns, möta människor från hela världen. Och allt detta är du med och finansierar.

 

Vi är public service. Det gör att vi kan skapa ett brett utbud och smala program. Vissa program är till för några få, andra för väldigt många.

 

Hitta dina favoriter på UR Play!

Bild

Flicka med surfplatta

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Bild

Flicka sitter vid datorn i skolan

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

UR i skolan

Vissa saker är svåra att läsa sig till. De måste upplevas. När läraren tar in världen i klassrummet händer det saker med lärandet.

 

Våra program inspirerar och väcker lust och nyfikenhet hos barn och elever. Oavsett om det handlar om att knäcka läskoden, hur samhället är uppbyggt eller hur du kan vara med och påverka.

 

På UR Play hittar du innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.

 

Citat

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst.

Vi finns för dig

Din nyfikenhet är vårt fokus och det är dina och andras behov som styr vad vi producerar.

 

Vi styrs inte av reklamintäkter eller tittarsiffror. Därför kan vi göra programmen som behövs, men som ingen annan gör.

 

Vi finns till för dig som arbetar i skolan, för dig som elev, för dig som förälder, för dina barn, dina kollegor, för farmor, kompisarna, för de många och för de få.

 

Våra program kan du både se och lyssna på under lång tid på UR Play. Oftast flera år.

 

 

Bild

Pojke med ett papper i handen

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Oberoende och reklamfria

UR:s uppdrag bestäms av Sveriges riksdag och regering, men de har inte inflytande över hur vi gör våra program. Det är dina och alla andras behov som styr vad vi gör och producerar.

 

Reklamintäkter, tittarsiffor eller att tjäna pengar styr heller inte UR. Därför kan vi göra programmen som behövs, men som ingen annan gör.

Ägande, finansiering och bolagsdokument

Public service - så funkar det!

Visa mindre

Ägande

 

UR, precis som Sveriges Radio och SVT, ägs av en stiftelse – Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen bildades för att de tre bolagen ska kunna vara oberoende och varken ägas av staten eller av kommersiella intressen. De som sitter i stiftelsens styrelse är föreslagna av riksdagens partier och tillsatta av regeringen.

 

 

Finansiering

 

Från och med 1 januari 2019 betalar du för UR genom en inkomstbaserad public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Avgiften delas upp mellan de tre public service-bolagen UR, SVT samt Sveriges Radio, varav ca fem procent går till UR.

 

Så uppfyller vi vårt uppdrag

 

Hur vi uppfyller vårt uppdrag sammanställs varje år i Public service-redovisningen som sedan lämnas till Kulturdepartementet och Myndigheten för radio och tv. Du hittar tidigare årsredovisningar bland dokumenten längre ner på sidan.

 

Årsredovisningar

 

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

 

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

 

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018Public service-redovisningar


Public service-redovisning 2020

Public service-redovisning 2019

Public service-redovisning 2018

Public service-redovisning 2017

Public service-redovisning 2016

Public service-redovisning 2015

Public service-redovisning 2014

Public service-redovisning 2013

 

Sändningstillstånd och medelsvillkor

 

Sändningstillstånd 2020-2025

Sändningstillstånd 2014-2019

Medelsvillkor 2020-2025

Anslagsvillkor 2019

Anslagsvillkor 2018

Anslagsvillkor 2017

Stäng

UR:s organisation

Styrelse och företagsledning

Visa mindre

LEDNINGSGRUPP

 

UR:s ledningsgrupp tar övergripande beslut som rör verksamheten.

 

Sofia Wadensjö Karén, vd
Per Bergkrantz, vice vd
Mikael Haglund, hr-chef
Charlotte Bjärhov, ekonomichef
Åsa Lundell, kommunikationschef
Margaretha Eriksson, programchef samt tf utbudschef
Johan Hartman, strategichef 
Lena Strand, stabschef/bolagsjurist

 

 

ANSVARIGA UTGIVARE

 

För tv-program inom ramen för projektet UR Samtiden: Per Johansson

För tv-program i Kunskapskanalen med undantag för de program som sänds inom ramen för UR Samtiden: Ami Malmros

För övriga radio- och tv-program: Margaretha Eriksson

För innehåll på ur.se: Åsa Lundell

För innehåll på UR Play med undantag för de enskilda programmen: Margaretha Eriksson 

 

STYRELSEN

 

Styrelsen bestämmer UR:s allmänna inriktning, strategi och mål. Den tar också beslut om företagets redovisning.

 

Styrelseordförande:
Maria Hamrefors, ordförande i Bokhandlareföreningen samt ordförande i Vi Media

Ledamöter:

Vice ordförande: Mattias Hansson, entreprenör

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden i Nynärshamns kommun

Christina Bellander, journalist, konsult

Stephen Hwang, högskolerektor

Carina Rennemalm, rektor Vasa Real

Erik Wagner, vd för Idealistas Förlag

Nihad Bunar, professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Sofie Lindblom, civilingenjör, styrelseledamot i Business Sweden

 

Följande personer representerar UR:s personal:
Martin Ahlberg, Unionen
Lena Gramstrup Olofgörs, SJF
Ulrika Nulty, SJF
Helena Rehn, Unionen

Stäng

Vi gör en del program som inte passar dig

UR gör program för alla. Vissa program är gjorda speciellt för någon som är i din ålder, lever som du och har ungefär samma funderingar kring livet som du har. Andra program produceras för någon annan och då kanske du inte känner igen dig alls.

 

Programutbudet är brett och varierat för att skildra hela samhället och alla grupper av människor.

 

De flesta av programmen för barn och unga producerar vi själva. Tillsammans med dem fångar vi upp aktuella frågor och gör program om det som de tycker är viktigt.

 

Programmen ska vara tillgängliga för alla. Till exempel textas alla program och vi tecken- och syntolkar en del. Vi har dessutom program på över 50 olika språk.